Bil
Tarikh
Fail
Tindakan
e-Siaran
1.
24-10-2014
Pemberitahuan: Buletin Sejarah Digital Interaktif
2.
24-10-2014
Pelanjutan Perkhidmatan 1Bestarinet Interim Sementara Menunggu Keputusan Pelanjutan Perkhidmatan 1Bestarinet Fasa 2 (No Kontrak KPM/41/2011/06/003) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
3.
24-10-2014
Taklimat Pengurusan Prestasi Tahunan 2014
4.
24-10-2014
Program Selepas PT3 Kem Hargai Kesihatan Diri 2014Daerah Jasin Bagi Program Transformasi daerah (DTP) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
5.
24-10-2014
Taklimat Profesionalisme Pengetua Dan Guru Besar Daerah Jasin Bil.10/2014
6.
24-10-2014
Kem Pemantapan Sahsiah Murid Tingkatan 2 Sekolah Menengah Daerah Jasin Tahun 2014
7.
23-10-2014
Contoh Muka Depan Buku MAPS Sekolah-sekolah Daerah Jasin
8.
23-10-2014
Taklimat Profesionalisme Kecemerlangan Guru-Guru Pendidikan Islam Bagi Sekolah Menengah Daerah Jasin (Tahsin Al-Quran) Di Bawah Program Transformasi Daerah (DTP), Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
9.
21-10-2014
Contoh Surat Iringan Penghantaran Senarai Nama dan Maklumat Guru dan BSKG-R
10.
21-10-2014
PERTANDINGAN BOWLING MGB NEGERI MELAKA PERINGKAT NEGERI 2014 - MGB MELAKA
11.
21-10-2014
Mesyuarat Model Kelas Abad 21 Kali Ke-2
12.
21-10-2014
Taklimat Peningkatan Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Guru-Guru Bahasa Melayu Siri 1 & 2 Di Bawah Program Transformasi Daerah
13.
21-10-2014
Penggunaan Peruntukan Latihan Kemajuan Staf (LDP) Sekolah bagi Tahun 2014
14.
20-10-2014
Taklimat Penyelarasan Panduan Penskoran Ujian Bertulis Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) 2014
15.
20-10-2014
Mesyuarat Penyelarasan Pentaksiran Psikometrik
16.
20-10-2014
Kem Pemantapan Akidah Murid Sekolah Menengah Daerah Jasin Tahun 2014
17.
16-10-2014
Pemilihan Murid Ke Sekolah Sukan Negeri,SMK Seri Kota, Melaka Ke Tingkatan 1, Tahun 2015 (Peringkat Negeri)
18.
15-10-2014
**Pertandingan Bola Sepak MSKPP Negeri Melaka 2014**
19.
15-10-2014
**Lantikan Jurulatih Pemimpin Muda Sekolah Dasar 1 Murid 1 Sukan Peringkat Daerah Jasin 2014**
20.
15-10-2014
Program Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) 2014 dii SK Merlimau 1
21.
15-10-2014
Siaran SPI, JPM: Taklimat Profesionalisme dan Pengumpulan Data e-Pelaporan Bersepadu Program j-QAF 2014
22.
14-10-2014
Borang Selengkap Baru KWAPM
23.
14-10-2014
Program Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) 2014 SK Sungai Rambai
24.
14-10-2014
Taklimat Program Pendidikan Inklusif Murid Berkeperluan Khas Untuk Semua Guru Pra Sekolah Negeri Melaka
25.
14-10-2014
**Klinik Kemahiran dan Undang-Undang Bola Baling Peringkat Daerah Jasin 2014**
26.
14-10-2014
Bengkel Pembinaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Berasaskan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Bagi Subjek Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tahun 2014
27.
14-10-2014
Mohon Penyertaan Pelajar Bagi Program Selepas Peperiksaan PT 3 Program Rakan Muda My Camp Peringkat Daerah Jasin 2014
28.
14-10-2014
Taklimat Penulisan Folio Reka Cipta SPM 2015 Untuk Guru-Guru Daerah Jasin Di Bawah Program Dasar Transformasi Pendidikan (DTP) 2014
29.
14-10-2014
Takilimat Kemahiran Asas Untuk Guru-Guru Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Daerah Jasin Di Bawah Program Dasar Transformasi Pendidikan (DTP) 2014
30.
14-10-2014
Siaran SPI, JPM: Ujian Khas ke Tingkatan 1 ke Aliran Agama (Bagi murid yang tidak bersekolah Agama petang (JAIM)
31.
13-10-2014
**Pelaksanaan Kem Pemimpin Muda Sekolah 1 Murid 1 Sujkan Peringkat Daerah Jasin 2014 (Dasar 1 Murid 1 Sukan)**
32.
13-10-2014
Seminar Bahasa Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka Sempena Sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan Tahun 2014
33.
09-10-2014
Taklimat Profesionalisme Kecemerlangan Guru-Guru Pendidikan Islam Bagi Sekolah Rendah Daerah Jasin (Siri 2) Di Bawah Program Transformasi Daerah (DTP) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
34.
09-10-2014
Bengkel Kerja 'Profesional Learning community' (PLC) Guru Bahasa Inggeris Daerah Jasin Tahun 2014
35.
09-10-2014
Taklimat Profesionalisme Untuk Meningkatkan Prestasi Guru Sivik dan Kewarganegaraan Sekolah Rendah Daerah Jasin 2014 (Di Bawah Program DTP 2013-2025)
36.
09-10-2014
Taklimat Profesionalisme Kecemerlangan Guru-Guru Pendidikan Islam Bagi Sekolah Rendah Daerah Jasin (Siri 1) di Bawah Program Transformasi Daerah (DTP), Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
37.
09-10-2014
**Pemilihan Pemain-Pemain Pasukan Bola Sepak MSKPP Kawasan Jasin 2014**
38.
09-10-2014
Taklimat Pembinaan Item KBAT Sekolah Berfokus Guru-Guru Matematik Sekolah Rendah Daerah Jasin (Di Bawah DTP)
39.
08-10-2014
Taklimat Pembinaan Modul PdP Tahun 5 Guru-Guru Matematik Sekolah Rendah Daerah Jasin (Di Bawah DTP)
40.
08-10-2014
**Kejohanan Futsal Piala Menteri Pelajaran Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014**
41.
08-10-2014
Kursus Kajian Tindakan Pengurusan Dan Kepimpinan
42.
08-10-2014
Taklimat KBAT Dalam Pendidikan Islam Untuk Guru-Guru Pendidikan Islam Sekolah Rendah Daerah Jasin 2014 (Di Bawah DTP)
43.
07-10-2014
Pindaan Tarikh Taklimat Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks Negeri Melaka Tahun 2014
44.
07-10-2014
Mesyuarat Penutur Jati Sekolah Rendah Daerah Jasin Kali Ke-4 Tahun 2014
45.
07-10-2014
**Pelantikan Pegawai Teknik Kejohanan Balapan Dan Padang Piala Menteri Pelajaran Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin Tahun 2014**
46.
07-10-2014
**Kejohanan Balapan dan Padang Piala Menteri Pelajaran Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014**
47.
07-10-2014
**Mesyuarat Penyerahan Dan Penyelarasan Data I-KePS 2014**
48.
07-10-2014
**Kejohanan Bola Jaring Piala Menteri Pelajaran Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014**
49.
07-10-2014
Program KBAT Dalam Pentaksiran Guru-Guru Matematik Sekolah Rendah Daerah Jasin (Di Bawah DTP)
50.
07-10-2014
Taklimat Penghasilan Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Menggunakan FROG VLE Bagi Guru-Guru daerah Jasin 2014 Di bawah Program Transformasi Daerah (DTP) Siri 1
51.
03-10-2014
**Jadual kejohanan Piala Menteri Pelajaran Bola Keranjang 2014**
52.
03-10-2014
Taklimat Penghasilan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran menggunakan FROG VLE Bagi Guru-Guru Daerah Jasin 2014 Di bawah Program Transformasi Daerah (DTP) Siri 1
53.
03-10-2014
Program KBAT dalam Pentaksiran Guru-Gruu Matematik Sekolah Rendah Daerah Jasin (Di Bawah DTP)
54.
02-10-2014
**Makluman Kem Pemimpin Muda Sukan 1M1S Peringkat Daerah Jasin 2014**
55.
02-10-2014
Kejohanan Bola Jaring Piala Menteri Pelajaran Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014.
56.
30-09-2014
Taklimat Ujian Lencana Kecekapan Dan Program Sihaton 2014
57.
30-09-2014
**Pelaksanaan Pengumpulan Data Melalui Instrumen Bancian Kemudahan Prasarana dan Program Sukan Sekolah (I-KePS) Bahagian Sukan, Kementerian Pendidikan Malaysia 2014**
58.
30-09-2014
**Mohon Pencalonan Guru-Guru Sebagai Pegawai Kejohanan Balapan & Padang Piala Menteri Pelajaran 2014**
59.
30-09-2014
**Pemilihan Pemain Bola Sepak Perempuan Bawah 13 Tahun Untuk Liga Bola Sepak Perempuan KPM-PPBN-FAM Tahun 2014**
60.
30-09-2014
**Kejohanan Bola Keranjang 3 on 3 Piala Menteri Pelajaran Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014**
61.
30-09-2014
Pengagihan Kertas A4 Kali Kedua Kepada Sekolah-Sekolah Dalam Daerah Jasin.
62.
29-09-2014
Fasa 1 Pemilihan Pasukan Malaysia Ke 47TH Internasional Chemistry Olympiad (IChO) 2015 (Sila Ambil Bahan Di Pigeon Hole Sekolah Menengah Sahaja)
63.
29-09-2014
Kejohanan Sukan & Permainan Dan Nyanyian Solo (Lagu 70an ) PSKPP Negeri Melaka Tahun 2014.
64.
29-09-2014
**Senarai Susunan Acara Kejohanan 'LITTLE ATHLETIC' MSS Melaka 2014 **
65.
26-09-2014
Taklimat Pengisian Maklumat PAJSK Dengan Mengguna Pakai Sistem Maklumat Sekolah (SPS) 2014
66.
25-09-2014
Taklimat Penghasilan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Menggunakan Frog VLE-Bahan/peralatan yang perlu dibawa& Pembahagian Kumpulan
67.
25-09-2014
Taklimat Penyelarasan Pelaksanaan Saringan 2 Tahun 1, Tahun 2 Dan Tahun 3 Literasi Bahasa Malaysia Dan Numerasi Dan Pengambilan Instrumen Saringan Bertulis Linus 2.0 2014
68.
25-09-2014
SG 20 ONLINE SEPTEMBER 2014
69.
23-09-2014
Tawaran Kepada Guru Untuk Menyertai Kursus asas Kejurulatihan Gimnastik Artistik Majlis Sukan Sekolah Melaka Tahun 2014
70.
23-09-2014
Permohonan Kelulusan Tukar Guna Dan Penyewaan Premis Kementerian Pendidikan Malaysia (Termasuk Kuarters) Di Bawah Sektor Pelajaran.
71.
23-09-2014
Permohonan Kelulusan Tukar Guna Dan Penyewaan Premis Kementerian Pendidikan Malaysia (Termasuk Kuarters) Di Bawah Sektor Pelajaran)
72.
23-09-2014
Taklimat Phonological Awareness dan Phonics Bagi Guru-Guru Bukan Opsyen Bahasa Inggeris 2014 di Bawah Program Transformasi Daerah (DTP)
73.
23-09-2014
Kursus Penyebaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Guru Bahasa Malaysia Tahun Lima SK/SJK/SABK Sekolah Rendah Negeri Melaka Tahun 2014
74.
23-09-2014
Kursus Modul Guru Penasihat Sukan Ragbi Dasar 1M1S tahun 2014
75.
22-09-2014
Bengkel Pendidikan Seni Visual Untuk Guru-Guru PSV Sekolah Rendah Daerah Jasin Di bawah Program Dasar Transformasi Pendidikan
76.
22-09-2014
Bahan 2 i-THINK 2014
77.
22-09-2014
Bahan 1 i-THINK 2014
78.
22-09-2014
Taklimat Agenda Komunikasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) Di bawah Program Transformasi Daerah (DTP) Peringkat daerah Jasin Siri 3 Tahun 2014
79.
22-09-2014
Taklimat Kompang Untuk Guru dan Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah
80.
22-09-2014
Pelaksanaan Program Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) Sekolah-Sekolah Rendah Kumpulan JSR 6 2014
81.
22-09-2014
Pelantikan Sebagai Urusetia/Jurulatih Perkhemahan Pengakap Dan Pemadam Daerah Jasin 2014
82.
22-09-2014
Perkhemahan Pengakap dan Pemadam Daerah Jasin Tahun 2014
83.
22-09-2014
Sambutan Hari Puteri PPIM Zon Jasin Tahun 2014
84.
22-09-2014
Program Jejak Istana/Tempat Bersejarah Kelab Rukun Negara SR Peringkat Daerah Jasin 2014
85.
22-09-2014
Mesyuarat Jawatankuasa Kem Kecemerlangan Ibadah Sekolah-Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Daerah Jasin Bil.2 Tahun 2014 Di Bawah Program Transformasi Daerah (DTP) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
86.
22-09-2014
Kem Kecemerlangan Ibadah Sekolah-Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Daerah Jasin Tahun 2014 Di Bawah Program Transformasi Daerah (DTP) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
87.
22-09-2014
Pelantikan Sebagai Urusetia/Fasilitator Kem Kecemerlangan Ibadah Sekolah-Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Daerah Jasin Tahun 2014 Di Bawah Program Transformasi Daerah (DTP) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
88.
22-09-2014
Mesyuarat Jawatankuasa Induk Dan Hakim Pertandingan Hari Puteri PPIM Perhubungan Negeri Melaka Zon Jasin 2014
89.
22-09-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Piala Menteri Pelajaran 2014**
90.
22-09-2014
Taklimat Profesionalisme Pengetua Dan Guru Besar Daerah Jasin Kali 9/2014
91.
22-09-2014
Laporan Aktiviti Program Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) Tahun 2014
92.
22-09-2014
Program Kecemerlangan Pedagogi Matematik Guru Sekolah Rendah Daerah Jasin
93.
22-09-2014
Kursus Kelestarian Program Linus 2.0 (Literasi Bahasa Malaysia Dan Numerasi) Guru Bahasa Malaysia Dan Matematik Tahun Satu SK/SJK/SABK Sekolah Rendah Daerah Jasin 2014
94.
22-09-2014
Jadual Cadangan Tarikh Lawatan Ke Sekolah Untuk Pemeriksaan Kesihatan Murid Sekolah Bagi Tahun 2014
95.
20-09-2014
Bahan Taklimat RMT
96.
19-09-2014
Jadual Cadangan Tarikh Lawatan Ke Sekolah Untuk Pemeriksaan Kesihatan Murid Sekolah Bagi Tahun 2014
97.
19-09-2014
Kursus Kelestarian Program Linus 2.0 (Literasi Bahasa Malaysia dan Numerasi) Guru Bahasa Malaysia Dan Matematik Tahun Satu SK/SJK/SABK Sekolah Rendah Daerah Jasin 2014
98.
19-09-2014
Program Kecemerlangan Pedagogi Matematik Guru Sekolah Rendah Daerah Jasin
99.
19-09-2014
Laporan Aktiviti Program Rancangan intergrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) Tahun 2014
100.
19-09-2014
Taklimat Profesionalisme Pengetua Dan Guru Besar Daerah Jasin Kali 9 Tahun 2014
101.
19-09-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Piala Menteri Pelajaran 2014**
102.
18-09-2014
Taklimat Profesionalisme Pengetua, Guru Besar Daerah Jasin Kali ke-9 Tahun 2014
103.
18-09-2014
Taklimat Penyelarasan Saringan Linus Literasi Bahasa Inggeris Untuk Penyelaras Linus BI
104.
17-09-2014
Program Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013-2025) Pendidikan dan Aspirasi Murid Di Bawah Program Transformasi Daerah
105.
17-09-2014
Taklimat Peluasan Kursus i-THINK Dalam Talian (KiDT) Fasa 2 Sekolah-sekolah Daerah Jasin
106.
15-09-2014
RALAT: Taklimat Pengoperasian Linus 2.0 2014 Untuk Guru-Guru Dan Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah Daerah Jasin Di Bawah Program DTP PPPM Tahun 2014.
107.
15-09-2014
RALAT: Taklimat Pengoperasian Linus 2.0 2014 Untuk Guru-Guru Dan Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah Daerah Jasin Di Bawah Program DTP PPPM Tahun 2014
108.
15-09-2014
Jemputan Untuk Menyertai Latihan Katering Sihat Peringkat Daerah Jasin Tahun 2014.
109.
15-09-2014
Taklimat Profesionalisme Teras Pemikiran Islam bagi Guru Besar Sekolah Rendah Jabatan Pendidikan Melaka
110.
15-09-2014
Taklimat Profesionalisme Pengurusan Melalui Kepimpinan Berasaskan Nilai Menurut Perspektif Islam (Sekolah Menengah)
111.
11-09-2014
Taklimat Kompang Untuk Guru Dan Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah
112.
11-09-2014
Pelaksanaan Program Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) Sekolah-Sekolah Rendah Kumpulan JSR 6 2014
113.
11-09-2014
Pelantikan Sebagai Urusetia/Jurulatih Perkhemahan Pengakap Dan Pemadam Daerah Jasin 2014
114.
11-09-2014
Perkhemahan Pengakap Dan Pemadam Daerah Jasin Tahun 2014
115.
11-09-2014
Taklimat Agenda Komunikasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) Di Bawah Program Transformasi Daerah (DTP) Peringkat Daerah Jasin Siri 3 Tahun 2014
116.
11-09-2014
Taklimat Pengoperasian Linus 2.0 2014 Untuk Guru-Guru Dan Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah Daerah Jasin Di Bawah Program DTP PPPM Tahun 2014-2
117.
11-09-2014
Taklimat Pengoperasian Linus 2.0 2014 Untuk Guru-Guru dan Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah Daerah Jasin Di Bawah Program DTP PPPM Tahun 2014-1
118.
11-09-2014
Perlanjutan Tarikh Pemulangan Cek Lebihan Peruntukan Akibat Pelarasan Tahun 2014
119.
10-09-2014
Pelantikan Sebagai Urusetia/Fasilitator Kem Kecemerlangan Ibadah Sekolah-Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Daerah Jasin Tahun 2014 Di Bawah Program Transformasi Daerah (DTP) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
120.
