Bil
Tarikh
Fail
Tindakan
e-Siaran
1.
22-04-2015
**Pemilihan dan Latihan Pusat Pasukan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2015**
2.
22-04-2015
Taklimat Verifikasi Data Saringan 1 Linus 2.0 2015
3.
21-04-2015
Pertandingan 'STORY TELLING LEVEL 2' Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau, 2015
4.
21-04-2015
**Larian Obor Sempena Kejohanan Balapan & Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia Peringkat PPD Jasin 2015**
5.
21-04-2015
Kem Jati Diri Peringkat Daerah Jasin 2015
6.
21-04-2015
Pertandingan 'Story Telling Level 2' Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015
7.
21-04-2015
**Pelantikan Tugasan Pengadil Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin Tahun 2015**
8.
21-04-2015
**Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015**
9.
21-04-2015
Pertandingan Bercerita Bahasa Melayu Tahap 1 & 2 sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2015
10.
21-04-2015
Pertandingan 'Public Speaking' Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin Tahun 2015
11.
21-04-2015
Kursus Kelestarian Program Linus 2.0 Numerasi Tahun Dua SK/SJK/SABK Sekolah Rendah Daerah Jasin 2015
12.
21-04-2015
**Pelantikan Pengadil Kejohanan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau Tahun 2015**
13.
21-04-2015
**Kejohanan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau 2015**
14.
21-04-2015
**Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin 2015**
15.
21-04-2015
Program Panitia Bahasa Cina KSSR SJKC Daerah Jasin Tahun 2015
16.
21-04-2015
Kursus Orientasi Dokumen Standard Pentaksiran DSKP Tahun 6 Bagi Mata Pelajaran Sejarah Tahun 2015
17.
21-04-2015
Mesyuarat Panitia Matematik Sekolah Menengah Daerah Jasin Tahun 2015
18.
21-04-2015
Klinik SPBT: Semakan Dokumen Skim Pinjaman Buku Teks Negeri Melaka 2015
19.
21-04-2015
Taklimat Pertandingan Robotik SR & SM Peringkat Negeri Melaka 2015
20.
21-04-2015
Program Let's Talk Bersama YB Datuk IR Haji Hamim Samuri Dan Terapi Jiwa Terapi Minda Bersama Hafiz Hamidun
21.
21-04-2015
Kursus Orientasi Dokumen Standard Pentaksiran (DSKP) Tahun 6 Bagi Mata Pelajaran Pendidikan Sains Tahun 2015
22.
20-04-2015
Surat Perlantikan sebagai Fasilitator Bagi Kem Jati Diri-Peringkat Daerah Jasin 2015
23.
20-04-2015
Taklimat Pelaksanaan Norma Baharu Guru Pendidikan Islam (GPI) Sekolah Rendah Peringkat Daerah Jasin Tahun 2015
24.
20-04-2015
Bengkel Pembinaan Item KBAT Bagi Mata Pelajaran Perdagangan Daerah Jasin Kali 1/2015
25.
20-04-2015
Bengkel Pembinaan Item KBAT Bagi Mata Pelajaran Ekonomi Rumahtangga Daerah Jasin Kali 2/2015
26.
20-04-2015
**Pasukan Kejohanan Catur Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah/Rendah Daerah Jasin Ke Kejohanan Catur Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2015**
27.
20-04-2015
**Program Latihan Pusat Pasukan Bola Tampar Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin Ke Kejohanan Bola Tampar Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2015**
28.
20-04-2015
**Pemilihan Dan Latihan Pusat Pasukan Bola Sepak Sekolah Rendah MSS Kawasan Jasin Ke Kejohanan Bola Sepak Sekolah Rendah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2015**
29.
20-04-2015
**Pemilihan Dan Latihan Pusat Pasukan Bola Jaring Rendah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2015**
30.
20-04-2015
**Pelantikan Tugasan Pengadil Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin Tahun 2015**
31.
17-04-2015
Pertandingan "Public Speaking" Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin, Tahun 2015
32.
17-04-2015
Pertandingan Bercertia Bahasa Melayu Tahap 1 & 2 Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2015
33.
17-04-2015
**Program Latihan Pusat Pasukan Bola Tampar Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Bola Tampar Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2015**
34.
17-04-2015
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Syarahan Ujian Bertulis SJKC Dan SJKT Kawasan Merlimau 2015
35.
17-04-2015
**Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015**
36.
17-04-2015
Kem Jati Peringkat daerah Jasin 2015
37.
17-04-2015
Pelaksanaan Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia (TPSM) Bagi Murid Prasekolah KPM Mulai Tahun 2015 (Surat KPM)
38.
17-04-2015
Pelaksanaan Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia (TPSM) Bagi Murid Prasekolah KPM Mulai Tahun 2015 (Surat Jabatan)
39.
17-04-2015
Pelaksanaan Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia (TPSM) Bagi Murid Prasekolah KPM Mulai Tahun 2015 (Sijil Takaful)
40.
17-04-2015
Pelaksanaan Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia (TPSM) Bagi Murid Prasekolah KPM Mulai Tahun 2015 (Tatacara tuntutan)
41.
17-04-2015
Pelaksanaan Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia (TPSM) Bagi Murid Prasekolah KPM Mulai Tahun 2015 (Borang Tuntutan)
42.
16-04-2015
Kursus Kelestarian Program Linus 2.0 Numerasi Tahun Dua SK/SJK/SABK Sekolah Rendah Daerah Jasin 2015
43.
16-04-2015
Kursus Kelestarian Program Linus 2.0 Literasi Bahasa Malaysia Tahun Dua SK/SJK/SABK Sekolah Rendah Daerah Jasin 2015
44.
16-04-2015
Program Panitia Bahasa Cina KSSR SJKC Daerah Jasin Tahun 2015
45.
16-04-2015
Kursus Orientasi Dokumen Standard Pentaksiran DSKP Tahun 6 bagi Mata Pelajaran Sejarah Tahun 2015
46.
16-04-2015
Mesyuarat Panitia Matematik Sekolah Menengah Daerah Jasin Tahun 2015
47.
16-04-2015
**Pelantikan Tugasan Pengadil Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin Tahun 2015**
48.
16-04-2015
**Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin 2015**
49.
16-04-2015
**Kejohanan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau 2015**
50.
16-04-2015
**Pelantikan Pengadil Kejohanan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau Tahun 2015**
51.
16-04-2015
Taklimat Pengurusan Prasekolah Program Kelestarian Guru Besar Daerah Jasin 2015
52.
16-04-2015
Mesyuarat Penyelarasan Perkhemahan Kor Kadet Polis Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin Bil,3/2015
53.
14-04-2015
Program Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak Di Negeri Melaka Kepada Pembantu Pengurusan Murid (PPM)
54.
14-04-2015
Perkhemahan Kor Kadet Polis Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin Tahun 2015
55.
14-04-2015
**Pelantikan Tugasan Pengadil Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau Tahun 2015**
56.
14-04-2015
**Kejohanan Catur Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Dan Rendah Daerah Jasin 2015**
57.
14-04-2015
**Klinik Bola Sepak Akar Umbi Bawah 11 Tahun Anjuran Persatuan Bola Sepak Melaka Dengan Kerjasama Majlis Sukan Sekolah Melaka - 2015**
58.