10-09-2014
Kem Kecemerlangan Ibadah Sekolah-Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Daerah Jasin Tahun 2014 Di Bawah Program Transformasi Daerah (DTP) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
121.
10-09-2014
Mesyuarat JK Kem Kecemerlangan Ibadah Sekolah-Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Daerah Jasin Bil.2 Tahun 2014 Di Bawah Program Transformasi Daerah (DTP) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
122.
10-09-2014
Program Jejak Istana/Tempat Bersejarah Kelab Rukun Negara SR Peringkat Daerah Jasin 2014
123.
10-09-2014
Sambutan Hari Puteri PPIM Zon Jasin Tahun 2014
124.
09-09-2014
Mesyuarat Jawatankuasa Induk dan Hakim Pertandingan Hari Puteri PPIM Perhubungan Negeri Melaka Zon Jasin 2014
125.
08-09-2014
Pemberitahuan Ujian Kemasukan Awal Persekolahan 2015 Dan Contoh Borang Permohonan
126.
08-09-2014
Taklimat Penghasilan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Menggunakan Frog VLE Bagi Guru-guru Daerah Jasin Di Bawah DTP Siri 1 da 2
127.
08-09-2014
Pelaksanaan Saringan 2 Linus 2.0 Bagi Literasi Bahasa Malaysia, Literasi Bahasa Inggeris Dan Numerasi Murid Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3, 2014
128.
08-09-2014
Pindaan Takwim Pelaksanaan Permohonan Ke Sekolah Kawalan
129.
08-09-2014
Surat Taklimat Sekolah Kawalan KRK SMKA & SABK SBP
130.
04-09-2014
Surat dan Senarai Nama Baru-Program Transformasi Daerah (DTP):Seminar Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)
131.
04-09-2014
*RALAT*Program Klinik Perkhidmatan Peringkat Daerah Jasin
132.
03-09-2014
Siaran SPI, JPM: Kem Transformasi Pendidikan Syariah Islamiah & Pendidikan al-Quran As-Sunnah SPM 2014 (SMKA, SABK, KAA dan SBPI Sahaja)
133.
03-09-2014
Siaran SPI, JPM: Kem Transformasi Pendidikan Islam SPM 2014
134.
03-09-2014
Program Kembara Merdeka Memperingati Kemerdekaan Negara Ke-57 Peringkat Daerah Jasin 2014
135.
03-09-2014
Program Transformasi Daerah (DTP): Seminar Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)
136.
02-09-2014
Ujian Mengenal Pasti Bakat (TID) Untuk Pemilihan Murid Ke Sekolah Sukan Negeri, SMK Seri Kota, Melaka Ke Tingkatan 1, Tahun 2015-(Khas Pelajar Tahun 6-2014 Sahaja)
137.
02-09-2014
Taklimat Penataran Sistem Online Kepada Sekolah Dalam Daerah Jasin Di Bawah Program Transformasi Daerah Dan Peluasan Pelaksanaan Penglibatan Ibu Bapa & Komuniti
138.
02-09-2014
Program Pengindahan Sekolah Rendah Dan Asrama Dalam Daerah Jasin 2014
139.
02-09-2014
Taklimat Pelaksanaan Pemberian Insentif Profisiensi Bahasa Inggeris (IProBI) Kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia Yang Mengajar Bahasa Inggeris Di Sekolah-Sekolah
140.
02-09-2014
Taklimat Penataran Pemeriksaan Khas Pentaksiran Berasaskan Sekolah(PBS)
141.
02-09-2014
Mesyuarat Perkhemahan Pengakap & Pemadam Daerah Jasin Tahun 2014
142.
02-09-2014
Perubahan Waktu Bekerja Pembersihan Bagi Kontrak Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan (KBK) Ke Sekolah Di Bawah Kementerian Pendidikan
143.
29-08-2014
Status terkini tarikh kemaskini data Emis (29 Ogos 2014-5.30 petang)
144.
29-08-2014
Mesyuarat Panitia Daerah Sekolah Menengah Daerah Jasin Bil2/2014
145.
29-08-2014
Status Kemaskini Data Emis Terkini 29 Ogos 2014-Untuk Tindakan PT Rintis
146.
29-08-2014
BAHAN LAIN PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GPK
147.
29-08-2014
BAHAN PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GPK KOKU
148.
29-08-2014
BAHAN PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GPKHEM
149.
29-08-2014
BAHAN PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GPK1
150.
29-08-2014
Taklimat KSSR Bahasa Inggeris Tahun 5 Sek Ren Daerah Jasin Tahun 2014
151.
28-08-2014
**Pindaan Tarikh Dan Masa Taklimat & Bengkel 1 Murid 1 Sukan Untuk Guru Penolong Kanan Kokurikulum (Sekolah Menengah) Negeri Melaka 2014**
152.
28-08-2014
Pematuhan Pemakaian Seragam Bagi Anggota Sokongan (AKS) Bagi Tahun 2014
153.
28-08-2014
Jemputan Pertandingan Akhir "SMART KICK" (Futsal Ball" (Bola Jaring) Prasekolah Peringkat Negeri Melaka 2014 DiBawah Inisiatif GTP 2.0
154.
28-08-2014
*RALAT*Borang Online SG20
155.
27-08-2014
Mesyuarat Jawatankuasa Kem Kecemerlangan Ibadah Sekolah-Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Daerah Jasin Tahun 2014 DiBawah Program Transformasi Daerah (DTP) Pelan Pembangunanan Pendidikan Malaysia
156.
27-08-2014
Taklimat Agenda Komunikasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) Di Bawah Program Transformasi Daerah (DTP) Peringkat Daerah Jasin Tahun 2014
157.
27-08-2014
**Lantikan Jurulatih Klinik Sukan 1M1S Pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan Peringkat Daerah Jasin 2014**
158.
27-08-2014
Contoh Borang SG20 untuk Pekerja Sambilan Harian FT17 dan N17 bagi Program PT-NBOS
159.
27-08-2014
Bengkel Pendidikan Moral Untuk Guru-guru Pend. Moral Daerah Jasin 2014 di bawah Program dasar Transformasi Pendidikan
160.
27-08-2014
**Ralat*Kursus Modul Guru Penasihat Sukan Gimnastik Dasar 1M1S Tahun 2014**
161.
26-08-2014
**Pelaksanaan Klinik Sukan 1Murid 1Sukan Peringkat Daerah Jasin 2014 (Dasar 1Murid 1Sukan)**
162.
26-08-2014
Mesyuarat Ketua Panitia Pendidikan Islam Sekolah Menengah Daerah Jasin Tahun 2014
163.
26-08-2014
Undangan Ke Mesyuarat Jawatankuasa Majlis Guru Cemerlang Daerah Jasin
164.
25-08-2014
Bahan Tambahan Taklimat PBPPP - Garis Panduan Keberhasilan
165.
25-08-2014
Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) 2014 Taklimat Pengendalian Dokumen Dan Pusat Peperiksaan UPSR 2014
166.
22-08-2014
Jemputan Mesyuarat Jawatankuasa Ketua Panitia Daerah Pendidikan Islam (Menengah) Daerah Jasin Tahun 2014
167.
22-08-2014
Pengagihan Kertas A4 Kepada Sekolah-Sekolah Dalam Daerah Jasin
168.
22-08-2014
Mesyuarat Dan Penyerahan Buku Penilaian Tahap Puteri Islam Malaysia Zon Jasin, Melaka Tahun 2014
169.
22-08-2014
Penggambilan Modul Asas 1 dan Asas 2 Literassi Bahasa Malaysia Tahun 1 (LINUS)
170.
21-08-2014
Memaklumkan Majlis Amal Sarana PIBG SMKDT 2014
171.
21-08-2014
Taklimat 1Murid 1Sukan Untuk Guru Penolong Kanan Kokurikulum (Sekolah Menengah) Negeri Melaka 2014
172.
21-08-2014
Makluman -Status Terkini Senarai Jumlah Permohonan ke Tingkatan 1 2015 murid tahun 6 Jasin bertarikh 21 Ogos 2014 jam 11.45am
173.
20-08-2014
Instrumen Pemantauan Pengurusan SPBT 2014
174.
20-08-2014
Taklimat Profesionalisme Pengetua Dan GPK Pentadbiran Sekolah-Sekolah Daerah Jasin (Band 4 dan 5)
175.
20-08-2014
Taklimat Guru Besar Sekolah Rendah Band 3
176.
20-08-2014
Program Peningkatan Profesionalisme GPK Kokurikulum Di Bawah Program Transfomasi Daerah Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 Daerah Jasin 2014
177.
20-08-2014
Program Peningkatan Profesionalisme GPK HEM Di Bawah Program Transformasi Daerah Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 Daerah Jasin 2014
178.
20-08-2014
Program Peningkatan Profesionalisme GPK Pentadbiran Di Bawah Program Trasnformasi Daerah Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 Daerah Jasin 2014
179.
19-08-2014
Notis Jemputan Mesyuarat Agong Majlis Guru-Guru dan Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah
180.
19-08-2014
Bengkel Kemahiran Lukisan Kejuruteraan Untuk Pelajar SPM Tahun 2014
181.
19-08-2014
Jemputan Bagi Seminar Jati Diri Dan Patriotisme Kepimpinan Islam Guru-Guru Sekolah Daerah Jasin
182.
19-08-2014
Taklimat Peningkatan Profesionalisme Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Daerah Jasin Bagi Program Transformasi Daerah (DTP) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
183.
19-08-2014
Taklimat Pra Pelaksanaan Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Kementerian Pendidikan Malaysia Di Sekolah-Sekolah Seluruh Malaysia Tahun 2014
184.
19-08-2014
Taklimat Pemantapan Dan Perkongsian Pengalaman Pelaksanaan Inisiatif PIBK Di Kalangan Pengetua/Guru Besar/Sekolah dan YDP PIBG Di Bawah Program Transformasi Daerah Dan Peluasan Pelaksanaan Penglibatan Ibu Bapa Dan Komuniti
185.
18-08-2014
Siaran SPI, JPM: Kursus Peningkatan Profesionalisme Ketua Panitia Bahasa Arab/ Pendidikan Islam Peringkat Negeri Melaka 2014
186.
18-08-2014
Penting: Makluman Skema Baharu Pemarkahan Ujian Lisan Bahasa Melayu Pentaksiran PT3
187.
18-08-2014
Bengkel Kecemerlangan SPM Bahasa Arab Daerah Jasin 2014
188.
18-08-2014
Pertandingan Syarahan Dan Ujian Bertulis Bahasa Malaysia Piala Perpaduan Bagi SJKC & SJKT Kawasan Merlimau Tahun 2014
189.
18-08-2014
Taklimat PT3 Guru Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga Daerah Jasin Di Bawah Program Transformasi Daerah Tahun 2014
190.
18-08-2014
Pertandingan Syarahan Dan Ujian Bertulis Bahasa Malaysia Piala Perpaduan Bagi SJKC Dan SJKT Kawasan Jasin Tahun 2014
191.
18-08-2014
Pertandingan Kuiz Bahasa Tamil Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) Daerah Jasin 2014
192.
18-08-2014
Borang KWAMP 2014 Bagi Bantuan Tahun 2015
193.
15-08-2014
Surat Makluman Lembaga Peperiksaan: Skema Pemarkahan Ujian Lisan Bahasa Melayu Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) Tahun 2014
194.
15-08-2014
Tinjuan Audit Infrastruktur Sekolah Untuk Pelaksanaan Inisiatif Menaiktaraf Semua Sekolah Bagi Mencapai Standard Garis Asas Infrastruktur Dalam PPPM (2013-2025)
195.
14-08-2014
Program Pendidikan Abad Ke-21 Di Bawah Program Transformasi Daerah Pelan Pendidikan Pembangunan Malaysia 2013-2025
196.
13-08-2014
*Ralat*Program Penghayatan Kemerdekaan Panitia Kajian Tempatan Daerah Jasin Tahun 2014
197.
13-08-2014
Majlis Penutup Program Kolaboratif Co/Permata Cemerlang 2014 anjuran SK Air Merbau (Surat Pindaan)
198.
13-08-2014
Jemputan Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan "Smart Kick" (Futsal) Dan "Fun Ball" (Bola Jaring) Prasekolah Peringkat Daerah Jasin 2014
199.
12-08-2014
Taklimat Dan Lantikan Ahli Jawatankuasa "Smart Kick" Dan "Fun Ball" Prasekolah Bersama Sekolah Pengelola
200.
12-08-2014
Program Modal Insan Di Bawah Transformasi Pendidikan Daerah (DTP) Daerah Jasin Tahun 2014 Kelolaan SK Masjid Baru
201.
12-08-2014
Program Modal Insan Di Bawah Transformasi Pendidikan Daerah (DTP) Daerah Jasin Bagi SJKT Tahun 2014
202.
12-08-2014
Program Penghayatan Kemerdekaan Panitia Kajian Tempatan Daerah Jasin Tahun 2014
203.
12-08-2014
Bengkel Analisa Peperiksaan Percubaan Bagi Guru Besar SK, SJKC dan SJKT Daerah Jasin (Sasaran Band 1) Tahun 2014
204.
12-08-2014
Taklimat Verifikasi Data Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan (SMPK) Untuk PPM Prasekolah Sekolah-Sekolah Daerah Jasin
205.
11-08-2014
Program Modal Insan Di Bawah Transformasi Pendidikan Daerah (DTP) Daerah Jasin Tahun 2014
206.
11-08-2014
Mesyuarat Jawatankuasa Ketua Panitia Bahasa Arab Daerah Jasin Tahun 2014
207.
11-08-2014
**Kursus Modul Guru Penasihat Sukan Sofbol Dasar 1M1S Tahun 2014**
208.
11-08-2014
Siaran SPI, JPM: Pemantauan PAFA (SR) 2014
209.
11-08-2014
Siaran SPI, JPM: Program Daurah Mursyid GPI (SR) 2014
210.
07-08-2014
Taklimat Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) Untuk Sekolah-Sekolah Pengelola RIMUP Tahun 2014
211.
07-08-2014
Program Modal Insan Di Bawah Transformasi Pendidikan (DTP) Daerah Jasin Tahun 2014
212.
07-08-2014
Senarai Sekolah Yang Masih Belum Lengkap Pengisian Markah Percubaan UPSR Sehingga 5 Ogos 2014 jam 11.00 mlm
213.
07-08-2014
Senarai Sekolah Yang Masih Belum Lengkap Markah Percubaan UPSR Sehingga 5 OGOS 2014 jam 11.00 mlm
214.
07-08-2014
Siaran SPI, JPM: Pemantauan PAFA (SM) Negeri Melaka 2014
215.
07-08-2014
Siaran SPI, JPM: Pindaan Tarikh Ihtifal Kalam Jamaie 2014
216.
07-08-2014
Siaran SPI, JPM: Maklumat Murid Tahun 6 Yang Tidak Bersekolah Agama Petang (JAIM) Tetapi Berminat Ke Ting. 1 Aliran Agama 2015
217.
06-08-2014
Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) 2014 Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat (JOB) Borang Kawalan Bermaklumat (KOB) Dan Jadual Waktu Peperiksaan
218.
05-08-2014
Bengkel Analisa Peperiksaan Percubaan bagi GB SK SJKC dan SJKT 2014
219.
05-08-2014
Mesyuarat pengurus Pasukan Pertandingan Syarahan Dan Ujian Bertulis Bahasa Malaysia Piala Perpaduan Bagi SJKC Dan SJKT Kawasan Jasin Tahun 2014
220.
04-08-2014
Kem Sinar Linus Di Bawah Program Transformasi Daerah (DTP) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2014
221.
04-08-2014
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Syarahan dan Ujian Bertulis Bahasa Malaysia Piala Perpaduan Bagi SJKC dan SJKT Kawasan Merlimau Tahun 2014
222.
04-08-2014
**Kursus Modul Guru Penasihat Sukan Senamrobik Dasar 1M1S Tahun 2014**
223.
04-08-2014
**Program Pembangunan Sukan Ragbi Di Zon Selatan 2014 (Negeri Sembilan, Melaka dan Johor)**
224.
04-08-2014
Futsal Prasekolah
225.
04-08-2014
Bola Jaring Prasekolah (Fun Ball)
226.
04-08-2014
Kursus Profesionalisme Guru Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah Rendah Daerah Jasin Peringkat Negeri Melaka 2014
227.
04-08-2014
Mesyuarat Kurikulum Rendah Daerah Jasin Kali 2/2014 PPD Jasin (Panitia Daerah)
228.
04-08-2014
Bengkel Teknik Menjawab Perdagangan Kertas 2 Untuk Pelajar SPM Tahun 2014 Dan Teknik Memeriksa Perdagangan Kertas 2 Untuk Guru.
229.
04-08-2014
Program Kecemerlangan Sains Tulin SPM Di Bawah Transformasi Pendidikan Daerah (DTP) Daerah Jasin Tahun 2014
230.
04-08-2014
Program Kecemerlangan Matematik SPM Di Bawah Transformasi Pendidikan Daerah (DTP) Daerah Jasin Tahun 2014.
231.
04-08-2014
Program Transformasi Daerah (DTP) Kawasan Jasin : Lantikan Sebagai Fasilitator Program Sekolahku Aspirasi Kecemerlangan Diri Peringkat Kawasan Jasin Tahun 2014.
232.
04-08-2014
Program Transformasi Daerah (DTP) Kawasan Jasin: Program Sekolahku Aspirasi Kecemerlangan Diri Peringkat Kawasan Jasin Tahun 2014
233.
23-07-2014
Mesyuarat Program Transformasi Daerah (DTP) Kawasan Jasin-Program Sekolahku Aspirasi Kecemerlangan Diri Peringkat Kawasan Jasin Tahun 2014.
234.
23-07-2014
Program Transformasi Daerah (DTP) Kawasan Jasin : Program Sekolahku Aspirasi Kecemerlangan Diri Peringkat Kawasan Jasin Tahun 2014
235.
23-07-2014
Program Transformasi Daerah (DTP) Kawasan Jasin: Lantikan Sebagai Fasilitator Program Sekolahku Aspirasi Kecemerlangan Diri Peringkat Kawasan Jasin Tahun 2014.
236.
23-07-2014
Program Kecemerlangan Matematik SPM Di Bawah Transformasi Pendidikan Daerah (DTP) Daerah Jasin Tahun 2014
237.
23-07-2014
Program Kecemerlangan Sains Tulin SPM Di Bawah Transformasi Pendidikan Daerah (DTP) Daerah Jasin Tahun 2014
238.
23-07-2014
Bengkel Teknik Menjawab Perdagangan Kertas 2 Untuk Pelajar SPM Tahun 2014 Dan Teknik Memeriksa Perdagangan Kertas 2 Untuk Guru.
239.
23-07-2014
Kursus Profesionalisme Guru Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah Rendah Daerah Jasin Peringkat Negeri Melaka 2014
240.
22-07-2014
Pelupusan Rekod Awam (Buku Teks SPBT)
241.
22-07-2014
Program Kecemerlangan Kimia SPM Di Bawah Transformasi Pendidikan Daerah (DTP) Daerah Jasin Tahun 2014-Bengkel Latihan Vitual Learning Environment (VLE)
242.
22-07-2014
Taklimat /Undian Pertandingan "SMART KICK" Dan "FUN BALL" Prasekolah Daerah Jasin 2014.
243.
21-07-2014
Mesyuarat Program Kecemerlangan Sains Tulin SPM Di Bawah Transformasi Pendidikan Daerah (DTP) Daerah Jasin Tahun 2014
244.
21-07-2014
Pindaan Bengkel Muzik Untuk Guru-Guru daerah Jasin
245.
21-07-2014
Penyerahan Kertas A4 Untuk Kegunaan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)
246.
21-07-2014
Takliamt Pengurusan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)
247.
21-07-2014
Pemantauan Pengurusan Sarana Ibu Bapa Dan Sarana Sekolah Bagi Tahun 2014.
248.
21-07-2014
Pertandingan "SMART KICK" Dan "FUN BALL" Prasekolah Daerah Jasin 2014.
249.
21-07-2014
Taklimat "SMART KICK" "FUN BALL" Guru-guru Ahli Jawatankuasa Prasekolah Daerah Jasin 2014
250.
21-07-2014
Taklimat Ahli Jawatankuasa Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah (PPM) Daerah Jasin 2014.
251.
21-07-2014
Majlis Sumbangan Baju Raya Kepada Pelajar Sekolah Rendah Dan Sekolah Menengah Sempena Perayaan Hari Raya Aidilfitri Peringkat Daerah Jasin Tahun 2014
252.
18-07-2014
Persiapan Program Kembara Melaka Gemilang
253.
18-07-2014
Program Panitia Sejarah Daerah Jasin 2014
254.
18-07-2014
Bengkel Muzik Untuk Guru-Guru Daerah Jasin
255.
18-07-2014
Bengkel Menjawab Soalan Geografi SPM Daerah Jasin 2014
256.
17-07-2014
Arahan Melaksanakan Penataran Maklumat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2015
257.
17-07-2014
Taklimat Profesionalisme Pengetua Dan Guru Besar Daerah Jasin Bil.7/2014
258.
15-07-2014
Pelibatan Persatuan Ibu Bapa-Guru (PIBG) Dalam Urusan Pertukaran Dan Perkhidmatan Guru
259.
15-07-2014
Taklimat Program Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) Untuk Pengetua/ Guru Besar Dan Guru Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah-Sekolah Negeri Melaka
260.
15-07-2014
Pusat Peperiksaan PTK Kelab Doktor Muda Harapan, Cemerlang dan Gemilang Sekolah Rendah Daerah Jasin Tahun 2014
261.
14-07-2014
Siaran SPI, JPM: Kursus Orientasi DSKP B. Arab Tahun 5
262.
14-07-2014
PEMANTAUAN RALAT DATA BAGI E-OPERASI MENENGAH HARIAN -Sila perbetulkan data sekolah.
263.
14-07-2014
Bayaran Bantuan Khas Kewangan (BKK) Tahun 2014
264.
10-07-2014
Kebenaran Untuk Melaksanakan Kerja-Kerja Pemasangan Semula Sistem Operasi Microsoft Multipoint Server 2011
265.
10-07-2014
Program Pemantapan Akidah Dan Peningkatan Sahsiah Diri Pemimpin-Pemimpin Sekolah Peringkat Daerah Jasin Tahun 2014 (Sek Ren)
266.
10-07-2014
Program Pemantapan Akidah Dan Peningkatan Sahsiah Diri Pemimpin-Pemimpin Sekolah Peringkat Daerah Jasin Tahun 2014
267.
10-07-2014
Mesyuarat Penyelarasan Kem Sinar Linus 2014
268.
09-07-2014
Projek Pembekalan Peralatan ICT ke Makmal Komputer Menggunakan Perkakasan Dengan Penyelesaian Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Thin Client
269.
09-07-2014
Taklimat Program Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) Untuk Pengetua/Guru Besar Dan Guru Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah-Sekolah Negeri Melaka
270.
09-07-2014
Borang BTBTR460 Bekalan Buku Teks SPBT (Buku Cetakan Semula) Kegunaan Tahun 2015
271.
08-07-2014
PEMANTAUAN RALAT DATA BAGI SEKOLAH RENDAH - Seperti Taklimat Pada 8 Julai 2014
272.
08-07-2014
Makluman Aktiviti Pelaksanaan Bulan Kecergasan Peringkat Sekolah, Daerah Dan Negeri 2014
273.
08-07-2014
Bahan Taklimat Penyelarasan Pelaksanaan Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) Dan Taklimat Penempatan Murid Ke Tingkatan 1/2015 
274.
07-07-2014
Agihan Tabung Sumbangan Bagi Kempen Ramadhan Bersamamu Palestin 1435H Di Sekolah-Sekolah Daerah Jasin
275.
05-07-2014
Pelawaan Menyertai Anugerah Inovasi Negara 2014
276.
05-07-2014
Pertandingan Antartika Lestari 2014 (Reka Cipta Komik) Peringkat Sekolah Menengah
277.
05-07-2014
Taklimat Ujian Bertulis Penilaian Tahap Kompetensi (PTK) Kelab Doktor Muda Peringkat Negeri Melaka 2014
278.
05-07-2014
Taklimat Bengkel Pra Persetiaan Pandu Puteri Daerah Jasin 2014
279.
02-07-2014
EMIS-Bahan lampiran untuk tindakan segera PT Rintis (selepas update 27 Jun 2014)
280.
02-07-2014
INFO EMIS (2 JULAI 2014)-Tindakan PT Rintis/GDM Selepas Update Data 27 Jun 2014
281.
02-07-2014
Taklimat Penyebaran Dan Penggunaan Modul LBI Book 2
282.
02-07-2014
Pelawaan Menyertai Anugerah Inovasi Negara 2014
283.
02-07-2014
Taklimat Penyelarasan Pelaksanaan Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) Dan Taklimat Penempatan Murid Ke Tingkatan 1/2015 Daerah Jasin
284.
01-07-2014
Pengemaskinian Data Murid Dan Pentabir Sekolah Bagi eDaftar Menengah (pendaftaran Tahun 1, Peralihan dan Tingkatan 1) Dan Sekolah Kawalan Serta Sekolah Berasrama Penuh Dalam Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM)
285.
01-07-2014
Bengkel Analisa Peperiksaan Pertengahan Tahun Bagi Guru Besar SJKC dan SJKT Daerah Jasin Tahun 2014
286.
01-07-2014
Pekeliling ICT Bilangan 1 Tahun 2012 Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (DKICT) Versi 2.0 Kementerian Pelajaran Malaysia.
287.
01-07-2014
Mesyurat Program Transformasi Daerah (DTP) Pejabat Pendidikan Daerah Jasin, Majlis Guru Bimbingan Dan Kaunseling PPD Jasin
288.
01-07-2014
BAHAN DTP (4)-PPPM-LINUS
289.
01-07-2014
BAHAN DTP (3)-PPPM-DASHBOARD
290.
01-07-2014
BAHAN DTP(2)-PPPM-PERANAN SIP+
291.
01-07-2014
BAHAN DTP-PERASMIAN PELAN PENATARAN MAKLUMAT PPPM
292.
26-06-2014
Mesyuarat Penyelarasan Perkhemahan Pandu Puteri Daerah Jasin
293.
25-06-2014
Syarat Futsal Prasekolah
294.
25-06-2014
Syarat Pertandingan Bola Jaring Prasekolah
295.
24-06-2014
Program National Space Challenge Prime Minister's Trophy 2014
296.
23-06-2014
Peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) 2014 Pencalonanan Ketua Pengawas, Pengawas Dan Pengemas Bilik
297.
23-06-2014
Taklimat Latihan Pemasangan Dan Pemeriksaan Item Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) Tahun 2014 Bagi Mata Pelajaran Sejarah Dan Geografi
298.
23-06-2014
Kursus Peningkatan Profisiensi Bahasa Inggeris Untuk Guru Prasekolah Daerah Jasin Tahun 2014
299.
23-06-2014
Mesyuarat Kali Pertama Jawatankuasa Kurikulum Matapelajaran Matematik Daerah Jasin
300.
23-06-2014
Taklimat Profesionalisme Ketua Pemabntu Tadbir/Pembantu Tadbir Bil.1/2014
301.
23-06-2014
Taklimat Syarat Baharu Pemilihan Pengetua Dan Guru Besar (PGB) Dan Modul Penggantian Pemimpin Sekolah (MPPS) Di Bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)
302.
23-06-2014
Program Intervensi Tambah Opsyen Pendidikan Jasmani Kesihatan 2014
303.
23-06-2014
Bengkel Pembinaan Item Lukisan Kejuruteraan Tahun 2014
304.
23-06-2014
Mesyuarat Menggubal Item Ekonomi Asas Siri 2 Daerah Jasin 2014
305.
23-06-2014
Taklimat Pengurusan Gaji dan Perubahan Gaji Daerah Jasin
306.
23-06-2014
Taklimat Pengoperasian Dan Pengendalian Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)
307.
23-06-2014
Taklimat Agenda Komunikasi Pelan Pembangunan Pendidikan (PPPM) di Bawah Program Transformasi Daerah (DTP) Peringkat Daerah Jasin Tahun 2014
308.
21-06-2014
Pertandingan Menulis Cerpen Kanak-kanak KPM Sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur (Tarikh tutup penyertaan: 15 Julai 2014)
309.
20-06-2014
Taklimat Pengurusan Gaji Dan Perubahan Gaji Daerah Jasin
310.
20-06-2014
Mesyuarat Menggubal Item Ekonomi Asas Siri 2 Daerah Jasin 2014
311.
20-06-2014
Bengkel Pembinaan Item Lukisan Kejuruteraan Tahun 2014
312.
20-06-2014
Program Intervansi Tambah Opsyen Pendidikan Jasmani Kesihatan 2014
313.
20-06-2014
Taklimat Syarat Baharu Pemilihan Pengetua dan Guru Besar (PGB) dan Modul Penggantian Pemimpin Sekolah (MPPS) Di Bawah Pelan Pembangunanan Pendidikan Malaysia (PPPM)
314.
20-06-2014
Taklimat Profesionalisme Ketua Pembantu Tadbir/Pembantu Tadbir Bil. 1/2014
315.
19-06-2014
Jadual Pelaksanaan dan Tatacara Pentadbiran Soal Selidik Pemantauan Kajian Rintis NBOS-PPG 2014
316.
19-06-2014
Perkhidmatan Mengambil Gambar Sempena APC PPD Jasin 24 Jun 2014
317.
19-06-2014
Mesyuarat Kali Pertama Jawatankuasa Kurikulum Matapelajaran Matematik Daerah Jasin
318.
19-06-2014
Kem Hargai Diri Peringkat Daerah Jasin
319.
18-06-2014
Kursus Peningkatan Profisiensi Bahasa Inggeris Untuk Guru Pra Sekolah Daerah Jasin Tahun 2014
320.
17-06-2014
Pindaan Tarikh Mesyuarat Guru Kanan Mata Pelajaran sains Dan Matematik Kali 1 Tahun 2014
321.
17-06-2014
Bengkel Pemantauan Pengurusan Kewangan Dan Akaun Sekolah Serta Refresher eSPKWS (Berkelompok) Bagi Sekolah-Sekolah Daerah Jasin-Kumpulan 9
322.
17-06-2014
Program Motivasi-Meniti Usia Baligh (Cemerlang Di Usia Baligh)
323.
17-06-2014
Bengkel Analisa Peperiksaan Setengah Tahun Bagi Guru Besar Daerah Jasin
324.
17-06-2014
Mesyuarat Penutur Jati Sekolah Rendah Daerah Jasin Kali ke 3 Tahun 2014
325.
17-06-2014
**Kursus Modul Guru Penasihat Sukan Futsal Dasar 1M1S Tahun 2014**
326.
17-06-2014
Penyertaan Murid dalam Sukan Lasak (Ekstrim) Dan Sukan Luar Kalendar MSSM
327.
17-06-2014
Bengkel Amalan Terbaik Guru (Pengajaran Bahasa Arab Sekolah Rendah)
328.
17-06-2014
Jurulatih Utama Untuk Bengkel Pemantauan Pengurusan Kewangan Dan Akaun Sekolah Serta Refresher eSPKWS (Berkelompok) Bagi Sekolah-Sekolah Daerah Jasin
329.
16-06-2014
Sumbangan Baju Raya Kepada Pelajar Rendah Dan Sekolah Menengah Daerah Jasin Sempena Aidilfitri Tahun 2014
330.
16-06-2014
Sambutan Minggu Sihat Kelab Doktor Muda Daerah Jasin Bersama Mini RTC Tehel 2014
331.
16-06-2014
Pindaan Masa Taklimat Profesionalisme Pengetua Dan Guru Besar Daerah Jasin Bil.6/2014
332.
16-06-2014
Soal Selidik Kefahaman Mengenai Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)PMR
333.
16-06-2014
Mesyuarat Profesionalisme Ketua Panitia Sejarah Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014
334.
16-06-2014
Pindaan Tarikh Majlis Sambutan Perayaan Hari Guru Peringkat daerah Jasin Tahun 2014
335.
16-06-2014
Soal Selidik Kefahaman Mengenai Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
336.
13-06-2014
Sumbangan Baju Raya Kepada Pelajar Rendah Dan Sekolah Menengah Daerah Jasin Sempena Aidilfitri Tahun 2014
337.
12-06-2014
Pindaan Tarikh Mesyuarat Guru Kanan Mata Pelajaran Sains Dan Matematik Kali 1 Tahun 2014
338.
12-06-2014
Jemputan Untuk Menyertai Persembahan Perasmian Sempena Sambutan Minggu Sihat Kelab Doktor Muda Daerah Jasin Bersama Mini RTC Tehel 2014
339.
12-06-2014
Jemputan Untuk Menyertai Persembahan Perasmian Sempena Sambutan Minggu Sihat Dr Muda Daerah Jasin Bersama Mini RTC Tehel
340.
12-06-2014
Tarikh Kemasukan Data Peperiksaan Dalaman Tahun 2014
341.
11-06-2014
Taklimat Futsal Dan Bola Jaring Prasekolah Daerah Jasin
342.
11-06-2014
Mesyuarat Program Kem Hargai Kesihatan Diri
343.
10-06-2014
Pengumpulan Data SJKC
344.
10-06-2014
Kursus Modul Guru Penasihat Sukan Futsal Dasar 1M1S Tahun 2014
345.
09-06-2014
Mesyuarat Guru Kanan Mata Pelajaran Sains dan Matematik Kali 1 Tahun 2014
346.
09-06-2014
Program Transformasi Daerah (DTP) Pejabat Pendidikan Daerah Jasin 1) Kehadiran Murid-Murid 2) Salahlaku Disiplin
347.
09-06-2014
*RALAT*Pindaan Tarikh Kursus Amalan Terbaik Pengajaran Siri 2/3 & Siri 4 2014
348.
09-06-2014
Taklimat Profesionalisme Pengetua dan Guru Besar Sekolah-Sekolah Daerah Jasin Kali ke-6/2014
349.
09-06-2014
Pertandingan Public Speaking Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2014
350.
09-06-2014
Pertandingan 'Story Telling Level 2' Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014
351.
09-06-2014
Sistem Permohonanan Ke Tingkatan Satu (1) Sekolah Seni Malaysia Ambilan 2015 Secara Online (e-SSeM)
352.
09-06-2014
Kursus Amalan Terbaik Pengajaran Siri 4
353.
09-06-2014
**Kejohanan Bola Tampar Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2014**
354.
09-06-2014
**Kejohanan Bola Tampar Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014**
355.
09-06-2014
Kursus Amalan Terbaik Pengajaran Siri 2 & Siri 3
356.
06-06-2014
*RALAT*Senarai KPT/PT/PA yang Terlibat Bagi Kumpulan 7 (9 Jun 2014)
357.
06-06-2014
Bengkel Pemantauan Pengurusan Kewangan dan Akaun Sekolah Serta Reresher eSPKWS (berkelompok) Bagi Sekolah-Sekolah Daerah Jasin -Kumpulan B
358.
06-06-2014
*RALAT*Taklimat Profesionalisme Pengetua dan Guru Besar Daerah Jasin Bil.6/2014
359.
05-06-2014
Kursus Amalan Terbaik Pengajaran Siri 4
360.
05-06-2014
Sistem Permohonan Ke Tingkatan Satu (1) sekolah Seni Malaysia Ambilan 2015 Secara Online (e-SSeM)
361.
04-06-2014
Bengkel Pemantauan Pengurusan Kewangan dan Akaun Sekolah Serta Refresher eSPKWS (Berkelompok) Bagi Sekolah-sekolah Daerah Jasin - Kumpulan 7
362.
04-06-2014
Jurulatih Utama Untuk Bengkel Pemantauan Pengurusan Kewangan Dan Akaun Sekolah Serta Refresher eSPKWS (Berkelompok) Bagi Sekolah-Sekolah Daerah Jasin
363.
04-06-2014
Pertandingan Story Telling Level 2 Sekolah-sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014
364.
04-06-2014
Pertandingan Public Speaking Sekolah-sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2014
365.
04-06-2014
Jemputan Untuk Menyertai Pertandingan Liga Remaja Kreatif 2014
366.
04-06-2014
Kejohanan Bola Keranjang Majlis Sukan Malaysia (MSSM) 2014
367.
03-06-2014
Pertandingan Mencipta Slogan Kerajaan Negeri Melaka 2014
368.
03-06-2014
Pertandingan Deklamasi Sajak dan Syair Peringkat Negeri Melaka 2014
369.