14-04-2015
Jemputan Ke Seminar ESL Academik Discourse 4-Higher Order Thinking Skills (Hots) In ESL Learning: Inculcating And Assessing
59.
14-04-2015
**Kejohanan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin 2015**
60.
14-04-2015
**Pelantikan Arbiter Kejohanan Catur Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Dan Rendah Daerah Jasin 2015**
61.
14-04-2015
**Pelantikan Pengadil Dan Pegawai Kejohanan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin Tahun 2015**
62.
14-04-2015
Mesyuarat Penutur Jati Sekolah Rendah Daerah Jasin Kali Ke-2 Tahun 2015
63.
14-04-2015
Kursus Orientasi Dokumen Standard Pentaksiran (DSKP) Tahun 6 Bagi Mata Pelajaran Pendidikan Sains Tahun 2015
64.
14-04-2015
Klinik SPBT: Semakan Dokumen Skim Pinjaman Buku Teks Negeri Melaka 2015
65.
14-04-2015
Persidangan 2015 dan Mesyuarat Agung Tahunan Kali Ke-84 Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Negeri Melaka
66.
13-04-2015
Taklimat Profesionalisme Pengetua dan Guru Besar Daerah Jasin Bil 4/2015
67.
13-04-2015
Perlantikan Sebagai Fasilitator Bagi Kem Sahsiah Diri - Jom Ke Sekolah Peringkat Daerah Jasin 2015
68.
13-04-2015
Kem Sahsiah Diri - Jom Ke Sekolah Peringkat Daerah Jasin 2015
69.
13-04-2015
MESYUARAT PANITIA PRINSIP AKAUN DAERAH JASIN 2015
70.
10-04-2015
**Taklimat Larian Obor Peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Jasin 2015**
71.
10-04-2015
Instrumen Pemantauan Pengurusan SPBT 2015
72.
09-04-2015
Kursus Orientasi Dokumen Standard Pentaksiran (DSKP) Tahun 6 Bagi mata Pelajaran Pendidikan sains Tahun 2015
73.
09-04-2015
Lanjutan Tarikh Penyerahan Borang Pendaftaran Pertandingan "Energy Efficiency Challenge 2015" (Kempen Penjimatan Tenaga Elektrik) Di kalangan Sekolah-Sekolah Menengah
74.
09-04-2015
Taklimat Pertandingan Saintis Muda Sekolah Menengah dan Rendah Peringkat Negeri Melaka 2015
75.
09-04-2015
Mesyuarat Penutur Jati Sekolah Rendah Daerah Jasin Kali Ke-2 Tahun 2015
76.
08-04-2015
**Pelantikan Pengadil Dan Pegawai Kejohanan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin Tahun 2015**
77.
08-04-2015
**Kursus Kepengadilan Bola Jaring Peringkat PPD Jasin 2015**
78.
08-04-2015
**Pelantikan Arbiter Kejohanan Catur Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Dan Rendah Daerah Jasin 2015**
79.
08-04-2015
Perjumpaan Guru-Guru Mata Pelajaran Program Tunas Kecemerlangan (CO) Sekolah-Sekolah Rendah Daerah Jasin-Sekolah Penyelaras SJKT Jasin
80.
08-04-2015
**Kejohanan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin 2015**
81.
08-04-2015
Jemputan Ke Seminar ESL Academik Discourse 4-Higher Order Thinking Skills (HOTS) in ESL Learning: Incultcating And Assessing
82.
07-04-2015
**Klinik Bola Sepak Akar Umbi Bawah 11 Tahun Anjuran Persatuan Bola Sepak Melaka Dengan Kerjasama Majlis Sukan Sekolah Melaka-2015**
83.
07-04-2015
Taklimat Program Kem Anti Ponteng dan Kem Jati Diri Peringkat Daerah Jasin 2015
84.
06-04-2015
Program Rintis Pendidikan Abad Ke-21
85.
06-04-2015
Taklimat Status Pengisian Skor SKPM Sekolah Menengah Daerah Jasin
86.
06-04-2015
**Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau 2015**
87.
06-04-2015
Mesyuarat Panitia Ekonomi Asas Daerah Jasin 2015
88.
06-04-2015
**Pelantikan Tugasan Pengadil Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-sekolah Menengah Kawasan Merlimau Tahun 2015**
89.
06-04-2015
Mesyuarat Panitia Ekonomi Rumahtangga Daerah Jasin Kali 2/2015
90.
06-04-2015
**Kejohanan Catur Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Dan Rendah Daerah Jasin 2015**
91.
06-04-2015
**Pelantikan Tugasan Pengadil Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-sekolah Rendah Kawasan Merlimau Tahun 2015**
92.
06-04-2015
**Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2015**
93.
03-04-2015
Penangguhan Program Pemantapan Mutiara Mubarak III Tahun 2015
94.
03-04-2015
Jurulatih Utama Untuk Bengkel Pengurusan Kewangan Dan Akaun Sekolah Melalui Sistem e-SPKWS (Berkelompok) Bagi Sekolah-Sekolah Daerah Jasin
95.
03-04-2015
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Sahibba Peringkat Negeri Melaka Tahun 2015
96.
03-04-2015
Taklimat Pengenalan PLC (Professional Learning Community)
97.
03-04-2015
Pertandingan Bercerita Bahasa Melayu SR Tahap 1 & 2 Peringkat Kawasan Jasin 2015
98.
03-04-2015
Mesyuarat Penyelarasan Kor Kadet Polis Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin Bil.2/2015
99.
02-04-2015
Program Kecemerlangan akademik SJKT Daerah Jasin 2015
100.
02-04-2015
Pelantikan Sebagai Tenaga Pengajar Program Tunas Kecemerlangan (Model CO) Daerah Jasin Tahun 2015
101.
02-04-2015
Pelantikan Sebagai Urus Setia / Petugas Pertandingan Orienteering Murid Sekolah Menengah Peringkat Negeri Melaka Sempena Karnival Pendidikan 2015.
102.
02-04-2015
Pelupusan Buku Teks 2015. Sila buat permohonan sebelum 24 April 2015
103.
02-04-2015
Jemputan Menyertai Pertandingan Orienteering Murid Sekolah Menengah Peringkat Negeri Melaka Sempena Karnival Pendidikan 2015
104.
01-04-2015
Bahan Bengkel SPS-MPS-SK Serkam Darat
105.
01-04-2015
**Kejohanan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015**
106.
01-04-2015
**Pelantikan Pengadil Dan Pegawai Kejohanan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin Tahun 2015**
107.
01-04-2015
Lsmpiran B/15, C/15, D/15 DAN I/15 berakhir pada 31 Mac 2015 (u/p : PT Rintis)
108.
01-04-2015
Kejohanan Tenpin Bowling Peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Jasin 2015
109.
31-03-2015
Taklimat Bersama Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Dan Perkhidmatan Pembersihan Bangunan Dan Kawasan
110.
31-03-2015
Mesyuarat Program Tunas Kecemerlangan (CO) Sekolah-Sekolah Rendah Daerah Jasin-Sekolah Penyelaras SJKT jasin
111.
31-03-2015
Pra Pentarafan Pengakap Raja Daerah Merlimau 2015
112.