03-06-2014
Pertandingan Blog dan Kurasi Pendidikan Peringkat Kebangsaan 2014
370.
03-06-2014
Program Panitia PSV Daerah Jasin
371.
02-06-2014
Bengkel Pemantauan Pengurusan Kewangan dan Akaun Sekolah serta Refresher eSPKWS (Berkelompok)Bagi sekolah daerah Jasin-Kump.6
372.
02-06-2014
Jurulatih Utama-Bengkel Pemantauan Pengurusan Kewangan dan Akaun Sekolah serta Refresher eSPKWS (Berkelompok) bagi sekolah-sekolah Daerah Jasin-Kumpulan 6
373.
02-06-2014
KURSUS DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN DSKP TAHUN 5 KSSR MATA PELAJARAN SEJARAH TAHUN 2014
374.
30-05-2014
Bengkel Pemantauan Pengurusan Kewangan Dan Akaun Sekolah Serta Refresher eSPKWS (BERKELOMPOK) Bagi Sekolah-sekolah Daerah Jasin - Kumpulan 5
375.
29-05-2014
Sumbangan Peruntukan Parlimen Untuk Sekolah Rendah dan Menengah Dalam Kawasan Parlimen Jasin 2014 - Projek Pmebekalan dan Pembaikan Kecil
376.
29-05-2014
Garis Panduan Pelaksanaan Rintis Strategi Lautan Biru Kebangsaan - Pemantapan Profesion Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia Bagi Tahun 2014
377.
29-05-2014
PERMOHONAN SECARA ONLINE KEMASUKKAN KE TINGKATAN SATU(1)SEKOLAH SENI MALAYSIA TAHUN 2015 MELALUI SISTEM e-SSeM
378.
27-05-2014
Bengkel Pemantauan Pengurusan Kewangan Dan Akaun Sekolah Serta Refresher eSPKWS (Berkelompok) Bagi Sekolah-Sekolah Daerah Jasin-Kumpulan 4
379.
26-05-2014
Sambutan Minggu Sihat Kelab Doktor Muda Daerah Jasin Bersama Mini RTC Tehel 2014
380.
26-05-2014
Kursus Profesionalisme Guru Mata Pelajaran Prinsip Akaun Sekolah-Sekolah Menengah daerah Jasin 2014
381.
26-05-2014
Sambutan Minggu Sihat Kelab Doktor Muda Daerah Jasin Bersama Mini RTC Tehel 2014
382.
26-05-2014
Mesyuarat Menggubal Item Ekonomi Asas Daerah Jasin 2014
383.
26-05-2014
Taklimat Sistem Pendaftaran Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3)
384.
26-05-2014
Mesyuarat Panitia Perdagangan Daerah Jasin 2014
385.
26-05-2014
Taklimat Makanan Bersih, Selamat Dan Sihat 2014
386.
23-05-2014
Taklimat Makanan Bersih, Selamat Dan Sihat 2014
387.
23-05-2014
**Pasukan Kejohanan Ragbi Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin Ke Kejohanan Ragbi Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
388.
23-05-2014
Mesyuarat Panitia Perdagangan Daerah Jasin 2014
389.
22-05-2014
Tawaran Pelawaan Sebagai Calon Penulis Buku Teks Sekolah Rendah Untuk Kegunaan Mulai Tahun 2015
390.
22-05-2014
Taklimat Sistem Pendaftaran Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3)
391.
22-05-2014
Diskusi Ilmiah Dan Notis Mesyuarat Agung Pekdis Sesi 2014/2015
392.
22-05-2014
Mesyuarat Menggubal Item Ekonomi Asas Daerah Jasin 2014
393.
22-05-2014
Makluman Karnival Usahawan Daerah Jasin 2014
394.
22-05-2014
Jurulatih Utama Untuk Bengkel Pemantauan Pengurusan Kewangan Dan Akaun Sekolah Serta Refresher eSPKWS (Berkelompok) Bagi Sekolah-Sekolah Daerah Jasin
395.
20-05-2014
Audit Perjawatan Dan Pengurusan Sekolah Seluruh Negeri Melaka 2014 dari Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pendidikan Malaysia.
396.
20-05-2014
Pengedaran Buku Panduan Pengurusan SPBT Edisi Ketiga
397.
19-05-2014
**Pasukan Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah / Rendah Kawasan Jasin / Merlimau Ke Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
398.
19-05-2014
Mesyuarat Penyelarasan Program Persatuan Puteri Islam Sekolah Rendah Dan Menengah Daerah Jasin Bil.2/2014
399.
19-05-2014
Pertandingan Story Telling Level 2 Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2014
400.
19-05-2014
*MAKLUMAN*Jemputan Menyertai Pertandingan Pidato 1Malaysia
401.
19-05-2014
Pertandingan 'Public Speaking' Sekolah Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014
402.
19-05-2014
**Program Latihan Pusat Pasukan Ragbi Menengah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Jasin Ke Kejohanan Ragbi Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
403.
19-05-2014
Borang Penyertaan Pertandingan Mewarna Tadika/Pra Sekolah Sempena Karnival Jasin 2014
404.
19-05-2014
Taklimat Profesionalisme Pengetua dan Guru Besar Daerah Jasin Bil.5/2014
405.
19-05-2014
Taklimat Program Bulan Dakwah, Surau Imarah, Ihya Ramadhan dan Maal Hijrah Sekolah-Sekolah Negeri Melaka Tahun 2014
406.
19-05-2014
Taklimat Program "Show And Tell: Express Yourself In English" Guru-Guru Mentee Penutur Jati Daerah Jasin 2
407.
19-05-2014
Taklimat Program "Show And Tell: Express Yourself In English" Guru- Guru Mentee Penutur Jati Daerah Jasin
408.
17-05-2014
Taklimat Profesionalisme Pengetua Dan Guru Besar Daerah Jasin Bil.5/2014
409.
16-05-2014
Pertandingan Mewarna Tadika/Pra Sekolah Sempena Karnival Jasin 2014
410.
16-05-2014
*MAKLUMAN*Jemputan Menyertai Pertandingan Pidato 1Malaysia*
411.
16-05-2014
**Program Latihan Pusat Pasukan Ragbi Menengah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Jasin Ke Kejohanan Ragbi Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
412.
16-05-2014
Taklimat Program Bulan Dakwah, Surau Imarah, Ihya Ramadhan Dan Maal Hijrah Sekolah-Sekolah Negeri Melaka Tahun 2014
413.
16-05-2014
Taklimat Program "Show And Tell: Express Yourself In English" Guru-Guru Mentee Penutur Jati Daerah Jasin 2
414.
16-05-2014
Taklimat Program "Show And Tell: Express Yourself In English" Guru-Guru Mentee Penutur Jati Daerah Jasin
415.
15-05-2014
Siaran SPI, JPM: Ulangan Taklimat e-Pelaporan j-QAF 2014
416.
15-05-2014
Perutusan Hari Guru Oleh KPPM Tahun 2014
417.
15-05-2014
Audit Perjawatan Dan Pengisian Sekolah Seluruh Negeri Melaka 2014 Dari Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pendidikan Malaysia
418.
15-05-2014
Bengkel Pemantauan Pengurusan Kewangan dan Akaun Sekolah Serta Refresher eSPKWS (berkelompok) Bagi Sekolah-Sekolah Daerah Jasin -Kumpulan 1
419.
15-05-2014
Pertandingan 'Public Speaking' Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014
420.
14-05-2014
Mesyuarat Profesionalisme GKMP Kemanusiaan Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014
421.
14-05-2014
Tindakan PT Rintis-Ralat Elaun Cola Guru
422.
14-05-2014
**Latihan Pusat Untuk Pasukan Bola Sepak Sekolah Menengah Jasin Ke Kejohanan Bola Sepak Sekolah Menengah Majlis Suka Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
423.
12-05-2014
**Perlantikan Sebagai Jurulatih/Pengurus Pasukan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
424.
12-05-2014
**Pasukan Kejohanan Hoki Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin/Merlimau Ke Kejohanan Hoki Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
425.
12-05-2014
**Pasukan Kejohanan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin/ Merlimau Ke Kejohanan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014 **
426.
12-05-2014
**Perlantikan Sebagai Pengurus/Jurulatih Pasukan Hoki Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin/Merlimau Ke Kejohanan Hoki Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
427.
12-05-2014
Taklimat SULDP Bagi Penyelarasan Agihan Peruntukan Latihan Kemajuan Staf 2014
428.
12-05-2014
PENYELARASAN LATIHAN (SCHOOL BASED) DAN BAJET 2014
429.
12-05-2014
Pertandingan Bercerita Bahasa Melayu SR Tahap 1 & 2 Peringkat Kawasan Jasin 2014
430.
12-05-2014
Siaran SPI, JPM: Bengkel Tulisan Jawi Untuk SMK dan SABK (Men.) 2014
431.
12-05-2014
Perlantikan Sebagai Hakim Pertandingan Bercerita Bahasa Melayu Tahap 1 Dan 2 Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau 2014
432.
12-05-2014
Program Cemerlang Pedagogi Mata Pelajaran Matematik Tambahan Daerah Jasin 2014
433.
09-05-2014
Jadual Kursus Amalan Terbaik Pengajaran Guru-Guru Daerah Jasin
434.
09-05-2014
**Program Latihan Pusat Pasukan Bola Jaring Rendah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
435.
09-05-2014
**Program Latihan Pusat Pasukan Bola Jaring Rendah Majlis Sukan Sekola-Sekolah Kawasan Jasin Ke Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
436.
09-05-2014
**Program Latihan Pusat Pasukan Bola Jaring Menengah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Jasin Ke Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
437.
08-05-2014
Taklimat Pelaksanaan Audit Perjawatan dan Pengisian Template Sekolah-Sekolah Daerah Jasin Serta Borang Template Audit.
438.
08-05-2014
Borang Audit Perjawatan BPSM - Mohon sekolah membuat pengisian berdasarkan contoh yang diberi.
439.
07-05-2014
Siaran SPI, JPM: Program Bulan Dakwah Sekolah-sekolah KPM 2014
440.
07-05-2014
Siaran SPI, JPM: Anugerah Surau Imarah 2014
441.
07-05-2014
**Pelepasan Pelajar Menghadiri Latihan Pusat Pasukan Bola Tampar MSS Kawasan Jasin**
442.
07-05-2014
Bengkel Dialog Prestasi Akademik Siri 1/2014
443.
07-05-2014
Pengedaran Soal Selidik Sarana Ibu Bapa Dan Soal Selidik Sarana Sekolah Inisiatif Peluasan Pelaksanaan Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti Tahun 2014 Di Bawah Anjakan 9 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
444.
07-05-2014
Jemputan Mesyuarat Jawatankuasa Ketua Panitia Daerah Pendidikan Al-Quran Dan Assunnah Daerah Jasin Tahun 2014
445.
06-05-2014
Taklimat dan Proses Pengagihan Kain Pakaian Seragam Bagi Tahun 2014
446.
06-05-2014
**Latihan Pusat Pasukan Bola Sepak Rendah MSS Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Bola Sepak MSS Melaka 2014**
447.
06-05-2014
**Pemilihan Pemain Untuk Pasukan Bola Sepak Sekolah Menengah Ke Kejohanan Bola Sepak Sekolah Menengah Majlis Sukan Sekolah-sekolah Melaka 2014**
448.
06-05-2014
Siaran SPI, JPM: (SM Sahaja) Kem Kepimpinan Pelajar Islam SM Negeri Melaka 2014
449.
06-05-2014
Latihan Penggunaan Sistem Pengisian Data Kompetensi Kelab Doktor Muda Peringkat Negeri Melaka 2014
450.
05-05-2014
**RALAT**Makluman Kejohanan Ragbi Menengah Daerah Jasin Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Melaka 2014**
451.
05-05-2014
Pengedaran Buletin Sejarah SPM Edisi 1/2014
452.
05-05-2014
**Makluman Kejohanan Ragbi Menengah Daerah Jasin Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Melaka 2014**
453.
05-05-2014
**Program Pemilihan Pasukan Hoki Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Hoki Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
454.
05-05-2014
**Program Pemilihan Pasukan Bola Tampar Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Bola Tampar Majlis Sukan Sekolah-Sekolah 2014**
455.
05-05-2014
**Program Latihan Pusat Pasukan Hoki Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin Ke Kejohanan Hoki Majlis Sukan Sekolah-sekolah Melaka 2014**
456.
05-05-2014
Pemakluman Keperluan Lawatan Tapak Ke Sekolah /Institusi Pendidikan (Asrama, KIP,PKG,PPD Dan JPN) Di Bawah Jabatan Pendidikan Melaka
457.
05-05-2014
Pertandingan Bercerita Bahasa Melayu Tahap 1 & 2 Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2014
458.
05-05-2014
Pertandingan Story Telling Level 2 Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2014
459.
02-05-2014
**Pemilihan Pemain Untuk Pasukan Bola Sepak Sekolah Menengah Ke Kejohanan Bola Sepak Sekolah Menengah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
460.
02-05-2014
**Pemilihan Pemain Untuk Pasukan Bola Sepak Sekolah Menenga Ke Kejohanan Bola Sepak Sekolah Menenga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
461.
02-05-2014
**Pemilihan Pemain Untuk Pasukan Bola Jaring Sekolah Rendah Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
462.
02-05-2014
**Program Latihan Pusat Pasukan Hoki Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Jasin Ke Kejohanan Hoki Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
463.
02-05-2014
**Pasukan Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah/Rendah Kawasan Jasin/Merlimau Ke Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
464.
02-05-2014
Mesyuarat Pelaksanaan Bengkel Pemantauan Kewangan Dan Akaun Sekolah-Sekolah Daerah Jasin Tahun 2014
465.
02-05-2014
Kursus Amalan Terbaik Pengajaran Daerah Jasin Siri 1/2014
466.
02-05-2014
Ceramah Pelaksanaan PdP Bacaan dan Penghayatan Teks Bahasa Cina Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Daerah Jasin Melaka Tahun 2014
467.
02-05-2014
Program Cemerlang Pedagogi, Mata Pelajaran Matematik Tambahan Bagi Guru Matematik Tambahan Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014
468.
02-05-2014
Majlis Ihtifal Sekolah-Sekolah (MISS) KPM Kali Ke3 Peringkat Kebangsaan Di Negeri Melaka Tahun 2014M/1435H
469.
29-04-2014
Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Tampar Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014
470.
29-04-2014
Program Community Policing Ketua Polis Daerah Jasin bersama Pegawai Pendidikan Daerah, Pengetua/Guru Besar Dan GPK Hal Ehwal Murid Sekolah-Sekolah Daerah Jasin.
471.
29-04-2014
Pertandingan Pidato Piala Diraja Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin, Tahun 2014
472.
29-04-2014
Anugerah Kecemerlangan KoKurikulum Peringkat Kebangsaan 2014
473.
29-04-2014
Perubahan Waktu Bekerja Pembersihan Bagi Kontrak Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan (KBK) Ke Sekolah Di Bawah Kementerian Pendidikan.
474.
29-04-2014
Perubahan Waktu Bekerja Pembersihan Bagi Kontrak Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan (KBK) Ke Sekolah Di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia.
475.
29-04-2014
**Program Latihan Pusat Pasukan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
476.
29-04-2014
**Mesyuarat Penyelarasan Pasukan Bola Jaring Rendah MSS Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Bola Jaring MSS Melaka 2014**
477.
29-04-2014
**Program Latihan Pusat Pasukan Sepak Takraw Menengah Majlis Sukan Sekolah Sekolah Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah Sekolah Melakan 2014**
478.
29-04-2014
Penetapan KPI Baru Pengarah Untuk Sasaran Peperiksaan Awam SPM Bagi Tahun 2014
479.
29-04-2014
Penetapan KPI Baru Pengarah Untuk Sasaran Peperiksaan Awam UPSR Bagi Tahun 2014
480.
29-04-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Ragbi Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014**
481.
29-04-2014
Kursus Amalan Terbaik Pengajaran Daerah Jasin Siri 1/2014
482.
29-04-2014
**Program Latihan Pasut Pasukan Sepak Takraw Menengah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
483.
28-04-2014
Taklimat Penambahbaikan SKPM di Bawah Bimbingan SIP+ Kumpulan B Dan C Tahun 2014
484.
28-04-2014
** Latihan Pusat Fasa 1 dan Fasa 2 Pemain Untuk Pasukan Bola Sepak Sekolah Rendah Ke Kejohanan Bola Sepak Sekolah Rendah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
485.
28-04-2014
Mesyuarat Profesionalisme Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik Dan Vokasional Daerah Jasin 2014
486.
25-04-2014
Bahan-Bahan untuk Tingkatan 6 Rendah 2014 (Rujukan Sekolah Pusat Tkn 6)
487.
25-04-2014
Pelantikan SJKT Paya Rumput Sebagai Pusat Bilik Operasi SPBT Daerah (BOSD) Bagi Pengumpulan Buku-buku Teks Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Bagi Negeri Melaka
488.
25-04-2014
Senarai nama calon ke Tingkatan 6 Rendah Daerah Jasin 2015 sesi kemasukan 5 Mei 2014
489.
24-04-2014
**Mesyuarat Penyelarasan Pasukan Bola Sepak Menengah MSS Kawasan Jasin Ke Kejohanan Bola sepak MSS Melaka 2014**
490.
24-04-2014
**Mesyuarat Penyelarasan Pasukan Bola Sepak Menengah MSS Kawasan Jasin Ke Kejohanan Bola sepak MSS Melaka 2014**
491.
24-04-2014
**Program Latihan Pusat Pasukan Sepak Takraw Rendah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Jasin Ke Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-sekolah Melaka 2014**
492.
24-04-2014
**Program Latihan Pusat Pasukan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin Ke kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
493.
24-04-2014
**Pemilihan Pemain Fasa 1 Untuk Pasukan Bola Sepak Sekolah Rendah Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Bola Sepak Sekolah Rendah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
494.
24-04-2014
**Kejohanan Bola Tampar Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin 2014**
495.
24-04-2014
**Kejohanan Bola Tampar Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau 2014**
496.
24-04-2014
**Mesyuarat Penyelarasan Pasukan Bola Sepak Menengah MSS Kawasan Jasin Ke Kejohanan Bola Sepak MSS Melaka 2014**
497.
24-04-2014
**Pasukan Kejohanan Bola Keranjang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah/Rendah Kawasan Jasin/Merlimau Ke Kejohanan Bola Keranjang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
498.
24-04-2014
Mesyuarat Profesionalisme Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik dan Vokasional Daerah Jasin 2014
499.
24-04-2014
*RALAT*Taklimat Program Kecemerlangan Sekolah Untuk Guru-Guru SJKT Daerah Jasin 2014
500.
23-04-2014
Taklimat Pedagogi Pengajaran Karangan Guru Sekolah Rendah Daerah Jasin
501.
23-04-2014
Taklimat Penandaan Bahasa Melayu Kertas 2 (Tahap 2) Sekolah Kebangsaan Dalam Daerah Jasin
502.
23-04-2014
**Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah Melaka (MSS Melaka) 2014**
503.
23-04-2014
**Pemilihan Pemain Untuk Pasukan Bola Jaring Sekolah Menengah Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
504.
23-04-2014
Taklimat Profesionalisme Pengetua dan Guru Besar Daerah Jasin Bil.4/2014
505.
22-04-2014
Peraduan Menulis Cerpen Pelajar Sekolah Rendah dan Menengah 2014 Anjuran DBP
506.
22-04-2014
**Makluman Kejohanan Badminton Majlis Sukan Sekolah Melaka 2014**
507.
21-04-2014
**Program Latihan Pusat Pasukan Sepak Takraw Rendah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
508.
21-04-2014
**Pelantikan Pengadil Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau Tahun 2014**
509.
21-04-2014
**Pelantikan Tugasan Pengadil Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin Tahun 2014**
510.
21-04-2014
**Kejohanan Hoki Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014**
511.
21-04-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Tampar Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2014**
512.
21-04-2014
**Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau 2014**
513.
21-04-2014
**Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin 2014**
514.
21-04-2014
**Pasukan Kejohanan Badminton Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah/Rendah Kawasan Jasin/Merlimau Ke Kejohanan Badminton Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
515.
21-04-2014
Program Panitia Bahasa Melayu Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Daerah Jasin Melaka Tahun 2014
516.
21-04-2014
Bengkel Pembinaan Soalan Matematik (Tahun 6) Berunsurkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Daerah Jasin
517.
21-04-2014
Mesyuarat Guru-Guru Kaunseling Sepenuh Masa Sekolah-Sekolah Menengah dan Rendah Daerah Jasin 2014
518.
21-04-2014
**Kejohanan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau 2014**
519.
21-04-2014
**Pelantikan Pengadil Kejohanan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau Tahun 2014**
520.
18-04-2014
Program Dan Majlis Taklimat Pelancaran Kelab Kitar Semula Dan Kempen Anti-Litter Peringkat Negeri Melaka Tahun 2014
521.
18-04-2014
Mesyuarat Guru-Guru Kaunseling Sepenuh Masa Sekolah-Sekolah Menengah Dan Rendah Daerah Jasin 2014
522.
18-04-2014
Bengkel Pembinaan Soalan Matematik (Tahun 6) Berunsurkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Daerah Jasin
523.
18-04-2014
Program Panitia Bahasa Melayu Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Daerah Jasin Melaka Tahun 2014
524.
17-04-2014
**Pelantikan Tugasan Pengadil Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin Tahun 2014**
525.
17-04-2014
**Pelantikan Pengadil Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau Tahun 2014**
526.
17-04-2014
**Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau 2014**
527.
17-04-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Tampar Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2014**
528.
17-04-2014
**Kejohanan Hoki Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014**
529.
17-04-2014
**Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin 2014**
530.
17-04-2014
**Pasukan Kejohanan Badminton Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah/Rendah Kawasan Jasin/Merlimau Ke Kejohanan Badminton Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
531.
17-04-2014
Jemputan Menghadiri Majlis Anugerah PIBG Cemerlang Peringkat Kebangsaan Tahun 2013-2014
532.
17-04-2014
Mesyuarat Panitia Matematik Tambahan Sekolah Menengah Daerah Jasin Kali 1/2014
533.
17-04-2014
Latihan Cari Dan Musnah Tempat Pembiakan Nyamuk Aedes Kelab Dr Muda Daerah Jasin 2014
534.
17-04-2014
Makluman Karnival Fiesta Mesra Belia 1 Malaysia Peringkat Daerah Jasin 2014
535.
16-04-2014
**Kejohanan Hoki Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014**
536.
16-04-2014
**Pelantikan Tugasan Pengadil Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin Tahun 2014**
537.
16-04-2014
**Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-sekolah Rendah Kawasan Jasin**
538.
16-04-2014
**Kejohanan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau 2014**
539.
16-04-2014
**Jemputan Ke Majlis Penutup Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau 2014**
540.
16-04-2014
**Pemilihan Pemain Dan Latihan Pusat Untuk Pasukan Bola Sepak Sekolah Rendah Jasin Ke Kejohanan Bola Sepak Sekolah Rendah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
541.
16-04-2014
Borang Aku Janji Sasaran Peperiksaan Sekolah
542.
16-04-2014
Program Diskusi i-THINK Untuk Guru-Guru Bahasa Melayu Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014
543.
16-04-2014
Bengkel Penggubalan Item Ekonomi Asas Daerah Jasin
544.
16-04-2014
Ujian Pra-Aptis Untuk Guru-Guru Bahasa Inggeris Negeri Melaka 2014
545.
14-04-2014
Pelepasan Guru Pemimpin Pandu Puteri Ke Mesyuarat Agung Tahunan 2014 Kali Ke-83 Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Negeri Melaka
546.
14-04-2014
Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah Rendah Peringkat Kawasan Jasin Tahun 2014M/1435H
547.
14-04-2014
Perlantikan Sebagai Pegawai Bertugas Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah Rendah Peringkat Kawasan Jasin 2014M/1435H
548.
14-04-2014
Majlis Tadarus Al-Quran (MTQ) Sekolah Menengah Peringkat Kawasan Jasin Tahun 2014M/1435H.
549.
14-04-2014
Pertandingan Pidato Piala Diraja Sekolah-sekolah Menengah Daerah Jasin 2014
550.
14-04-2014
Perlantikan Sebagai Urusetia/Jurulatih Kempori Pengakap Daerah Jasin 2014
551.
14-04-2014
Kempori Pengakap Daerah Jasin Tahun 2014
552.
14-04-2014
Program Pembangunan Sahsiah Diri Dan Disiplin Murid Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 1/2014
553.
14-04-2014
Program Pembangunan Sahsiah Diri Dan Disiplin Murid Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2/2014
554.
14-04-2014
**Pasukan Kejohanan Balo Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin/Merlimau Ke Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Meleka 2014
555.
14-04-2014
**Pasukan Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin/Merlimau Ke Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
556.
11-04-2014
Program Kecemerlangan Akademik SJKC Daerah Jasin dan Merlimau Tahun 2014
557.
11-04-2014
Jemputan Senarai Penerima Pelajar-Pelajar Cemerlang UPSR, PMR dan SPM serta Anugerah Sekolah-Sekolah Cemerlang Parlimen Jasin 2013
558.
10-04-2014
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan 'Story Telling Level 2' Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2014
559.
10-04-2014
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan "Story Telling Level 2" Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014
560.
10-04-2014
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Public Speaking Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014**
561.
10-04-2014
Maklumat Jumlah Ahli PIBG Di Sekolah
562.
10-04-2014
Pendaftaran Berpusat Pasukan Pandu Puteri Sekolah-Sekolah Daerah Jasin
563.
10-04-2014
Pertandingan Boling MSKPPM Daerah Jasin Sempena Sambutan Ulang Tahun Melaka Bandaraya Bersejarah
564.
09-04-2014
Kursus Pemantapan Pengurusan Pendidikan Prasekolah Untuk Guru- Guru Prasekolah Negeri Melaka 2014
565.
09-04-2014
Maklumat Kedudukan Guru Sekolah Rendah Negeri Melaka Pada 30 April 2014.
566.
09-04-2014
Taklimat Ahli Jawatankuasa Program Kecemerlangan Prasekolah Sekolah-Sekolah Daerah Jasin
567.
09-04-2014
**Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-sekolah Menengah Kawasan Merlimau 2014**
568.
09-04-2014
**Kejohanan Bola Jaring Majllis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2014**
569.
09-04-2014
**Pelantikan Tugasan Pengadil Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-sekolah Rendah Kawasan Merlimau Tahun 2014**
570.
09-04-2014
**Pelantikan Tugasan Pengadil Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau Tahun 2014**
571.
08-04-2014
**Ralat**Program Latihan Pusat Pasukan Bola Baling Rendah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
572.
08-04-2014
Taklimat Pengurusan Data (Emis) Bersama PT Rintis Daerah Jasin
573.
08-04-2014
Mesyuarat Penutur Jati Sekolah Rendah Daerah Jasin Kali Ke-2 Tahun 2014
574.
08-04-2014
**Kejohanan Ragbi Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Peringkat Negeri 2014**
575.
08-04-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Hoki Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014**
576.
08-04-2014
**Program Latihan Pusat Bola Baling Menengah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Jasin Ke Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
577.
08-04-2014
**Program Latihan Pusat Pasukan Bola Baling Rendah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
578.
08-04-2014
**Program Latihan Pusat Bola Baling rendah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Jasin Ke Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
579.
08-04-2014
**Program Latihan Pusat Pasukan Bola Baling Menengah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Jasin Ke Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
580.
08-04-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Hoki Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014**
581.
08-04-2014
**Kejohanan Ragbi Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Peringkat Negeri 2014**
582.
08-04-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Hoki Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014**
583.
07-04-2014
**Program Latihan Pusat Pasukan Bola Baling Menengah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
584.
07-04-2014
Pertandingan Kuiz Pelaburan PNB 1 Malaysia (Kategori Sekolah Menengah) Tahun 2014
585.
07-04-2014
Taklimat Pertandingan Pendidikan Lalu Lintas Shell/Majlis Keselamatan Jalan Raya Melaka (MKJR) Peringkat Negeri Melaka 2014
586.
07-04-2014
Contoh surat Pegergerakan Gaji Tahunan 2014 (Bahagian 2)
587.
07-04-2014
**Pelantikan Pengadil Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin Tahun 2014**
588.
07-04-2014
**Pelantikan Pengadil Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau Tahun 2014**
589.
07-04-2014
**Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2014**
590.
07-04-2014
**Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014**
591.
07-04-2014
Pelantikan Sebagai Hakim Pertandingan Pesta Pantun Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014
592.
07-04-2014
**latihan Pusat Untuk Pasukan Badminton Sekolah Rendah Dan Menengah Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Badminton Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
593.
07-04-2014
Pertandingan Pesta Pantun Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin, Tahun 2014
594.
07-04-2014
**Pasukan Kejohanan Balapan dan Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah/Rendah Kawasan Jasin/Merlimau ke Kejohanan Balapan Dan Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
595.
07-04-2014
Pertandingan Forum Remaja Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin, Tahun 2014
596.
07-04-2014
Pertandingan english Parliamentary Debate Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014
597.
07-04-2014
Taklimat Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Bagi Guru-guru Penolong Kanan 1 Sekolah Rendah Negeri Melaka Tahun 2014
598.
07-04-2014
Kajian Audit Prestasi Terhadap Perkhidmatan 1Bestarinet Dan Perolehan Peralatan ICT Ke Makmal Komputer Sekolah Negeri Melaka
599.
07-04-2014
Pertandingan Pidato Piala Diraja Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau, 2014
600.
04-04-2014
Taklimat Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Menengah Rendah
601.
04-04-2014
Taklimat Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Bagi Guru-guru Penolong Kanan 1 Sekolah Rendah Negeri Melaka Tahun 2014
602.
03-04-2014
Template Kehadiran Sekolah (Borang P1)
603.
03-04-2014
Penjurian Pertandingan Anugerah Kantin Bersih, Selamat Dan Sihat Peringkat Negeri Melaka (Kategori Sekolah Menengah/Kolej Vokasional Bandar dan Luar Bandar) Bagi Pencalonan Peringkat Kebangsaan 2014
604.
03-04-2014
Taklimat Pengurusan Kantin Sekolah 2014
605.
03-04-2014
**Pelantikan Dan Mesyuarat Pegawai Teknikal Kejohanan Balapan Dan Padang Majlis Sukan Sekolah Melaka 2014**
606.
03-04-2014
**Yuran Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) Sekolah Swasta Di Bawah Gabungan Majlis Sukan Sekolah Melaka Bagi Tahun 2014**
607.
03-04-2014
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Pidato Piala Diraja Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014
608.
03-04-2014
Pameran Pendidikan Sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan
609.
03-04-2014
Mesyuarat Penyelarasan Kempori Pengakap Daerah Jasin 2014
610.
02-04-2014
Mesyuarat Permohonan ABM Perjawatan 2015
611.
02-04-2014
Pelantikan Sebagai Hakim Pertandingan English Parliamentary Debate SM Peringkat Daerah Jasin Tahun 2014
612.
02-04-2014
Permohonan Anggaran Belanja Mengurus (Perjawatan) Untuk Tahun 2015
613.
02-04-2014
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Public Speaking Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2014
614.
02-04-2014
Program Promosi Hari Pengguna Malaysia 2014
615.
02-04-2014
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Pidato Piala DiRaja Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014
616.
02-04-2014
Borang Penilaian PTK Kelab Doktor Muda Sekolah Rendah Daerah Jasin Tahun 2014-Bahagian 2
617.
02-04-2014
Borang Penilaian PTK Kelab Doktor Muda Sekolah Rendah Daerah Jasin Tahun 2014-Bahagian 1
618.
02-04-2014
**Kejohanan Balapan & Padang Kali Ke-42 2014 MSSM**
619.
01-04-2014
**Jadual Kejohanan Balapan & Padang Kali Ke 42,2014 Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka (MSS Melaka) **
620.
01-04-2014
Taklimat Pelaksanaan Saringan 1 linus 2.0 Bagi Literasi Bahasa Malaysia Literasi Bahasa Inggeris Dan Numerasi Murid Tahun 1, Tahun 2 dan tahun 3, 2014
621.
31-03-2014
Taklimat Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
622.
31-03-2014
Jemputan Pelajar Menyaksikan Aktiviti Kokurikulum Sempena Karnival Pendidikan, Kerjaya dan Inovasi 2014
623.
31-03-2014
**Program Latihan Pusat Pasukan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
624.
31-03-2014
**Pelantikan Pengadil Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin Tahun 2014**
625.
31-03-2014
**Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin 2014**
626.
31-03-2014
**Pelantikan Pengadil Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin Tahun 2014**
627.
31-03-2014
Contoh Format Laporan Pemeriksaan Audit Dalam Pengurusan Kewangan
628.
28-03-2014
Contoh Kew.8 Pelarasan Penggabungan Skim Pekeliling PPPS dan PPPLD PP Bil.40/2013
629.
28-03-2014
Siaran SPI, JPM: Pindaan Tarikh Pertandingan Khat dan jawi Sempena Karnival Pendidikan 2014
630.
27-03-2014
Pembatalan Pertandingan Kugiran 60-an Pop Yeh Yeh Sempena Karnival Pendidikan Melaka 2014
631.
27-03-2014
**RALAT*Jadual Perlawanan Bola Sepak MSSM Kawasan Jasin 2014**
632.
27-03-2014
Hari Bersama Pelanggan Pejabat Pendidikan Daerah Jasin
633.
27-03-2014
Pertandingan Public Speaking Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014
634.
27-03-2014
Pertandingan English Parliamentary Debate Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014
635.
26-03-2014
Pelanjutan Tempoh Interim Untuk Talian Internet Bagi Agensi-agensi Yang Masih Belum Menerima Perkhidmatan 1BestariNet KPM Pada Tahun 2014
636.
26-03-2014
Taklimat Program Kecemerlangan Prasekolah Di Bawah Pelaksanaan Inisiatif Prasekolah GTP 2.0 (Pertandingan Tarian Rampai/Tarian Kebudayaan Prasekolah Peringkat Negeri Melaka 2014)
637.
26-03-2014
Sebaran Maklumat 'Tawaran Mengikuti Kursus Pendek "Penanaman Secara Fertigasi & Kaedah Natural Farming" Di Karnival Pendidikan Negeri Melaka, MITC Melaka
638.
25-03-2014
Taklimat Dashboard-Kumpulan A, SIP+
639.
25-03-2014
Jadual Cadangan Tarikh Lawatan Ke Sekolah Untuk Pemeriksaan Kesihatan Murid Sekolah Bagi Tahun 2014
640.
25-03-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Hoki Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014**
641.
25-03-2014
**Pelantikan Pengadil dan Pegawai Kejohanan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin Tahun 2014**
642.
24-03-2014
**Makluman Penyertaan Kejohanan Tenis L18, P18, L15, L12 dan P12, Majlis Sukan Sekolah Melaka 2014**
643.
24-03-2014
**Mesyuarat Penyelarasan Pasukan Balapan & Padang MSS Kawasan Jasin Ke Kejohanan Balapan & Padang MSS Melaka 2014**
644.
24-03-2014
**Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin 2014**
645.
24-03-2014
**Kejohanan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin 2014**
646.
24-03-2014
**Pelantikan Pengadil Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin Tahun 2014**
647.
24-03-2014
PEKELILING ICT 2014 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
648.
21-03-2014
Jemputan Menyertai Pertandingan Kitar Semula Sekolah-Sekolah Peringkat Kebangsaan 2014
649.
21-03-2014
Jemputan Pelajar Menyaksikan Aktiviti Kokurikulum Sempena Karnival Pendidikan, Kerjaya dan Inovasi 2014
650.
21-03-2014
Jemputan Menyaksikan Aktiviti Kokurikulum Sempena Karnival Pendidikan, Kerjaya dan Inovasi 2014
651.
20-03-2014
Lantikan Sebagai Fasilitator Bengkel Refresher Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah Secara Elektronik (eSPKWS) Bagi Sekolah-Sekolah Daerah Jasin
652.
20-03-2014
Bengkel Refresher Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah Secara Elektronik (eSPKWS) Bagi Sekolah-Sekolah Daerah Jasin
653.
19-03-2014
**Program Latihan Pusat Pasukan Bola Keranjang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Bola Keranjang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
654.
19-03-2014
Taklimat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Berjangkit Di Kelas Prasekolah Di Kalangan Guru-Guru Prasekolah.
655.
19-03-2014
**"RALAT" Sambungan Jadual Kejohanan Bola Baling Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014 (Kategori Perempuan)**
656.
19-03-2014
Taklimat Pelaksanaan Penggabungan Skim Perkhidmatan PPPS Dan PPPLD Bil. 40/2013.
657.