31-03-2015
Mesyuarat Majlis Pesuruhjaya Pengakap Daerah Merlimau 2015
113.
31-03-2015
**Kejohanan Bola Tampar Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015**
114.
30-03-2015
Taklimat Penyelarasan Pelaksanaan Saringan 1 Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3 Literasi Bahasa Malaysia, Literasi Bahasa Inggeris dan Numerasi dan Pengambilan Instrumen Saringan Bertulis LINUS 2.0 2015
115.
30-03-2015
Peringatan Kedua Program Pencegahan Denggi Di Sekolah
116.
30-03-2015
Membudayakan Meminum Air Kosong Di Sekolah
117.
30-03-2015
Taklimat Pengurusan Program Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) 2015
118.
30-03-2015
**Kejohanan Bola Tampar Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau 2015**
119.
30-03-2015
**Kejohanan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau**
120.
30-03-2015
Kursus Guru-Guru Pemimpin Bulan Sambit Merah Malaysia (BSMM) Peringkat Daerah Jasin Tahun 2015
121.
30-03-2015
Pertandingan Pesta Pantun Sekolah Menengah Peringkat Daerah Jasin, Pejabat Pendidikan Daerah Jasin 2015
122.
30-03-2015
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Panitia Sejarah Daerah Jasin Kali Pertama Tahun 2015
123.
30-03-2015
Mesyuarat Panitia Teknologi Kejuruteraan Daerah Jasin 2015
124.
30-03-2015
Mesyuarat Panitia Lukisan Kejuruteraan Daerah Jasin 2015
125.
30-03-2015
Kursus Orientasi Dokumen Standard Pentaksiran DSKP Tahun 6 Bagi Mata Pelajaran Pendidikan Muzik Tahun 2015
126.
30-03-2015
Kursus Orientasi Dokumen Standard Pentaksiran (DSKP) Tahun 6 Bagi Mata Pelajaran Teknologi Maklumat Tahun 2015
127.
30-03-2015
Mesyuarat Panitia Perdagangan Daerah Jasin 2015
128.
30-03-2015
Pertandingan 'Public Speaking' Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau, 2015
129.
30-03-2015
Pertandingan 'Story Telling Level 2' Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin, 2015
130.
27-03-2015
Bengkel Pengurusan Kewangan Dan Akaun Sekolah Melalui Sistem eSPKWS (berkelompok) bagi sekolah Daerah Jasin
131.
27-03-2015
Permohonan Cuti Rehat Pengetua dan Guru Besar
132.
26-03-2015
**Kejohanan Bola Sepak Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau**
133.
26-03-2015
Mesyuarat Jawatankuasa Ketua Panitia Bahasa Arab Daerah Jasin Tahun 2015
134.
24-03-2015
Giliran Pertandingan Senam Robik Prasekolah
135.
24-03-2015
Lantikan Prasekolah: Lantikan Jawatankuasa Senam Robik Prasekolah 2015
136.
24-03-2015
Penghantaran CD Senam Robik Prasekolah 2015
137.
24-03-2015
MESYUARAT LEMBAGA EKSEKUTIF DAERAH PERSATUAN PANDU PUTERI DAERAH JASIN 2015
138.
24-03-2015
Penerangan bagi Pengurusan Surat Pegerakan Gaji Bagi Tahun 2015
139.
24-03-2015
Pertandingan Senamrobik Prasekolah Daerah Jasin
140.
24-03-2015
Taklimat Jawatankuasa Pertandingan Senamrobik Prasekolah Daerah Jasin 2015
141.
24-03-2015
**Jemputan Majlis Perasmian Penutup Kejohanan Balapan Dan Padang Majlis Sukan Sekolah Negeri Melaka 2015**
142.
24-03-2015
**Kejohanan Kriket MSS Melaka 2015 Dan Mesyuarat Pengurus Pasukan Kriket MSS Melaka 2015**
143.
24-03-2015
**Kejohanan Sofbol MSS Melaka 2015 Dan Mesyuarat Pengurus Pasukan Sofbol MSS Melaka 2015**
144.
23-03-2015
Mesyuarat Pemimpin Pengakap Daerah Jasin Dan Pendaftaran Keahlian Tahun 2015
145.
23-03-2015
Pelantikan Sebagai Penguji/Jurulatih Pra Pengakap Raja Fasa 2 Peringkat Daerah Jasin 2015
146.
23-03-2015
Perkhemahan Pra-Pengakap Raja Fasa 2 Peringkat Daerah Jasin 2015
147.
23-03-2015
Program Kecemerlangan Diri Anjuran Bersama Bank Rakyat Dan Yayasan Bank Rakyat
148.
23-03-2015
Mesyuarat Guru-Guru Program Model Co Kumpulan 1 Tahun 2015
149.
23-03-2015
Let's Talk Bersama YB Datuk IR Haji Hamim Samuri dan Terapi Jiwa, Terapi Minda Bersama Hafiz Hamidun
150.
23-03-2015
**Kejohanan Bola Tampar Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2015**
151.
23-03-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2015**
152.
23-03-2015
**Mesyuarat Kejohanan Bola Sepak Sekolah-Sekolah Menengah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Jasin 2015**
153.
23-03-2015
**Kejohanan Bola Tampar Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin 2015**
154.
23-03-2015
**Peperiksaan Teori Pegawai Teknikal KOM 2015**
155.
23-03-2015
Lawatan Penandaarasan Ke SK Kampung Kudung, Segamat, Johor,Guru Besar Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin, Melaka Tahun 2015
156.
23-03-2015
Taklimat Prestasi Pengisian SPLG KPM Sekolah-Sekolah Daerah Jasin 2015
157.
23-03-2015
CONTOH SG20 DAN SENARAI SEMAK PSH BAGI BLN MAC 2015
158.
23-03-2015
Penyelarasan Pembayaran Elaun Gangguan
159.
23-03-2015
Pertandingan Forum Remaja Sekolah-sekolah Menengah Daerah Jasin 2015
160.
23-03-2015
Jemputan Ke Majlis Pelancaran BLUEPRINT PLOYGreen Politeknik Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia
161.
23-03-2015
Pertandingan 'Public Speaking' Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2015
162.
23-03-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015-SK Tehel & SK Nyalas**
163.
23-03-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015**
164.
23-03-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Catur Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Jasin 2015**
165.
23-03-2015
Taklimat Profesionalisme Pengetua dan Guru Besar Daerah Jasin Bil.3/2015
166.
23-03-2015
Taklimat Profesionalisme Pengetua dan Guru Besar Daerah Jasin Bil.3/2015
167.
23-03-2015
Pertandingan Kuiz Pelaburan PNB 1 Malaysia (Kategori sekolah Menengah) Tahun 2015
168.
23-03-2015
**Makluman Penyertaan Kejohanan Tenis Majlis Sukan Sekolah Melaka 2015**
169.
23-03-2015
Mesyuarat Jawatankuasa Ketua Panitia Pendidikan Syariah Islamiah Daerah Jasin
170.
23-03-2015
Mesyuarat Jawatankuasa Ketua Panitia Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah Daerah Jasin Tahun 2015
171.
23-03-2015
Program Seminar Pendedahan Pendidikan 1 Education Malaysia (1EduMas) Daerah Jasin
172.