19-03-2014
Taklimat Profesionalisme Pengetua Dan Guru Besar Daerah Jasin Bil.3/2014
658.
18-03-2014
Pengumpulan Data Pelaksanaan Inisiatif Peluasan Pelaksanaan Penglibatan Ibu Bapa Dan Komuniti Tahun 2014 Di Bawah Anjakan 9 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
659.
18-03-2014
**Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014**
660.
18-03-2014
Kursus Teras Pemikiran Islam (Terapi) Warga Pendidik Daerah Jasin
661.
18-03-2014
**Program Latihan Pusat Pasukan Bola Keranjang Majlis Sukan Sekolah-sekolah Kawasan Jasin Ke Kejohanan Bola Keranjang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
662.
18-03-2014
Program Kecemerlangan Akademik SJKT Daerah Jasin-Bengkel Teknik Penulisan Karangan BM
663.
18-03-2014
Mesyuarat Penetapan Target Kehadiran Dan Disiplin Murid Sekolah Rendah Daerah Jasin 2014 Di Bawah District Transformation Programme (DTP)
664.
17-03-2014
Siaran SPI, JPM: Pertandingan Khat (SM) dan Jawi (SR) Sempena Karnival Pendidikan Melaka 2014
665.
17-03-2014
**Pelepasan Pelajar Untuk Menyertai Pertandingan "The Mamee Tennis Malaysia Junior Tour: Melaka Invitational 2014"**
666.
17-03-2014
Taklimat Penyelerasan Seminar Motivasi Keibubapaan LINUS NKRA 2.0
667.
17-03-2014
Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris Sekolah Menengah Daerah Jasin Tahun 2014
668.
17-03-2014
Pertandingan Program Inovasi KPM Peringkat Daerah Jasin 2014
669.
17-03-2014
PROGRAM KLINIK SEMAKAN BUKU REKOD PERKHIDMATAN
670.
17-03-2014
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan 'English Parliamentary Dabate' Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014
671.
17-03-2014
Mesyuarat Pengurusan Pasukan Pertandingan Bercerita Bahasa Melayu Tahap 1 Dan 2 Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2014
672.
17-03-2014
**Mesyuarat Penyelarasan Pasukan Balapan & Padang MSS Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Balapan & Padang MSS Melaka 2014 **
673.
17-03-2014
Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia Tahun 2013
674.
17-03-2014
Latihan Pertandingan Ronda Pandu Arah Kor Kadet Polis Peringkat Daerah Jasin 2014
675.
14-03-2014
PERTANDINGAN PROGRAM INOVASI KPM PERINGKAT DAERAH JASIN 2014
676.
14-03-2014
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan 'English Parliamentary Debate" Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014
677.
14-03-2014
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Bercerita Bahasa Melayu (Tahap 1 & 2) Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2014
678.
14-03-2014
**Pertandingan Badminton MSSM Kawasan Merlimau 2014 Dewan SMK Seri Mahkota**
679.
14-03-2014
**Kejohanan Badminton MSS Kawasan Jasin 2014 Dewan SMK Jasin**
680.
14-03-2014
Pelaksanaan Skim Insurans Murid Sekolah (SIMS) di Bawah Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPA)-SIMS (SPAD) Tahun 2014-Siri 2
681.
14-03-2014
Pelaksanaan Skim Insurans Murid Sekolah (SIMS) di Bawah Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD)-SIMS (SPAD) Tahun 2014-Siri 1
682.
13-03-2014
Jemputan Mesyuarat Jawatankuasa Ketua Panitia Daerah Pendidikan Syariah Islamiah Daerah Jasin Tahun 2014
683.
13-03-2014
Pertandingan Sayembara Deklamasi Puisi Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014
684.
12-03-2014
**Perlantikan Pengadil Kejohanan Badminton Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Dan Rendah Kawasan Merlimau Tahun 2014**
685.
12-03-2014
**Kejohanan Badminton Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Dan Rendah Kawasan Merlimau 2014**
686.
12-03-2014
**Kejohanan Badminton Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Dan Rendah Kawasan Jasin 2014**
687.
12-03-2014
**Perlantikan Pengadil Kejohanan Badminton Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Dan Rendah Kawasan Jasin 2014**
688.
12-03-2014
Pertandingan Nyanyian Solo Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014
689.
12-03-2014
E Daftar Rendah Bagi Proses Pendaftaran Murid Tahun 1/2015 Melalui Aplikasi Pengkalan Data Murid (APDM)
690.
12-03-2014
Pertandingan Sayembara Deklamasi Puisi Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2014
691.
12-03-2014
Kursus Profesionalisme Guru-Guru Baharu Daerah Jasin 2014
692.
12-03-2014
Taklimat Program Kecemerlangan Prasekolah Di Bawah Pelaksanaan Inisiatif Prasekolah GTP 2.0 Untuk Guru-Guru Besar Sekolah Negeri Melaka Tahun 2014
693.
12-03-2014
RALAT PENGISIAN JAWATAN 12 MAC 2014
694.
12-03-2014
Instrumen Kriteria Pemilihan Pemimpin Sekolah (KPPS)
695.
12-03-2014
Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah Rendah Peringkat Kawasan Merlimau Tahun 2014M/1435H
696.
12-03-2014
Perlantikan Sebagai Pegawai Bertugas Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah Rendah Peringkat Kawasan Merlimau 2014M/1435H
697.
12-03-2014
Taklimat Program Kecemerlangan Prasekolah Di Bawah Pelaksanaan Inisiatif Prasekolah GTP 2.0 Untuk Guru-Guru Besar Sekolah Negeri Melaka Tahun 2014
698.
11-03-2014
Pertandingan Kawad Kaki Kadet Remaja Sekolah (KRS) dan Tunas Kadet Remaja Sekolah (TKRS) Peringkat Daerah Jasin 2014
699.
11-03-2014
**Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2014**
700.
11-03-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin 2014**
701.
11-03-2014
**Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau 2014**
702.
11-03-2014
Mesyuarat Pengurusan dan Teknikal Pertandingan Kawad Kaki Kadet Remaja Sekolah (KRS) Dan Tunas Kadet Remaja Sekolah (TKRS) Peringkat Daerah Jasin 2014
703.
11-03-2014
**Pelantikan Pengadil Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau Tahun 2014**
704.
10-03-2014
Pertandingan Sayembara Puisi Dan Lagu Sekolah-Sekolah Menengah Peringkat Daerah Jasin 2014
705.
10-03-2014
Pelantikan Sebagai Jurulatih Perkhemahan Pra Pengakap Raja Fasa 2 Peringkat Daerah Jasin 2014
706.
10-03-2014
Perkhemahan Pra-Pengakap Raja Fasa 2 Peringkat Daerah Jasin 2014
707.
10-03-2014
Mesyuarat Penetapan Target UPSR Sekolah-Sekolah Rendah Daerah Jasin Tahun 2014
708.
10-03-2014
Tawaran Untk Menyertai Program Pertukaran Pelajar Dan Jaringan Pendidikan Ke Luar Negara 2014 anjuran Kelab Antarabangsa Hiroshima Kuala Lumpur dan Kementerian Pendidikan Malaysia
709.
10-03-2014
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Pesta Pantun Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014
710.
10-03-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau 2014**
711.
10-03-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Tampar Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin 2014**
712.
10-03-2014
Taklimat AJK Tarian Rampai Prasekolah Sekolah-Sekolah Daerah Jasin
713.
10-03-2014
Pelantikan JK Pertandingan Tarian Rampai dan Mewarna Prasekolah Peringkat Daerah Jasin 2014
714.
10-03-2014
Jemputan Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan Tarian Rampai dan Mewarna Prasekolah Daerah Jasin 2014
715.
10-03-2014
**Jemputan Ke Majlis Penyampaian Hadiah Kejohanan Balapan & Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Jasin Tahun 2014**
716.
10-03-2014
**Pelantikan Sebagai Pegawai Kejohanan Balapan & Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Jasin Ke-39 2014**
717.
10-03-2014
SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 5 TAHUN 2014 LANGKAH PENJAGAAN KESIHATAN MURID SEMASA CUACA PANAS
718.
10-03-2014
Taklimat Program Pendidikan Perbadanan Insurans Deposits Malaysia (PIDM) Tahun 2014
719.
10-03-2014
Taklimat JK Tarian Rampai Prasekolah
720.
10-03-2014
Tarikh Baru Aktiviti Kor Kadet Polis Kontinjen Melaka Tahun 2014
721.
10-03-2014
Pelaksanaan Sistem eSPKWS Sekolah-Sekolah Daerah Jasin
722.
10-03-2014
MESYUARAT PENETAPAN TARGET KEHADIRAN DAN DISIPLIN MURID DAERAH JASIN 2014 DI BAWAH DISTRICT TRANSFORMATION PROGRAMME (DTP)
723.
10-03-2014
KURSUS KETUA PLATUN SARJAN KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) DAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH (TKRS) TAHUN 2014.
724.
06-03-2014
Pertandingan Nyanyian Solo Sekolah-Sekolah Rendah Peringkat Kawasan Jasin, Tahun 2014
725.
06-03-2014
Pertandingan Sayembara Puisi Dan Lagu Sekolah-Sekolah Menengah Peringkat Daerah Jasin, 2014
726.
06-03-2014
Pertandingan Bahas Bahasa Melayu Ala Parlimen Sekolah-Sekolah Menengah Peringkat Daerah Jasin, 2014
727.
06-03-2014
Perlantikan Sebagai Hakim Pertandingan Bahas Bahasa Melayu Ala Parlimen SM Peringkat Daerah Jasin Tahun 2014
728.
06-03-2014
Program Kecemerlangan Akademik SJKT 2014
729.
06-03-2014
Maklumat Pesanan Buku Teks Pendidikan Khas Bagi Kegunaan 2015
730.
06-03-2014
Taklimat Jelajah Sekolah Seni Malaysia
731.
06-03-2014
Pelaksanaan Saringan 1 Linus 2.0 Literasi Bahasa Malaysia (LBM), Literasi Bahasa Inggeris (LBI) dan Numerasi Tahun 1, Tahun 2, Tahun 3 2014
732.
06-03-2014
Taklimat Pemurnian Item 3&4 Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik Bagi Kawasan Merlimau 2014
733.
05-03-2014
**Jemputan Ke Majlis Penutup Kejohanan Balapan dan Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau 2014**
734.
05-03-2014
**Kejohanan Balapan & Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Dan Rendah Kawasan Jasin 2014**
735.
05-03-2014
Perkhemahan Lencana Pengakap Muda dan Remaja 2014
736.
05-03-2014
Pertandingan Nyanyian Solo Sekolah-Sekolah Rendah Peringkat Kawasan Merlimau Tahun 2014
737.
05-03-2014
Mohon Kerjasama Untuk Menghebahkan Pertandingan Anjuran Jabatan Mufti Negeri Melaka Bagi Tahun 2014
738.
05-03-2014
Taklimat Ahli Jawatankuasa Tarian Rampai Prasekolah Sekolah-Sekolah Daerah Jasin
739.
05-03-2014
Mesyuarat Penyelarasan Program LINUS 2.0 Bahasa Inggeris Sekolah Rendah Daerah Jasin 2014
740.
04-03-2014
Pertandingan Melukis & Mewarna Sempena Karnival Pendidikan Negeri Melaka 2014 (SURAT 2)
741.
04-03-2014
Pertandingan Melukis dan Mewarna Sempena Karnival Pendidikan Negeri Melaka 2014
742.
04-03-2014
Perkhemahan Skim Lencana Pengakap Muda Dan Remaja 2014
743.
04-03-2014
Kursus Modul kelab Dr Muda 2014
744.
04-03-2014
Pengesahan Permohonan Kursus Pembangunan Kompetensi Guru mengikut Gred Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru), Kementerian Pendidikan Malaysia Tahun 2014
745.
03-03-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau 2014**
746.
03-03-2014
Pencarian Bakat Murid Pintar Dan Berbakat: Saringan Pertama Ujian Dalam Talian UKM1 Bermula 1 Februari Hingga 31 Mei 2014
747.
03-03-2014
Memohon Pelepasan Ahli-Ahli Dan Guru-Guru Pemimpin Pandu Puteri Menyertai Sambutan Hari Peringatan Sedunia 2014 Persatuan Pandu Malayisa Peringkat Negeri Pada 8 MAC 2014
748.
03-03-2014
**Raptai Pebarisan Pasukan Kehohanan Balapan & Padang MSS Kawasan Jasin Tahun 2014**
749.
03-03-2014
Mesyuarat Majlis Tadarus Al-Quran (MTQ) Sekolah-Sekolah Rendah Peringkat Kawasan Jasin Tahun 2014
750.
03-03-2014
**Kejohanan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2014**
751.
03-03-2014
Borang Maklumat Prasekolah Tahun 2014
752.
03-03-2014
Pertandingan Tarian Rampai / Tarian Kebudayaan Prasekoloah Negeri Melaka 2014
753.
03-03-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekola-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014**
754.
03-03-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejoahanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2014**
755.
03-03-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin 2014**
756.
03-03-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin 2014**
757.
03-03-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Boloa Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2014**
758.
03-03-2014
Taklimat AJK dan Bengkel Tarian Guru-Guru & PPM Prasekolah Daerah Jasin
759.
03-03-2014
"RALAT" - Pertandingan Tarian Rampai Prasekolah Peringkat Daerah Jasin 2014
760.
28-02-2014
Pertandingan Tarian Rampai Murid-Murid Prasekolah Peringkat Daerah Jasin 2014
761.
28-02-2014
Taklimat Profesionalisme Guru Penolong Kanan Pentadbiran Dan Guru Kanan Mata Pelajaran Daerah Jasin
762.
28-02-2014
Taklimat Profesionalisme Guru Penolong Knan 1 Bersama-sama SISC+ Daerah Jasin
763.
28-02-2014
Pertandingan Tarian Rampai Murid-Murid Prasekolah Peringkat Daerah Jasin 2014
764.
28-02-2014
Perkhemahan Skim Lencana Pengakap Muda Dan Remaja 2014
765.
28-02-2014
Immersion Programme:PPD Jasin Bersama MRSM Tun Ghaffar Baba
766.
27-02-2014
Mesyuarat Penyelarasan Program Kecemerlangan Akademik 2014
767.
27-02-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin 2014**
768.
27-02-2014
**Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin 2014**
769.
27-02-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2014**
770.
27-02-2014
Perkhemahan Skim Lencana Pengakap Muda Dan Remaja 2014
771.
27-02-2014
**Perlantikan Pengadil Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin Tahun 2014**
772.
27-02-2014
**Kejohanan Bola Keranjang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014**
773.
27-02-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014**
774.
27-02-2014
Video KRS dan TKRS laman portal PPD Jasin
775.
27-02-2014
**Kadar Sumbangan Penyertaan Kejohanan Sukan Dan Permainan-Majlis Sukan Sekolah Melaka Tahun 2014 (Bayaran Teknikal & Pengadil)**
776.
27-02-2014
Kursus Modul Kelab Dr Muda 2014
777.
27-02-2014
*RALAT MASA*Latihan Buka Pasang Senjata Api Rifle M16 sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014
778.
26-02-2014
Siaran SPI, JPM: Pertandingan Jawi & Khat Sempena Karnival Pendidikan Melaka 2014
779.
26-02-2014
Pertandingan Tarian Rampai / Tarian Kebudayaan Prasekolah Negeri Melaka Tahun 2014
780.
26-02-2014
Pelaksanaan Penggabungan Skim Perkhidmatan PPPS Dan PPPLD PP Bil. 40/2013
781.
26-02-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin 2014**
782.
26-02-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2014**
783.
26-02-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2014**
784.
26-02-2014
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Bercerita Bahasa Melayu Tahap 1 & 2 Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014
785.
26-02-2014
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Forum Remaja Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014
786.
26-02-2014
Mesyuarat Agung Pergerakan Puteri Islam Malaysia Perhubungan Negeri Melaka Kali Ke-13, Tahun 2014
787.
26-02-2014
**RALAT**Raptai Perbarisan Pasukan Kejohanan Balapan & Padang MSS Kawasan Merlimau Tahun 2014**
788.
26-02-2014
NOTIS PENGEMASKINIAN DATA SISTEM MAKLUMAT GURU MODUL e-OPERASI SESI 1 TAHUN 2014
789.
25-02-2014
Majlis Tadarus Al-Quran Peringkat Kawasan Merlimau Tahun 2014M/1435H
790.
25-02-2014
Pemakluman Perubahan Lokasi dan Tarikh Majlis Tadarus Al-Quran (MTQ) Sekolah Rendah Peringkat Kawasan Merlimau Tahun 2014
791.
25-02-2014
**Jadual Susunan Acara Kejohanan Balapan & Padang MSS Kawasan Merlimau Kali Ke-40 2014**
792.
25-02-2014
**Senarai Nama Pegawai Teknikal Kejohanan Balapan dan Padang MSS Kawasan Merlimau Ke-40 Tahun 2014**
793.
25-02-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2014**
794.
25-02-2014
**Taklimat Pegawai Kejohanan Balapan & Padang MSS Kawasan Jasin Ke-39 Tahun 2014**
795.
25-02-2014
Mesyuarat Majlis Tadarus Al-Quran (MTQ) Sekolah Menengah Peringkat Kawasan Jasin Tahun 2014
796.
25-02-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejoahanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014
797.
25-02-2014
**Kejohanan Akuatik Majlis Sukan Sekolah Melaka 2014 (Bawah 18 L/P Dan Bawah 12 L/P)**
798.
25-02-2014
**RALAT** Kejohanan Balapan & Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Dan Rendah Kawasan Merlimau 2014**
799.
24-02-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Keranjang Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Melimau 2014**
800.
24-02-2014
**Mesyuarat Pengurus-Pengurus Pasukan Kejohanan Balapan & Padang MSS kawasan Jasin Tahun 2014 Kali Ke-2/2014**
801.
24-02-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Keranjang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014**
802.
24-02-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Tampar Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau 2014**
803.
24-02-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Tampar Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau 2014**
804.
24-02-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014**
805.
24-02-2014
Pertandingan Kawad Kaki Kadet Remaja Sekolah (KRS) dan Tunas kadet Remaja Sekolah (TKRS) Peringkat Daerah Jasin 2014
806.
24-02-2014
**Pelantikan Pengadil dan Pegawai Kejohanan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah-sekolah Rendah Kawasan Jasin Tahun 2014**
807.