23-03-2015
Taklimat Profesionalisme Bersama SI Partners+ PPD Jasin 2015
173.
23-03-2015
**Pelantikan Sebagai Pengurus Teknikal Kejohanan Balapan dan Padang Majlis Sukan Sekolah Melaka 2015**
174.
23-03-2015
**Pasukan Kejohanan Balapan dan Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Jasin/Merlimau Ke Kejohanan Balapan Dan Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2015**
175.
20-03-2015
Mesyuarat Panitia Ekonomi Rumahtangga Sekolah Menengah Daerah Jasin 2015
176.
20-03-2015
Mesyuarat Panitia Kemahiran Hidup Bersepadu Sekolah Menengah Daerah Jasin 2015
177.
20-03-2015
Siaran SPI, JPM: Bengkel KBAT Pend. Islam (SM) 2015
178.
19-03-2015
Makluman Aktiviti Kokurikulum Sempena Karnival Pendidikan Melaka Tahun 2015
179.
18-03-2015
Penyertaan Peserta Sempena Program Bicara Petang: "Perjuangan Memartabatkan Bahasa Melayu Sebagai Wahana Pembangunan Negera Dan Bahasa Ilmu Merentasi Dunia"
180.
18-03-2015
TAKLIMAT PENGURUSAN SEKOLAH DAN PENGESAHAN CALON PENERIMA APC TAHUN 2014
181.
18-03-2015
Taklimat Instrumen Murid Bermasalah Pembelajaran Program Outreach Linus 2.0 2015
182.
18-03-2015
Bahan Taklimat Akujanji UPSR 2015 oleh KSPA
183.
18-03-2015
Majlis Pecah Tanah Kompleks Merlimau Sentral Sempena Kerja YAB Ketua Menteri Melaka Ke Dun Merlimau.
184.
18-03-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Sepak Sekolah-Sekolah Menengah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau 2015**
185.
17-03-2015
**Pasukan Kejohanan Balapan dan Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Jasin/Merlimau Ke Kejohanan Balapan dan Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2015**
186.
17-03-2015
**Pelantikan Sebagai Pegawai Kejohanan Balapan dan Padang Majlis Sukan Sekolah Melaka 2015**
187.
17-03-2015
**Pelantikan Sebagai Pengurus Teknikal Kejohanan Balapan Dan Padang Majlis Sukan Sekolah Melaka 2015**
188.
17-03-2015
**Makluman Acara Balingan Kejohanan Balapan Dan Padang Majlis Sukan Sekolah Melaka 2015**
189.
17-03-2015
Penjagaan VDI Thin Client di Sekolah
190.
16-03-2015
Taklimat Profesionalisme Bersama SIPartners+ PPD jasin 2015
191.
16-03-2015
Program Seminar Pendedahan Pendidikan 1 Education Malaysia (1EduMas) Daerah Jasin
192.
16-03-2015
Taklimat Profesionalisme Pengetua dan Guru Besar Daerah Jasin Bil.3/2015
193.
16-03-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Catur Majlis Sukan Sekolah-sekolah Daerah Jasin 2015**
194.
16-03-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015**
195.
16-03-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015**
196.
16-03-2015
Pertandingan 'Public Speaking' Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2015
197.
16-03-2015
Jemputan Ke Majlis Pelancaran Blueprint Polygreen Politeknik Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia
198.
16-03-2015
Pertandingan Forum Remaja Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2015
199.
16-03-2015
Pertandingan Kuiz Pelaburan PNB 1 Malaysia (Kategori Sekolah Menengah) Tahun 2015
200.
16-03-2015
Mesyuarat Jawatankuasa Ketua Panitia Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah Daerah Jasin Tahun 2015
201.
16-03-2015
Mesyuarat Jawatankuasa Ketua Panitia Pendidikan Syariah Islamiah Daerah Jasin Tahun 2015
202.
16-03-2015
Mesyuarat Jawatankuasa Ketua Panitia Pendidikan Islam Daerah Jasin Kali 1 Tahun 2015
203.
16-03-2015
**Makluman Penyertaan Kejohanan Tenis Majlis Sukan Sekolah Melaka 2015**
204.
13-03-2015
Siaran SPI, JPM: Pertandingan Menulis Jawi (SR) dan Khat (SM) Sempena Karnival Pendidikan Melaka 2015
205.
13-03-2015
Siaran SPI, JPM: Bengkel Bina Teks Kalam Jamaie (SR)
206.
13-03-2015
Siaran SPI, JPM: Bengkel Wacana Ilmu Pend. Islam SPM (KBAT)
207.
12-03-2015
**Jemputan Majlis Pelancaran Logo, Lagu Tema & Larian Obor Sempena Kejohanan Balapan & Padang Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) Melaka 2015**
208.
12-03-2015
Pertandingan Kuiz Pelaburan PNB 1 Malaysia (kategori Sekolah Menengah) Tahun 2015
209.
12-03-2015
*RALAT*Mesyuarat Penyelarasan Pasukan Balapan & Padang MSS Kawasan Jasin Ke Kejohanan Balapan & Padang MSS Melaka 2015*
210.
12-03-2015
*RALAT*Mesyuarat Penyelarasan Pasukan Balapan & Padang MSS Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Balapan & Padang MSS Melaka 2015*
211.
11-03-2015
Kutipan Data SPS Tahun 2015-Data Pengurusan Sekolah
212.
11-03-2015
Prosedur Operasi Standard Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)
213.
11-03-2015
**RALAT**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015**
214.
11-03-2015
Pertandingan 'Public Speaking' Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2015
215.
11-03-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015**
216.
11-03-2015
*RALAT*Permohonan Untuk Menduduki Ujian Lencana Kelab Dr Muda 2015
217.
10-03-2015
Pertandingan 'English Parliamentary Debate' Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2015.
218.
10-03-2015
Mesyuarat Penutur Jati Sekolah Rendah Daerah Jasin Kali Pertama Tahun 2015
219.
10-03-2015
Pelaksanaan Saringan Linus Pendidikan Khas Untuk Murid Berkeperluan Khas Di Sekolah Pendidikan Khas (SPK) Dan Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Tahun 2015
220.
09-03-2015
Permohonan Untuk Menduduki Ujian Lencana Kelab DR Muda 2015
221.
09-03-2015
Pindaan Tarikh Pertandingan Kawad Kaki Kadet Remaja Sekolah (KRS) & Tunas Kadet Remaja Sekolah (TKRS) Daerah Jasin 2015
222.
09-03-2015
Mesyuarat POST Mortem SPM Dan STPM 2014 Sekolah Menengah Daerah Jasin.
223.
09-03-2015
**Jemputan Ke Majlis Perasmian Dan Penutup Kejohanan Balapan Dan Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau 2015**
224.
09-03-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015**
225.
09-03-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin 2015 **
226.
09-03-2015
Mesyuarat Penutur Jati Sekolah Rendah Daerah Jasin Kali Pertama Tahun 2015
227.
09-03-2015
Pertandingan Nyanyian Solo Sekolah-Sekolah Menengah DaeraH Jasin 2015
228.
09-03-2015
Pertandingan Pidato Piala Diraja Sekolah Rendah Kawasan Melimau 2015
229.
09-03-2015
Taklimat Dan Undian Pertandingan Senamrobik Pra Sekolah Peringkat Daerah Jasin 2015
230.
06-03-2015
**Raptai Kejohanan Balapan dan Padang Kawasan Merlimau 2015**
231.
06-03-2015
**Mesyuarat Kejohanan Bola Sepak Sekolah-Sekolah Rendah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau 2015**
232.
06-03-2015
Taklimat Dan Undian Pertandingan Senamrobik Prasekolah Daerah Jasin 2015
233.
05-03-2015
Ralat-Lantikan Tugasan Pegawai Kejohanan Balapan & Padang MSS Kaw Merlimau 2015
234.
05-03-2015
Tatacara Menu Pengurusan Murid Tercicir bagi Bantuan KWAPM 2015.
235.
05-03-2015
RALAT:PERUBAHAN TARIKH MESYUARAT GKMP TEKNIK & VOKASIONAL DAERAH JASIN KALI 1/2015
236.
05-03-2015
Jemputan Ke Majlis Pelancaran Blueprint POLYGreen Politeknik Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia
237.
05-03-2015
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan 'Public Speaking' Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015
238.
05-03-2015
Pertandingan Forum Remaja Sekolah-Sekolah Menengah Daerah jasin 2015
239.
05-03-2015
*Ralat*Perubahan Tarikh Surat bagi Taklimat Pengenalan PLC (Professional Learning Community)
240.
04-03-2015
Taklimat Pengenalan PLC (Professional learning Community)
241.
04-03-2015
Jemputan Dan Pelantikan Sebagai Urusetia Program Sinar Kasih Linus NKRA 2.0
242.
04-03-2015
Mesyuarat Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik Dan Vokasional Daerah Jasin Kali Pertama Tahun 2015
243.
04-03-2015
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan 'Story Telling Level 2' Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2015
244.
04-03-2015
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Bercerita Bahasa Melayu Tahap 1 Dan 2 Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2015
245.
04-03-2015
Mesyuarat Program Model CO Kumpulan Merlimau Cemerlang Kali 2 Tahun 2015
246.
04-03-2015
**Jemputan Ke Majlis Penutup Kejohanan Balapan Dan Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Jasin 2015**
247.
04-03-2015
**Jemputan Ke Majlis Penyampaian Hadiah Kejohanan Balapan & Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau Ke-41 Tahun 2015**
248.
04-03-2015
Pertandingan Sayembara Deklamasi Puisi Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2015.
249.
04-03-2015
Penyertaan Murid Dalam Karnival Pengajian Tinggi Negara Tahun 2015 (KPTN) - Bas JPM
250.
04-03-2015
BORANG SELENGKAP MAKLUMAT PERMOHONAN BANTUAN KWAPM
251.
04-03-2015
TAKLIMAT PENGURUS PASUKAN PERTANDINGAN KAWAD KAKI KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) & TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH (TKRS) PERINGKAT DAERAH JASIN 2015
252.
03-03-2015
Mesyuarat Program Model CO Kumpulan 9 Kali Pertama Tahun 2015
253.
03-03-2015
Bengkel Kerja Kecemerlangan UPSR Bahasa Inggeris Sek Ren Dalam Senarai
254.
03-03-2015
Pindaan Tarikh bengkel Submodul Perisytiharan Harta Bagi Sekolah-Sekolah Daerah Jasin Melaka
255.
03-03-2015
Pertandingan Sayembara Puisi Dan Lagu Sekolah-Sekolah Menengah Peringkat Daerah Jasin 2015
256.
02-03-2015
**Jadual Kejohanan Balapan & Padang MSS Kawasan Jasin Tahun 2015**
257.
02-03-2015
**Lantikan Tugasan Pegawai Kejohanan Balapan & Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau 2015**
258.
02-03-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau 2015**
259.
02-03-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Sepak Sekolah-Sekolah Rendah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Jasin 2015**
260.
02-03-2015
**Jemputan Ke Majlis Penyampaian Hadiah Kejohanan Balapan & Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Jasin Tahun 2015**
261.
02-03-2015
lampiran SR-1 untuk ABM Perjawatan 2016
262.
02-03-2015
Taklimat ABM Perjawatan 2016 Sekolah Rendah Daerah Jasin
263.
02-03-2015
Mesyuarat Guru Kanan Mata Pelajaran Sains Dan Matematik Daerah Jasin Kali Pertama Tahun 2015
264.
02-03-2015
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Panitia Sejarah Daerah Jasin Kali Pertama Tahun 2015
265.
02-03-2015
Taklimat Profesionalisme Guru Pemulihan Daerah jasin Dan Penyelarasan Program Outreach Linus 2.0 2015
266.
02-03-2015
Pertandingan Pidato Piala Diraja Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2015
267.
02-03-2015
Pertandingan Nyanyian Solo Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015
268.
02-03-2015
**Kejohanan Balapan & Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Dan Rendah Kawasan Merlimau 2015**
269.
27-02-2015
**Kejohanan Balapan & Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Dan Rendah Kawasan Merlimau 2015**
270.
27-02-2015
Keputusan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia Tahun 2015
271.
27-02-2015
Pelaksanaan Sesi Kelestarian Pengurusan Pendidikan Prasekolah Zon Selatan, Kementerian Pendidikan Malaysia 2015
272.
26-02-2015
Pertandingan Nyanyian Solo Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015
273.
26-02-2015
Pertandingan Pidato Piala DiRaja Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2015
274.
26-02-2015
Taklimat Profesionalisme Guru Pemulihan Daerah Jasin akan Penyelarasan Program Outreach Linus 2.0 2015
275.
26-02-2015
Bengkel Pengisian Permohonan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) Secara Online 2015
276.
26-02-2015
Taklimat Dan Promosi Program Pertukaran Pelajar AFS Peringkat Daerah Jasin 2015
277.
26-02-2015
Maklumat Gaji Pokok Terkini Semua Pegawai dan Staf Sekolah bagi SJKC dan SJKT Daerah Jasin.
278.
26-02-2015
Taklimat Pra Perjalanan Sambutan Hari Peringatan Sedunia Peringkat Kebangsaan 2015
279.
26-02-2015
Borang Permohanan ESPKWS (Reset / Id Baru)
280.
25-02-2015
**Taklimat Pegawai Kejohanan Balapan & Padang MSS Kawasan Merlimau Ke 41 , 2015**
281.
25-02-2015
**Lantikan Tugasan Pegawai Kejohanan Balapan & Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Jasin Ke-40 2015**
282.
25-02-2015
Makluman Perisian Autodesk Percuma Untuk Sekolah-Sekolah Di Bawah Perjanjian Bagi Perkhidmatan Pembekalan Perisian Autodesk Selari Dengan Program Pentauliahan Profesional Untuk IPTA, Politeknik dan Kolej Komuniti Di Bawah KPM Bagi Tahun 2013-2016 (no. Kontrak:RT/3/2009 Jilid 3)
283.
25-02-2015
Pelawaan Menyertai Anugerah Inovasi Negara 2015
284.
25-02-2015
Pindaan Tarikh Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan 'Story Telling Level 2' Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015
285.
25-02-2015
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan 'Public Speaking' Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2015
286.
25-02-2015
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan 'Public Speaking' Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2015
287.