24-02-2014
**Jemputan Ke Majlis Penyampaian Hadiah Kejohanan Balapan & Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau Tahun 2014**
808.
24-02-2014
**Pelantikan Sebagai Pegawai Kejohanan Balapan & Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau 2014**
809.
24-02-2014
**Kejohanan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014**
810.
24-02-2014
Mesyuarat Pengurusan Pasukan Pertandingan Pidato Piala Diraja Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2014
811.
24-02-2014
Pembetulan Maklumat Majlis Program Koperasi Sekolah 2014
812.
24-02-2014
Seminar Pengurusan Audit Dalam Koperasi Sekolah Dan SPBA.
813.
24-02-2014
Kursusu Kepimpinan Manikayu Peringkat 1 Tahun 2014
814.
24-02-2014
Aktiviti Kor Kadet Polis Kontinjen Melaka Tahun 2014
815.
24-02-2014
Jemputan Menyertai Acara-Acara Pertandingan Sempena Karnival Bank Simpanan Nasional (BSN) Peringkat Daerah Jasin 2014
816.
24-02-2014
Siaran SPI, JPM: Festival Nasyid Sekolah-sekolah KPM Peringkat Negeri Melaka 2014
817.
24-02-2014
Siaran SPI, JPM: Program Multaqa Tafaqquh Fiddin GPI (SR & SM) Negeri Melaka 2014
818.
24-02-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2014**
819.
24-02-2014
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Puisi dan Lagu Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014
820.
24-02-2014
Jemputan Meraikan Majlis Persaraan Tn.Hj. salleh bin Ahmad (Penyelia Cemerlang, Unit Pembangunan dan Bekalan PPD Jasin)
821.
24-02-2014
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Bahas Bahasa Melayu Ala Parlimen Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014
822.
24-02-2014
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Nyanyian Solo Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014
823.
24-02-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Sepak Sekolah-Sekolah Menengah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau 2014**
824.
24-02-2014
**Mesyuarat Kejohanan Bola Sepak Sekolah-Sekolah Menengah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Jasin 2014**
825.
24-02-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Badminton Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah dan Rendah Kawasan Jasin 2014**
826.
24-02-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah menengah Kawasan Jasin 2014**
827.
24-02-2014
Mesyuarat pengurus Pasukan Pertandingan Nyanyian Solo Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014
828.
24-02-2014
Program Pemantapan Akademik Dan Kerjaya Generasi XY-Kepentingan Pendidikan Ijazah
829.
24-02-2014
Mesyuarat Kurikulum Rendah Daerah Jasin Kali 1/2014 PPD Jasin
830.
24-02-2014
Mesyuarat Penutur Jati Sekolah Rendah Daerah Jasin Kali 1 Tahun 2014
831.
24-02-2014
Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Perkhemahan Skim Lencana Pengakap Muda dan Remaja Daerah Merlimau 2014
832.
24-02-2014
Taklimat Ahli JK Guru-Guru Prasekolah Daerah Jasin & Bengkel Tarian Untuk Guru-guru dan PPM Prasekolah Sekolah-Sekolah Daerah Jasin
833.
24-02-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Keranjang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014**
834.
24-02-2014
Taklimat Penyelarasan Program Literasi Bahasa Malaysia (LBM) dan Numerasi 2014
835.
21-02-2014
Taklimat Penyelarasan Program Literasi Bahasa Malaysia (LBM) dan Numerasi 2014
836.
21-02-2014
Taklimat Ahli JK Guru-Guru Prasekolah Daerah Jasin & bengkel Tarian Untuk Guru-guru serta PPM Prasekolah Sekolah-Sekolah Daerah Jasin
837.
21-02-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Keranjang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014**
838.
21-02-2014
Mesyuarat Kurikulum Rendah Daerah Jasin Kali 1/2014 PPD Jasin
839.
21-02-2014
Peringatan Larangan Penjawat Awam menyertai Perhimpunan Awam
840.
21-02-2014
Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Perkhemahan Skim Lencana Pengakap Muda Dan Remaja Daerah Merlimau 2014
841.
20-02-2014
Mesyuarat Penutur Jati Sekolah Rendah Daerah Jasin Kali 1 Tahun 2014
842.
19-02-2014
Program Pemantapan Akademik Dan Kerjaya Generasi XY - Kepentingan Pendidikan Ijazah
843.
19-02-2014
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Nyanyian Solo Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014
844.
19-02-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin 2014**
845.
19-02-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Badminton Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Dan Rendah Kawasan Jasin 2014**
846.
19-02-2014
**Mesyuarat Kejohanan Bola Sepak Sekolah-Sekolah Menengah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Jasin 2014**
847.
19-02-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Sepak Sekolah-Sekolah Menengah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau 2014**
848.
19-02-2014
Jemputan Meraikan Majlis Persaraan Tn. Hj. Salleh bin Ahmad (Penyelia Cemerlang, Unit Pembangunan Dan Bekalan PPD Jasin)
849.
19-02-2014
Mesyauarat Pengurus Pasukan Pertandingan Puisi Dan Lagu Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014
850.
19-02-2014
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Bahas Bahasa Melayu Ala Parlimen Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014
851.
19-02-2014
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan 'Public Speaking' Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014
852.
19-02-2014
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Nyayian Solo Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2014
853.
19-02-2014
Taklimat Penyelarasan Program Kadet Remaja Sekolah (KRS) Dan Tunas Kadet Remaja Sekolah (TKRS) Peringkat Daerah Jasin 2014
854.
19-02-2014
Pertandingan Projek Inovasi Dan Kejuruteraan Kebangsaan 2014/2015 (INTEL-ISEF 2014/2014)
855.
19-02-2014
Taklimat Penentuan Keperluan Buku Teks Pembekalan Tahun 2014
856.
19-02-2014
**Pasukan Kejohanan Catur Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah/Rendah Daerah Jasin Ke Kejohanan Catur Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
857.
19-02-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2014**
858.
18-02-2014
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Deklamasi Sajak Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2014
859.
18-02-2014
Kursus Latihan Pentaksiran Dan Sistem Online
860.
18-02-2014
**Makluman Kejohanan Ping Pong Majlis Sukan Sekolah Melaka 2014**
861.
17-02-2014
Mesyuarat Penyelarasan Program Penutur Jati Sekolah Rendah Daerah Jasin 2014 (sekolah yang terlibat sahaja)
862.
17-02-2014
**Mesyuarat Pengurus-pengurus Pasukan Kejohanan Balapan & Padang MSS Kawasan Merlimau Kali 2 Tahun 2014**
863.
17-02-2014
**Taklimat Pegawai Kejohanan Balapan & Padang MSS Kawasan Merlimau Ke-37 2014**
864.
17-02-2014
**Mesyuarat Pengurusan Pasukan Kejohanan Badminton Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah dan Rendah Kawasan Merlimau 2014**
865.
17-02-2014
**Pemilihan Pemain Bola Sepak Program Sukan Prestasi Tinggi Sekolah Menengah Daerah 2014**
866.
17-02-2014
**Mesyuarat Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau 2014**
867.
17-02-2014
Taklimat Pendaftaran Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) 2014
868.
17-02-2014
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Koakademik Kesenian (Nyanyian Solo SR) Kawasan Merlimau 2014
869.
17-02-2014
Mesyuarat Pengurusan Pasukan Pertandingan Koakademik Bahasa (Deklamasi Sajak SR) Kawasan Jasin 2014
870.
17-02-2014
Bengkel Dan Jurulatih Penyediaan Penyata Kewangan Tahunan Sekolah Berakhir Pada 31 Disember 2013
871.
17-02-2014
Mesyuarat Majlis Tilawah Al-Quran (MTQ) Sekolah Rendah Peringkat Kawasan Merlimau Tahun 2014.
872.
13-02-2014
Lirik Lagu Melaka Maju Negeriku Sayang
873.
13-02-2014
Lagu MP3 Melaka Maju Negeriku Sayang
874.
13-02-2014
Seminar Motivasi Keibubapaan LINUS NKRA 2.0
875.
13-02-2014
Seminar Pendekatan Wasatiyyah : Memacu Peradaban Negara Melaka.
876.
13-02-2014
Taklimat Profesionalisme Pengetua Dan Guru Basar Daerah Jasin Bil.2/2014
877.
13-02-2014
Pegawai Dan Penolong Pegawai Perhubungan Sekolah Daerah Jasin Tahun 2014
878.
11-02-2014
**Mesyuarat Kejohanan Bola Sepak Sekolah-Sekolah Rendah Majlis Sukan Sekolah-sekolah Kawasan Merlimau 2014**
879.
11-02-2014
Program Susu 1Malaysia (PS1M) 2014
880.
11-02-2014
Pelaksanaan Permohonan Kursus Pembangunan Kompetensi Guru Mengikut Gred Kementerian Pendidikan Malaysia Tahun 2014 Secara Atas Talian.
881.
11-02-2014
Taklimat Sekolah Pengelola Pertandingan Ko-Akademik Peringkat Kawasan/Daerah JasinTahun 2014.
882.
11-02-2014
Taklimat Pengerusi Teknikal Pertandingan Ko-Akademik Peringkat Kawasan Daerah Jasin Tahun 2014.
883.
11-02-2014
Data Penglibatan Kokurikulum Sekolah Menengah
884.
11-02-2014
Data Penglibatan Kokurikulum Sekolah Rendah
885.
10-02-2014
Mesyuarat Dan Taklimat Keperluan Sebenar Emolumen Tahun 2014 Dan 2015 Bagi Gaji (OS11000,OS12000 dan OS13000) ABM Kewangan Bagi Tahun 2014/2015
886.
10-02-2014
Mesyuarat Dan Taklimat Penyelarasan Teknikal Sistem Maklumat Guru (e-Operasi) Sekolah Rendaj Daerah Jasin Kali 1/2014
887.
10-02-2014
Mesyuarat Kurikulum Sekolah Menengah Daerah Jasin Bil 1.2014
888.
10-02-2014
**Program Latihan Pusat Pasukan Ping Pong Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Jasin Ke Kejohanan Ping Pong Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
889.
10-02-2014
Program Latihan Pusat Pasukan Ping Pong Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Jasin Kejohanan Ping Pong Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014
890.
10-02-2014
Kuiz Warisan Melalui Talian (ONLINE)
891.
10-02-2014
Mesyuarat Pengurusan SPBT Taklimat Pesanan Buku Teks Bagi Kegunaan Tahun 2015.
892.
10-02-2014
Penjelasan Berkenaan Suntikan TTFOD Bagi Penyediaan Makanan Oleh Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia.
893.
10-02-2014
Jemputan Ke Sesi Taklimat Program Inovasi Usahawan Muda SME BANK Y-BIZ Challenge 2014 (PIUM) Anjuran SME Bank.
894.
10-02-2014
Bengkel Penyediaan Penyata Kewangan Tahunan Sekolah Berakhir Pada 31 Disember 2013
895.
10-02-2014
Kursus Perkhemahan Pendedahan Calon Pengakap Raja 2014
896.
10-02-2014
Perkhemahan Pra-Pengakap Raja Fasa 1 Peringkat Daerah Jasin 2014
897.
10-02-2014
Pertandingan Cabaran Interaktif Pengguna Kelab Pengguna Sekolah 2014 (CIP KPS 2014) Peringkat Negeri Melaka.
898.
10-02-2014
Mesyuarat PTS Kelab Dr Muda Daerah Jasin Bil.1/2014
899.
10-02-2014
Cadangan Tarikh Lawatan Ke Sekolah Oleh Pegawai Pejabat Kesihatan Daerah Jasin
900.
10-02-2014
Program Susu 1Malaysia (PS1M) 2013
901.
10-02-2014
Siaran SPI, JPM: Mesyuarat Penyelarasan Pembinaan Modul Latih Tubi B. Arab (SMKA, KAA, SBPI dan SABK Sahaja)
902.
10-02-2014
Siaran SPI, JPM: Mesyuarat Ketua Panitia Pendidikan Islam (SM) 2014
903.
10-02-2014
Siaran SPI JPM: Mesyuarat Ketua Panitia Bahasa Arab (SM) 2014
904.
10-02-2014
Siaran SPI JPM: Perancangan Aktiviti Dakwah Peringkat Sekolah 2014
905.
07-02-2014
Data penglibatan murid Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah dalam Kokurikulum
906.
07-02-2014
Pengesahan Penyertaan Aktiviti Kebudayaan Dan Kesenian (BORIA) Jabatan Pendidikan Melaka Tahun 2014
907.
07-02-2014
Mesyuarat PTS Kelab Dr.Muda Daerah Jasin Bil.1/2014
908.
07-02-2014
Taklimat Pendaftaran Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) 2014
909.
06-02-2014
Pertandingan Cabaran Interaktif Pengguna Kelab Pengguna Sekolah 2014 (CIP KPS 2014) Peringkat Negeri Melaka.
910.
06-02-2014
Perkhemahan Pra-Pengakap Raja Fasa 1 Peringkat Daerah Jasin 2014
911.
06-02-2014
Kursus Perkhemahan Pendedahan Calon Pengakap Raja 2014
912.
06-02-2014
Bengkel Hari Minggu : Visual Day : ART FUN DAY Yang Akan Bermula Dari 8 Februari Sehingga 23 Mac 2014 (Setiap Sabtu) Anjuran Balai Seni Visual Negara (BSVN)
913.
04-02-2014
Kutipan Data Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan (EMIS) Tahun 2014
914.
04-02-2014
Sambutan Maulidur Rasul Peringkat DUN Serkam Tahun 2014/1435H
915.
04-02-2014
Bengkel Tarian Rampai Untuk Guru-Guru Prasekolah Negeri Melaka Tahun 2014
916.
04-02-2014
Taklimat Guru Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah-Sekolah Menengah Negeri Melaka Bersama Jabatan Pendidikan Melaka Tahun 2014
917.
04-02-2014
Mesyuarat Pengurusan Pandu Puteri Daerah Jasin 2014
918.
04-02-2014
**Pelantikan Arbiter Kejohanan Catur Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah dan Rendah Daerah Jasin 2014**
919.
04-02-2014
**Kejohanan Catur Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Dan Rendah Daerah Jasin 2014**
920.
04-02-2014
** Kejohanan Catur Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah dan Rendah Daerah Jasin 2014**
921.
04-02-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Sepak sekolah-Sekolah Rendah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Jasin 2014**
922.
04-02-2014
**Mesyuarat Pengurusan & Teknikal Merentas Desa Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Jasin 2014 Ke Peringkat Negeri**
923.
04-02-2014
Siaran SPI, JPM: Taklimat Ketua Panitia Pendidikan Islam (SR) dan Penyelaras j-QAF 2014
924.
03-02-2014
Jemputan Majlis Perasmian Rimbunan Kaseh Negeri Melaka Oleh YAB Perdana Menteri Malaysia (2)
925.
03-02-2014
Jemputan Majlis Perasmian Rimbunana Kaseh Negeri Melaka Oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia
926.
30-01-2014
**Makluman Pindaan Tarikh, Masa Dan Tempat Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Golf Bawah 10 L/P, Bawah 12 L&P, Bawah 15 L/P Dan Bawah 18 L&P Majlis Sukan Sekolah Melaka 2014**
927.
30-01-2014
**Pemilihan Terbuka Pemain Bola Sepak Untuk Program Klinik Bola Sepak Bawah 16 Tahun Anjuran MSN/MSS Melaka**
928.
30-01-2014
**Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Skuasy MSS Melaka 2014**
929.
29-01-2014
**Pasukan Kejohanan Merentas Desa Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah & Rendah Daerah Jasin Ke Kejohanan Merentas Desa Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2014**
930.
29-01-2014
Mesyuarat Majlis Pesuruhjaya Pengakap Daerah Jasin Kali Pertama 2014
931.
29-01-2014
Bengkel Tarian Rampai Untuk Guru-Guru Prasekolah Negeri Melaka Tahun 2014
932.
29-01-2014
Taklimat Pengurusan Pendidikan Prasekolah Untuk Pembantu Pengurusan Murid (PPM) Prasekolah Negeri Melaka Bil. 1/2014
933.
29-01-2014
Bengkel Verifikasi Data SMPK Untuk Guru-Guru Prasekolah Negeri Melaka Bil. 1/2014
934.
29-01-2014
Pengurusan Kewangan Prasekolah-Wang Bantuan Makanan, PCG Dan Wang Bantuan Kokurikulum.
935.
28-01-2014
Perjumpaan Guru-guru Pembina Item 3 & 4 dan Pemurnian Item 2, Mata Pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik Bagi Kawasan Merlimau 2014
936.
27-01-2014
Mesyuarat Dan Taklimat e-Operasi Dan Pengurusan Data Bagi Pembantu Tadbir Data Sekolah Menengah.
937.
27-01-2014
Taklimat Guru Penolong Kanan KoKurikulum Sekolah Rendah Daerah Jasin Kali 1/2014
938.
27-01-2014
Mesyuarat Bersama Guru Dan Jurulatih Kadet Bomba Kawasan Jagaan Balai Bomba Dan Penyelamat Merlimau Bil.1/2014
939.
27-01-2014
Siaran SPI, JPM: Tarikh cadangan KBS dan Kem Literasi j-QAF 2014
940.
27-01-2014
Siaran SPI, JPM: Makluman Pelaksanaan MTQSS 2014
941.
27-01-2014
**Makluman Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Golf Bawah 10 L/P,Bawah 12 L/P, Bawah 15 L/P Dan Bawah 18 L/P Majlis Sukan Sekolah Melaka 2014 **
942.
27-01-2014
Taklimat Penataran Pentaksiran Di Peringkat Menengah Rendah Tahun 2014.
943.
27-01-2014
Siaran SPI, JPM: Festival Nasyid Sekolah-sekolah 2014
944.
27-01-2014
Taklimat Penataran Pentaksiran Di Peringkat Menengah Rendah Tahun 2014
945.
27-01-2014
Taklimat Penataran Pentaksiran Di Peringkat Menengah Rendah Tahun 2014
946.
27-01-2014
**Mesyuarat Pengurus-Pengurus Pasukan Kejohanan Balapan & Padang MSS Kawasan Merlimau Kali 1 Tahun 2014**
947.
27-01-2014
**Mohon Pencalonan Guru-Guru Sebagai Pegawai Kejohanan Balapan & Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau Tahun 2014**
948.
27-01-2014
Kelas yang Memerlukan Penyelenggaraan, Baik Pulih Dan Naik Taraf Kritikal.
949.