25-02-2015
**Kejohanan Balapan & Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Dan Rendah Kawasan Jasin 2015**
288.
25-02-2015
**Mesyuarat Pengurus-Pengurus Pasukan Kejohanan Balapan & Padang MSS Kawasan Merlimau Tahun 2015**
289.
24-02-2015
Syarat-syarat dan peraturan pertandingan senamrobik prasekolah
290.
24-02-2015
Mesyuarat Agung Pergerakan Puteri Islam Malaysia Perhubungan Negeri Melaka Kali Ke 14
291.
24-02-2015
Pertandingan Nyanyian Solo SR Peringkat Kawasan Merlimau 2015
292.
24-02-2015
Pertandingan Bahas Bahasa Melayu Ala Parlimen Sekolah-Sekolah Menengah Peringkat Daerah Jasin 2015.
293.
24-02-2015
Pertandingan Sayembara Deklamasi Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015
294.
24-02-2015
Pertandingan Pidato Piala Diraja Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin, Tahun 2015
295.
24-02-2015
Ujian Kecergasan Fizikal Personal Pendidikan Luar (UKFPPL) Jurulatih Negeri Pusat Kokurikulum Melaka Tahun 2015.
296.
23-02-2015
Pelaksanaan Permohonan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) 2015 Secara Atas Talian
297.
23-02-2015
**Taklimat Pegawai Kejohanan Balapan & Padang MSS Kawasan Jasin Ke-40, 2015**
298.
23-02-2015
**Pasukan Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin/Merlimau Ke Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2015**
299.
23-02-2015
**Pasukan Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah/Rendah Kawasan Jasin/Merlimau Ke Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2015**
300.
23-02-2015
Pertandingan Kawad Kaki Kadet Remaja Sekolah (KRS) dan Tunas Kadet Remaja Sekolah (TKRS) Peringkat Daerah Jasin 2015
301.
23-02-2015
Bengkel Kerja "Remedial Instructions In ELT" Guru- Guru Bahasa Inggeris Sekolah Menengah Daerah Jasin
302.
18-02-2015
RALAT: Taklimat Penataran Pentadbiran Saringan Dan Pengisian Data LINUS 2.0 2015
303.
17-02-2015
Penjelasan Cuti Peristiwa Dan Cuti Perayaan Bagi Sesi Persekolahan Tahun 2015 Sekolah Kerajaan Dan Sekolah Bantuan Kerajaan Di Negeri Melaka
304.
17-02-2015
PENGEMASKINIAN MAKLUMAT MURID ORANG ASLI DALAM APLIKASI PANGKALAN DATA MURID (APDM)BAGI TUJUAN PEMBAYARAN BANTUAN KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM)DARJAH 1,TINGKATAN 1 DAN PELARASAN DARJAH 2 HINGGA 6 TAHUN 2015
305.
17-02-2015
PINDAAN TARIKH MESYUARAT PENGURUS PASUKAN PERTANDINGAN NYAYIAN SOLO SEKOLAH- SEKOLAH MENENGAH DAERAH JASIN 2015.
306.
17-02-2015
MESYUARAT PENGURUS PASUKAN PERTANDINGAN PESTA PANTUN SEKOLAH- SEKOLAH MENENGAH DAERAH JASIN 2015
307.
17-02-2015
Taklimat Profesionalisme SIPartners+ (Kumpulan Hj. Daud) Bil.2/2015
308.
17-02-2015
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan 'Story Telling Level 2' Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015
309.
17-02-2015
Taklimat Dan Promosi Program Pertukaran Pelajar AFS Peringkat Daerah Jasin 2015
310.
16-02-2015
**Perlantikan Sebagai Jurulatih Program Latihan Pusat Pasukan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Jasin Ke Peringkat Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2015**
311.
16-02-2015
**Program latihan Pusat Pasukan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin Ke Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2015**
312.
16-02-2015
**Program Latihan Pusat Pasukan Sepak Takraw Menengah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2015**
313.
16-02-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Tampar Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015**
314.
16-02-2015
**Perlantikan Sebagai Jurulatih Program Latihan Pusat Pasukan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau Ke Peringkat Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2015**
315.
16-02-2015
Bengkel Perisytiharan Harta bagi Guru Besar, GPK1 dan Guru Mengurus Data Sekolah
316.
16-02-2015
Mesyuarat Penyelarasan Program Kecemerlangan Akademik Kumpulan 2 (TST CO6) 2015-SK Bukit Senggeh
317.
16-02-2015
Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah-Sekolah (MTQSS) Kementerian Pendidikan Malaysia Peringkat Sekolah Menengah Kawasan Jasin Tahun 2015M/1436H
318.
16-02-2015
Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah-Sekolah (MTQSS) Kementerian Pendidikan Malaysia Sekolah Rendah Peringkat Kawasan Jasin Tahun 2015M/1436H
319.
16-02-2015
Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah-Sekolah (MTQSS) Kementerian Pendidikan Malaysia Peringkat Sekolah Rendah Kawasan Merlimau Tahun 2015M/1436H
320.
16-02-2015
Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah-Sekolah (MTQSS) Kementerian Pendidikan Malaysia Peringkat Sekolah Menengah Kawasan Merlimau Tahun 2015M/1436H
321.
16-02-2015
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan 'English Parliament Debate' Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2015
322.
16-02-2015
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Nyanyian Solo Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2015
323.
16-02-2015
Penundaan Tarikh Taklimat Penataran Pentadbiran Saringan Dan Pengisian Data Linus 2.0 2015 Bagi Semua Sekolah SJKC
324.
16-02-2015
Permohonan Menggunakan Pekerja Pembersihan Sehingga Had Umur 63 Tahun Bagi Kontrak Perkhidmatan Kebersihan Bangunan dan Kawasan (KBK) Di Sekolah/Institusi Pendidikan Di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia
325.
16-02-2015
Taklimat Profesionalisme Pengetua dan Guru Besar Daerah Jasin Bil.2/2015
326.
16-02-2015
Tindakan Segera Mengemaskinikan Maklumat Berkursus SPL KPM Bagi Tahun 2014
327.
16-02-2015
Bengkel Penghayatan Irama Puisi Melayu (Sajak dan Syair)
328.
13-02-2015
Pelawaan Menyertai Anugerah Inovasi Negara 2015
329.
13-02-2015
Pelanjutan Perkhidmatan 1Bestarinet Interim Kementerian Pendidikan Malaysia (No. Kontrak KPM/41/2011/06/0003)
330.
13-02-2015
Bengkel Anugerah Tunas Harapan & Bengkel Anugerah Pandu Puteri Remaja Tahun 2015
331.
12-02-2015
Mesyuarat Penyelarasan Program Tunas Kecemerlangan 2015 Tahun 6 Kumpulan CO-SK Sebatu
332.
12-02-2015
**Program Latihan Pusat Pasukan Sepak Takraw Rendah Majlis Seukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2015**
333.
12-02-2015
Taklimat Program Kecemerlangan Prasekolah Sekolah-Sekolah Daerah Jasin 2015
334.
11-02-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Tampar Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2015**
335.
11-02-2015
**Program Latihan Pusat Pasukan Sepak Takraw Rendah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Jasin Ke Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2015**
336.