27-01-2014
Pemantauan Asrama Bagi Tahun 2014
950.
27-01-2014
**Tawaran Kepada Guru Untuk Menyertai Kursus Kejurulatihan Dan Kepengadilan Bola Sepak Anjuran FAM/MSSM Tahun 2014**
951.
27-01-2014
Taklimat Penyelarasan Program Literasi Bahasa Malaysia Dan Numerasi (LINUS) NKRA 2014 Dan Pengambilan Modul Kelestarian LINUS.
952.
27-01-2014
Edaran Buku Pentaksiran KBAT
953.
27-01-2014
Pertandingan Anugerah Kantin Bersih, Selamat Dan Sihat Peringkat KebangsaaanTahun 2014.
954.
27-01-2014
Pelaksanaan Program Bebas Denggi Di Sekolah
955.
27-01-2014
Menghantar Data Terkini SMM 2014
956.
27-01-2014
Taklimat Verifikasi Emis Online Seperti Pada 31 Januari 2014 Untuk Guru Penolong Kanan Satu (GPK 1 ) Daerah Jasin.
957.
27-01-2014
Mesyuarat Penyelarasan Program Persatuan Puteri Islam Sekolah Rendah Dan Menengah Daerah Jasin 2014.
958.
27-01-2014
Taklimat Guru-Guru Jawatankuasa Prasekolah Daerah Jasin 1/2014
959.
24-01-2014
Mesyuarat Penyelarasan Program Persatuan Puteri Islam Sekolah Rendah Dan Menengah Daerah Jasin 2014
960.
24-01-2014
Taklimat Verefikasi Data Emis OnLine Seperti pada 31 Januari 2014 Untuk Guru Penolong Kanan Satu (GPK 1) Daerah Jasin.
961.
24-01-2014
Taklimat Guru-Guru Jawatankuasa Prasekolah Daerah Jasin 1/2014
962.
23-01-2014
Pemakluman Tarikh Penghantaran Tuntutan Perbelanjaan Rawatan Hemodialisis, Suntikan Erythropoietin, Ubat/Alat dan Rawatan Bagi Tahun 2014
963.
23-01-2014
Pelaksanaan Kursus Pembangunan Kompetensi Guru Mengikut Gred Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru), Kementerian Pendidikan Malaysia Tahun 2014
964.
23-01-2014
Mesyuarat One Stop Centre For Health Penyelaras Kesihatan Bil.1/2014 Daerah Jasin
965.
23-01-2014
Pemantauan Dan Penghantaran Borang Laporan Kendiri Kantin Sekolah (Borang Kendiri 2) Tahun 2014
966.
23-01-2014
Menghantar Data Terkini SMM 2014
967.
23-01-2014
Pelaksanaan Program Bebas Denggi Di Sekolah
968.
23-01-2014
Pertandingan Anugerah Kantin Bersih, Selamat Dan sihat Peringkat Kebangsaan Tahun 2014
969.
22-01-2014
Pengemaskinian Aplikasi Pengkalan Data Murid (APDM) Tahun 2014
970.
22-01-2014
Pemantauan Asrama Bagi Tahun 2014
971.
22-01-2014
Edaran Buku Pentaksiran KBAT
972.
22-01-2014
Taklimat Penyelarasan Program Literasi Bahasa Malaysia Dan Numerasi (LINUS) NKRA 2014 Dan Pengambilan Modul Kelestarian LINUS
973.
22-01-2014
Senarai Nama Sekolah Di Bawah Seliaan Pegawai FasiLINUS Pejabat Pendidikan Daerah Jasin 2014
974.
22-01-2014
**Tawaran Kepada Guru Untuk Menyertai Kursus Kejurulatihan Dan Kepengadilan Bola Sepak Anjuran FAM/MSSM Tahun 2014**
975.
21-01-2014
Tawaran Penyertaan Bagi Program Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar (SLAAS) Sesi 2013-2014.
976.
21-01-2014
Kelas Yang Memerlukan Penyelenggaraan, Baik Pulih Dan Naik Taraf Kritikal.
977.
21-01-2014
Taklimat Pertandingan Kuiz Asean Ke 6
978.
21-01-2014
**Mohon Pencalonan Guru-Guru Sebagai Pegawai Kejohanan Balapan & Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Jasin Tahun 2014**
979.
21-01-2014
**Mohon Pencalonan Guru-Guru Sebagai Pegawai Kejohanan Balapan & Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau Tahun 2014 **
980.
21-01-2014
**Mesyuarat Pengurus-Pengurs Pasukan Kejohanan Balapan & Padang MSS Kawasan Merlimau Kali Tahun 2014 **
981.
21-01-2014
Maklumkan Penyertaan Kejohanan Boling Tenpin Majlis Sukan Sekolah Melaka.
982.
20-01-2014
Mesyuarat Pengurus-Pengurus Pasukan Kejohanan Balapan & Padang MSS Kawasan Jasin Kali 1 Tahun 2014.
983.
20-01-2014
Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Catur Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Jasin 2014
984.
20-01-2014
Taklimat Penataran Pentaksiran Di Peringkat Menengah Rendah Tahun 2014. (PENGETUA dan 3 GURU PENOLONG KANAN )
985.
20-01-2014
Taklimat Penataran Pentaksiran Di Peringkat Menengah Rendah Tahun 2014. (5 ORANG WAKIL PIBG)
986.
20-01-2014
Maklumat Prasekolah
987.
20-01-2014
Taklimat Penataran Pentaksiran Di Peringkat Menengah Rendah Tahun 2014 (3 ORRANG GURU JURULATIH UTAMA)
988.
20-01-2014
Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus (ABM) 2015 Aktiviti Pendidikan Prasekolah Jabatan Pendidikan Melaka.
989.
20-01-2014
Makluman Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan GOLF Bawah 10 L&P, Bawah 15 L&P Dan Bawah 18 L&P Majlis Sukan Sekolah Melaka 2014
990.
20-01-2014
PELAKSANAAN MENU STANDARD PRASEKOLAH
991.
17-01-2014
Taklimat Dan Penyerahan Surat Tawaran Opsyen Pertukaran Pelantikan Bagi Pelaksanaan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Hingga 35 Tahun 2013 Bagi Daerah Jasin.
992.
17-01-2014
PENYEDIAAN ABM PRASEKOLAH
993.
17-01-2014
Taklimat Profesionalisme Pengetua dan Guru Besar Daerah Jasin Kali 1/ 2014
994.
16-01-2014
Status Kemaskini Sistem Maklumat Sekolah Sehingga 15 Januari 2014
995.
15-01-2014
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Kemasukan Prestasi Murid Ke Dalam Sistem Pengurusan Pentaksiran Sekolah (SPPBS)
996.
15-01-2014
Pengemaskinian Aplikasi Pengkalan Data Murid (APDM) Tahun 2014
997.
15-01-2014
Pendaftaran Keahlian Persatuan Puteri Islam Malaysia Cawangan Negeri Melaka tahun 2014
998.
15-01-2014
Pengemaskinian aplikasi Pengkalan Data Murid (APDM) Tahun 2014
999.
13-01-2014
Seminar Bandar Selamat 'Katakan Tidak Pada Inhalan" Majlis Perbandaran Jasin
1000.
13-01-2014
Kejohanan Akuatik Majlis Sukan Sekolah Melaka 2014 (Bawah 10 L&P Bawah 15 L&P Dan Bawah 12 L&P)
1001.
13-01-2014
Taklimat Pengisian Templet Pengumpulan Data Baki Awal Aset Dan Liabiliti Bagi Sekolah Harian Daerah Jasin.
1002.
13-01-2014
Jurulatih Utama Sekolah Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS), Setiausaha PBS Dan Setiausaha PBS Dan Setiausaha Pentaksiran Pusat Menengah Rendah.
1003.
10-01-2014
Pengagihan Kertas A4 Kepada Sekolah-Sekolah Dalam Daerah Jasin
1004.
09-01-2014
PELARASAN PELAKSANAAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN 1 MALAYSIA TAHUN 2014.
1005.
08-01-2014
Penggunaan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan (SMPK) Dan Kutipan Data Prasekolah KPM Secara Manual Bagi Tahun 2014
1006.
07-01-2014
Makluman Pengesahan Pegawai Penilai Profil Kepimpinan di Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)
1007.
07-01-2014
Pendaftaran Pertandingan Koakademik Sains, Matematik dan Teknologi Jabatan Pendidikan Negeri Melaka 2014 Bagi Sekolah Menengah
1008.
07-01-2014
Pendaftaran Pertandingan Koakademik Sains, Matematik Dan Teknologi Jabatan Pendidikan Negeri Melaka 2014 Bagi Sekolah Rendah
1009.
07-01-2014
Pengesahan Penyertaan Aktiviti Koakademik Bahasa Inggeris Jabatan Pendidikan Melaka Tahun 2014
1010.
07-01-2014
Pengesahan Penyertaan Aktiviti Bahasa Melayu Jabatan Pendidikan Melaka Tahun 2014
1011.
07-01-2014
Pengesahan Penyertaan Aktiviti Kebudayaan dan Kesenian Jabatan Pendidikan Melaka Tahun 2014
1012.
07-01-2014
Makluman Penangguhan Pelaksanaan Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) bagi Menggantikan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT)
1013.
07-01-2014
Pindaan Tarikh Cuti Peristiwa Dan Berganti Sempena Perayaan Hari Raya Aidilfitri Dan Deepavali Tahun 2014
1014.
07-01-2014
Taklimat awal tahun & agihan dalaman buku teks
1015.
06-01-2014
Jadual Cadangan Tarikh Lawatan Ke Sekolah Untuk Pemeriksaan Kesihatan Murid Sekolah Bagi Tahun 2014
1016.
02-01-2014
Surat Pemberitahuan Kutipan Sumbangan PIBG dan Program Kecemerlangan
1017.
04-12-2013
Perincian Persekolahan Mengikut Penggal 2014
1018.
04-12-2013
Hari Kelepasan Am Negeri Melaka 2014
Rancangan Tahunan Pelajaran
1.
07-01-2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah (Peralihan hingga Tingkatan 6 Atas)
2.
11-02-2008
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tahun 3 Minggu 30 - 42 (Updated 2008) Sumbangan Para JU & Unit Bahasa, Jabatan Pelajaran Melaka
3.
11-02-2008
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tahun 2 Minggu 21 - 29 (Updated 2008) Sumbangan Para JU & Unit Bahasa, Jabatan Pelajaran Melaka
4.
11-02-2008
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tahun Minggu 1 - 20 (Updated 2008) Sumbangan Para JU & Unit Bahasa, Jabatan Pelajaran Melaka
5.
11-02-2008
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tahun 6 (Updated 2008)Sumbangan Para JU & Unit Bahasa, Jabatan Pelajaran Melaka
6.
11-02-2008
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 (Updated 2008)Sumbangan Para JU & Unit Bahasa, Jabatan Pelajaran Melaka
7.
11-02-2008
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tahun 4 (Updated 2008)Sumbangan Para JU & Unit Bahasa, Jabatan Pelajaran Melaka
8.
11-02-2008
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tahun 2 (Updated 2008)Sumbangan Para JU & Unit Bahasa, Jabatan Pelajaran Melaka
9.
11-02-2008
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tahun 1 (Updated 2008) Sumbangan Para JU & Unit Bahasa, Jabatan Pelajaran Melaka
10.
03-07-2007
Rancangan Tahunan Pend. Islam j-QAF (Tahun 3) - Penggal 2 (Sumber: JAPIM)
11.
03-07-2007
Rancangan Tahunan Pend. Islam j-QAF (Tahun 3) - Penggal 1 (Sumber: JAPIM)
12.
03-07-2007
Rancangan Tahunan Pend. Islam j-QAF (Tahun 2)
Aplikasi
1.
02-04-2008
Sistem ini mempunyai kelebihan memaparkan keputusan, analisa, graf dan slip keputusan peperiksaan berserta dengan ulasan guru. (Untuk Sekolah Rendah Agama SHJ
2.
02-04-2008
Sistem ini mempunyai kelebihan memaparkan keputusan, analisa, graf dan slip keputusan peperiksaan berserta dengan ulasan guru. (Untuk Sekolah Rendah Kebangsaan SHJ
3.
04-02-2008
Avast Cleaner Tools - Pencuci Virus/ Worm
4.
24-07-2007
Borang Tuntutan Perjalanan (MS Excel) Berkuatkuasa Julai 2007
5.
22-07-2007
Aplikasi Mudah Membuat Catatan Di Desktop (Amat Berguna)
6.
18-06-2007
Jom Main Pingpong Secara Siber
7.
18-06-2007
Permainan Ringan
8.
18-06-2007
Perisian FTP
Panduan
1.
30-10-2012
Perjumpaan Bersama Ketua Setiausaha Negara
2.
11-10-2012
Peraturan Mengenai Kebenaran Meninggalkan Pejabat dalam Waktu Bekerja
Audio
1.
13-06-2013
**Makluman Kem 1 Murid 1 Sukan Peringkat Daerah Jasin 2013**
2.
13-06-2013
Makluman Kem 1 Murid 1 Sukan Peringkat Daerah Jasin 2013
3.
09-04-2013
**Kejohanan Bola Sepak MSS Bawah 18 Tahun Melaka Kawasan Jasin 2013**
4.
21-05-2008
Lagu Guru Malaysia
5.
15-05-2008
PELANCARAN TABUNG BANTUAN MYANMAR
6.
22-07-2007
Wawasan Pendidikan Melaka (MP3)
7.
22-07-2007
Melaka Maju Jaya (MP3)
8.
22-07-2007
Lagu Perhimpunan Mingguan Sekolah - Wawasan Pendidikan Melaka (Minus One)
9.
22-07-2007
Lagu Perhimpunan Mingguan Sekolah - Melaka Maju Jaya (Minus One)
10.
22-07-2007
Lirik Lagu Akademik Bermutu Melaka No. 1 (Sumber: Blog Pend. Muzik, JPN Melaka- En. Amran bin Aris)
11.
22-07-2007
Minus One Lagu Akademik Bermutu Melaka No. 1 (Sumber: Blog Pend. Muzik, JPN Melaka- En. Amran bin Aris)
12.
22-07-2007
Vokal Lagu Akademik Bermutu Melaka No. 1 (Sumber: Blog Pend. Muzik, JPN Melaka- En. Amran bin Aris)
13.
22-07-2007
Instrumental Lagu Akademik Bermutu Melaka No. 1 (Sumber: Blog Pend. Muzik, JPN Melaka- En. Amran bin Aris)
14.
17-06-2007
Selamat Pengantin Baru [midi]
15.
17-06-2007
Negaraku [midi]
Maklumat & ICT
1.
23-07-2014
Bengkel Teknik Menjawab Perdagangan Kertas 2 Untuk Pelajar SPM Tahun 2014 Dan Teknik Memeriksa Perdagangan Kertas 2 Untuk Guru.
2.
22-01-2009
Anggaran Belanja Mengurus 2010 & 2011 (BK 23)
3.
22-01-2009
Anggaran Belanja Mengurus 2010 & 2011 (BK10)
4.
19-06-2008
Aplikasi Bahan Habis Guna dari Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia.
5.
09-04-2008
PENYELENGGARAN PERALATAN ICT, TINDAKAN SEBELUM 15 APRIL 2008
6.
01-07-2007
Power Point Untuk Penerangan Peringkat Sekolah - Sila Download
7.
17-06-2007
Buku Panduan Penyelengaraan Alatan ICT Kementerian Pelajaran Malaysia
Pendidikan Islam
1.
14-01-2008
Brosur Maal Hijrah 1429H
2.
22-07-2007
Renungan Bersama Sempena Rejab
3.
16-07-2007
Sedikit Informasi Untuk Renungan di Bulan Rejab
4.
17-06-2007
Barshis Murtad Selepas Termakan Pujukan Syaitan
5.
17-06-2007
24 Perkara ini JANGAN Dilakukan
6.
17-06-2007
Tazkirah Untuk Wanita
7.
17-06-2007
Tazkirah 1
Pengurusan Aset Alih Kerajaan
1.
16-12-2007
Pekeliling Perbendaharaan Bil 5 2007 (Pengurusan Aset)
2.
16-12-2007
Tatacara Pengurusan Aset
3.
16-12-2007
KEW[1].PA-5 SENARAI DAFTAR INVENTORI
4.
16-12-2007
KEW[1].PA-3 (Daftar Inventori)
5.
16-12-2007
KEW[1].PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET
6.
16-12-2007
KEW[1].PA-19 (Sijil Pelupusan Aset Alih)
7.
16-12-2007
KEW[1].PA-18 (Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih)
8.
16-12-2007
KEW[1].PA-17 LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA
9.
16-12-2007
KEW[1].PA-16 (Perakuan Pelupusan @ PEP)
10.
16-12-2007
KEW[1].PA-15 (Surat Pelantikan Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset Alih)
11.
16-12-2007
KEW[1].PA-14 DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL
12.
16-12-2007
KEW[1].PA-13 SENARAI ASET MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN
13.
16-12-2007
KEW[1].PA-12 (Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori)
14.
16-12-2007
KEW[1].PA-11 (Laporan Pemeriksaan Inventori)
15.
16-12-2007
KEW[1].PA-10 (Laporan Pemeriksaan Harta Modal)
16.
16-12-2007
KEW[1].PA-9 (Borang Aduan Kerosakan Aset Alih)
17.
16-12-2007
KEW[1].PA-8 LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI
18.
16-12-2007
KEW[1].PA-7 (Senarai Aset Di Lokasi)
19.
16-12-2007
KEW[1].PA-6 (Daftar Pergerakan Harta Modal)
20.
16-12-2007
KEW[1].PA-4 SENARAI DAFTAR HARTA MODAL
21.
16-12-2007
KEW[1].PA-2 (Daftar Harta Modal)
22.
16-12-2007
KEW[1].PA-1 (Borang Laporan Penerimaan Aset Alih)
Muatturun Koleksi Soalan Pendidikan Islam
1.
13-07-2012
Jadual Pelaksanaan Saringan 2 Dan Saringan 8 Program Literasi Dan Numerasi (LINUS) Bagi Murid Tahun 1 Dan Tahun 3, 2012
2.
13-07-2012
Jadual Pelaksanaan Saringan 2 Dan Saringan 8 Program Literasi Dan Numerasi (LINUS) Bagi Murid Tahun 1 Dan Tahun 3, 2012