11-02-2015
Lampiran G untuk e-SPBT
337.
11-02-2015
Jadual cadangan Tarikh Lawatan Ke Sekolah Untuk Pemeriksaan Kesihatan Murid Sekolah Bagi Tahun 2015
338.
11-02-2015
**Latihan Pemain Bola Sepak Program Sukan Prestasi Tinggi Sekolah Menengah Daerah Jasin**
339.
11-02-2015
**Program Latihan Pusat Dan Pemilihan Pasukan Bola Baling Jasin Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Jasin Ke Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2015**
340.
11-02-2015
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Pidato Piala Diraja Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015
341.
11-02-2015
Bengkel Penghayatan Irama Puisi Melayu (Syair)
342.
11-02-2015
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Forum Remaja Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2015
343.
11-02-2015
Memohon Pelepasan Guru Pemimpin Dan Ahli Pandu Puteri Negeri Melaka Untuk Menyertai Sambutan Hari Peringatan Sedunia 2015
344.
10-02-2015
Bengkel Verifikasi Data Operasi Sekolah Menengah Melalui SPS Modul Pengurusan Guru Bagi Data Berakhir pada 31 Januari 2015
345.
10-02-2015
**Program Latihan Pusat Pasukan Bola Baling Menengah Majlis Sukan Sekolah-sekolah Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2015**
346.
10-02-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Tampar Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau 2015**
347.
10-02-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Tampar Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin 2015**
348.
10-02-2015
**Program Latihan Pusat Pasukan Bola Baling Menengah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Jasin Ke Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2015**
349.
10-02-2015
**Pelaksanaan Aktiviti Sukan & Permainan Peringkat Kawasan/Daerah/Negeri Waktu Hari Persekolahan 2015**
350.
09-02-2015
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Pidato Piala Diraja Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2015
351.
09-02-2015
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Bahas Ala Parlimen Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2015
352.
09-02-2015
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Nyanyian Solo Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015
353.
09-02-2015
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Nyanyian Solo Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2015
354.
09-02-2015
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Sayembara Puisi Dan Lagu Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2015
355.
09-02-2015
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Bercerita BM Tahap 1 dan 2 Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015
356.
09-02-2015
**Takwim MSS Melaka Peringkat Negeri, Daerah dan Kawasan 2015**
357.
09-02-2015
**Mesyuarat Pengurus-Pengurus Pasukan Kejohanan Balapan & Padang MSS Kawasan Jasin Tahun 2015 Kali Ke-Dua**
358.
09-02-2015
Mesyuarat Penyelarasan Kor Kadet Polis Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin Bil.1/2015
359.
09-02-2015
Taklimat Dan Bengkel Keperluan Buku Teks Kegunaan Tahun 2016
360.
09-02-2015
**Pelantikan Sebagai Pegawai Kejohanan Merentas Desa Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2015**
361.
09-02-2015
Borang Rekod Profil Semua Pentadbir Sekolah Rendah Daerah Jasin 2015
362.
09-02-2015
Majlis "Jasamu Dikenang" Sempena Persaraan Tuan Haji Mustaza bin Haji Abu Amin Pegawai SIPartners+ Pejabat Pendidikan Daerah Jasin
363.
09-02-2015
Mesyuarat Kurikulum Sekolah Menengah Daerah Jasin Bil.1/2015
364.
09-02-2015
**Pasukan Kejohanan Ping Pong Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah/Menengah Kawasan Jasin/Merlimau Ke Kejohanan Ping Pong Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2015**
365.
09-02-2015
Taklimat Pertandingan Bercerita Sains Tahun 3 Dalam Bahasa Inggeris Peringkat Daerah Dan Negeri 2014
366.
09-02-2015
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Pidato Piala Diraja Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2015
367.
09-02-2015
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Sayembara Deklamasi Puisi Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015
368.
09-02-2015
Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Sayembara Puisi Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2015
369.
06-02-2015
**Program Latihan Pusat Pasukan Ping Pong Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Ping Pong Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2015**
370.
06-02-2015
Taklimat Khas Sekolah-Sekolah 'Hotspots' Bagi Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Peringkat PPD Jasin Tahun 2015
371.
06-02-2015
Taklimat Penataran Pentadbiran Saringan Dan Pengisian Data Linus 2.0 2015
372.
06-02-2015
Siaran SPI, JPM: Taklimat Pengurusan Panitia Pendidikan Islam (SR) 2015
373.
06-02-2015
Borang Rekod Profil Semua Pentadbir Sekolah Rendah Daerah Jasin 2015
374.
05-02-2015
**Pasukan Kejohanan Bola Keranjang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin/Merlimau Ke Kejohanan Bola Keranjang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2015**
375.
05-02-2015
Mesyuarat Guru Kanan Mata Pelajaran Sains Dan Matematik Daerah Jasin Kali Pertama Tahun 2015-Sekolah Menengah
376.
05-02-2015
Mesyuarat Panitia Pelajaran Sains Daerah Jasin Kali Pertama Tahun 2015 Sekolah Kebangsaan (SK)
377.
04-02-2015
Mesyuarat Kurikulum Sekolah Rendah Daerah Jasin kali 1/2015 PPD Jasin (Panitia Daerah Sekolah Rendah)
378.
04-02-2015
Taklimat Sekolah Pengelola Bersama Pengerusi Teknikal Pertandingan Ko-Akademik Peringkat Kawasan/Daerah Jasin Tahun 2015
379.
04-02-2015
Taklimat Sekolah Pengelola Bersama Pengerusi Teknikal Pertandingan Ko-Akademik Peringkat Kawasan/Daerah Jasin Tahun 2015
380.
04-02-2015
Mesyuarat Penyelarasan Kelab Doktor Muda Daerah Jasin 2015
381.
04-02-2015
Taklimat Profesionalisme Bagi Pentadbir Sekolah-Sekolah Negeri Melaka Tahun 2015, Yang Menjalankan Kelas Prasekolah
382.
04-02-2015
Taklimat Profesionalisme Bagi Guru-Guru Prasekolah dan Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah Negeri Melaka Tahun 2015
383.
04-02-2015
Mesyuarat Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah-Sekolah (MTQSS) Kementerian Pendidikan Malaysia Bagi Sekolah Rendah Kawasan Jasin Tahun 2015
384.
04-02-2015
**Pemilihan Terbuka Pemain Bola Sepak Bawah 7-12 Tahun (Lelaki & Perempuan) Untuk Akademik Tunas Melaka Di Bawah Program Pembangunan Bola Sepak Negara-2015**
385.
04-02-2015
Taklimat Guru Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah Rendah Daerah Jasin Kali 1/2015
386.
04-02-2015
**Makluman Kejohanan Merentas Desa "Cabaran Bukit Sedanan" Majlis Sukan Sekolah Melaka Tahun 2015**
387.
04-02-2015
**RALAT**Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah -Sekolah Menengah Kawasan Jasin 2015**
388.
03-02-2015
Mesyuarat Agung Dan Penyelarasan Aktiviti Pandu Puteri Daerah Jasin 2015
389.
03-02-2015
Pelepasan Tugas Pegawai Pengakap Melaka Semasa Taklimat Pemimpin/Guru Pengakap Negeri Melaka Tahun 2015
390.
03-02-2015
Peluasan Program Oral Proficiency English For Secondary Schools (OPS-ENGLISH) Untuk Tingkatan Satu Dan Tingkatan Dua Tahun 2015
391.
02-02-2015
**Mohon Pencalonan Guru-Guru Sebagai Pegawai Kejohanan Balapan & Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Merlimau Tahun 2015**
392.
02-02-2015
**Latihan Pusat Untuk Pasukan Badminton Sekolah Rendah Dan Menengah Kawasan Merlimau Ke Kejohanan Badminton Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2015**
393.
02-02-2015
**Pelantikan Pengadil Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin Tahun 2015**
394.
02-02-2015
**Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015**
395.
02-02-2015
**Mesyuarat Pengurus-Pengurus Pasukan Kejohanan Balapan & Padang MSS Kawasan Merlimau Kali 1 Tahun 2015**
396.
02-02-2015
RALAT : Mesyuarat Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah-Sekolah (MTQSS) Kementerian Pendidikan Malaysia Bagi Sekolah Menengah Kawasan Merlimau Tahun 2015
397.
02-02-2015
Contoh Surat Iringin Penghantaran BSKG-R Ke PPD Jasin
398.
02-02-2015
Mesyuarat Ketua Panitia Bahasa Inggeris Sekolah Rendah Daerah Jasin Tahun 2015
399.
02-02-2015
Borang Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum
400.
02-02-2015
Siaran SPI, JPM: Festival nasyid Sekolah-sekolah KPM 2015
401.
02-02-2015
Mesyuarat Ketua Panitia Bahasa Inggeris dan GKMP Bahasa Sek Men Daerah Jasin 2015
402.
02-02-2015
Mesyuarat Ketua Panitia Bahasa Inggeris Sekolah Rendah Daerah Jasin 2015
403.
02-02-2015
Taklimat Pengurusan Kenaikan Pangkat Berasaskan Kecemerlangan (TBBK) Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Dan Sistem e-Pangkat
404.
02-02-2015
**Pemilihan Pemain Bola Sepak Program Sukan Prestasi Tinggi Sekolah Menengah Daerah 2015**
405.
02-02-2015
**Lantikan Bertugas Sebagai Pegawai Teknikal Kejohanan Merentas Desa Majlis Sukan Sekolah Melaka Tahun 2015**
406.
02-02-2015
**Kejohanan Ping Pong Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Dan Rendah Kawasan Merlimau 2015**
407.
02-02-2015
**Pelantikan Pengadil Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau Tahun 2015**
408.
02-02-2015
**Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau 2015**
409.
02-02-2015
**Pelantikan Pengadil Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau Tahun 2015**
410.
02-02-2015
**Pelantikan Pengadil Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau Tahun 2015**
411.
02-02-2015
**Program Latihan Pusat Pasukan Bola Keranjang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Jasin Ke Kejohanan Bola Keranjang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Melaka 2015**
412.
02-02-2015
**Kejohanan Bola Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2015**
413.
02-02-2015
Mesyuarat Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah-Sekolah (MTQSS) Kementerian Pendidikan Malaysia Bagi Sekolah Menengah Kawasan Jasin Tahun 2015. (KAWASAN JASIN)
414.
02-02-2015
**Pelantikan pengadil Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau Tahun 2015**
415.
02-02-2015
Mesyuarat Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah-Sekolah (MTQSS) Kementerian Pendidikan Malaysia Bagi Sekolah Rendah Kawasan Merlimau Tahun 2015. (KAWASAN MERLIMAU)
416.
02-02-2015
Mesyuarat Penyelarasan Kelab Doktor Muda Daerah Jasin 2015
417.
02-02-2015
Taklimat Pendaftaran Peperiksaan SPM 2015 Kepada Setiausaha Peperiksaan SPM Sekolah Menengah Negeri Melaka
418.
02-02-2015
Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Taklimat Pengurusan Dan Pendaftaran Calon UPSR 2015
419.
30-01-2015
Pengumpulan Data Pelaksanaan Inisiatif Peluasan Pelaksanaan Pelibatan Ibu Bapa Dan Komuniti Tahun 2015 Di Bawah Anjakan 9 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
420.
29-01-2015
**Kejohanan Skuasy MSS Melaka & Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Skuasy MSS Melaka 2015**
421.
29-01-2015
**Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2015**
422.
29-01-2015
**Kejohanan Ping Pong Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Dan Rendah Kawasan Jasin 2015**
423.
29-01-2015
Mohon Sumbangan Barangan Keperluan Harian Sekolah Bagi sekolah-Sekolah Yang Terjejas Banjir Sempena Program Eksplorasi Pasca Banjir Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB) Jabatan Pendidikan Melaka Tahun 2015
424.
29-01-2015
Mesyuarat Majlis Pesuruhjaya Pengakap Daerah Merlimau 2015
425.
29-01-2015
Ujian Pencapaian Sekolah rendah (UPSR) Taklimat Pengurusan Dan Pendaftaran calon UPSR 2015
426.
29-01-2015
Taklimat sekolah Pengelola Bersama Pengerusi Teknikal Pertandingan Ko-Akademik Peringkat Kawasan/Daerah Jasin Tahun 2015
427.
29-01-2015
Taklimat Sekolah Pengelola Bersama Pengerusi Teknikal Pertandingan Ko-Akademik Peringkat Kawasan/Daerah Jasin Tahun 2015
428.
28-01-2015
**Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau 2015**
429.
28-01-2015
**Pelantikan Pengadil Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-sekolah Rendah Kawasan Merlimau Tahun 2015**
430.
27-01-2015
PELANTIKAN SEBAGAI PENGUJI/ JURULATIH PRA PENGAKAP RAJA FASA 1 PERINGKAT DAERAH JASIN
431.
27-01-2015
PERKHEMAHAN PRA PENGAKAP RAJA FASA 1 PERINGKAT DAERAH JASIN
432.
27-01-2015
Taklimat Pengurusan HEM Sekolah Menegah Negeri Melaka 2015
433.
26-01-2015
Pengumpulan Data Penglibatan Murid Dalam Aktiviti Kokurikulum Bagi Tahun 2015
434.
26-01-2015
Taklimat Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) Untuk GPK1 Daerah Jasin
435.
26-01-2015
**Taklimat Profesionalisme Pengetua Dan Guru Besar Daerah Jasin Bil.1/2015**
436.
26-01-2015
**Mesyuarat Pengelolaan Dan Pengurus Pasukan Bagi Kejohanan Bola Keranjang Majlis Sukan Sekolah Melaka Tahun 2015**
437.
26-01-2015
**Makluman Kejohanan Golf Kategori Bawah 10 L&P, Bawah 12 L&P, Bawah 15 L&P, Bawah 18 L&P, Majlis Sukan Sekolah Melaka 2015**
438.
26-01-2015
**Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin 2015**
439.
26-01-2015
**Pelantikan Pengadil Kejohanan Badminton Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Dan Rendah Kawasan Merlimau Tahun 2015**
440.
26-01-2015
**Pelantikan Pengadil Kejohanan Badminton Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Dan Rendah Kawasan Jasin Tahun 2015**
441.
26-01-2015
**Kejohanan Bola Keranjang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015**
442.
26-01-2015
**Kejohanan Badminton Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Dan Rendah Kawasan Jasin 2015**
443.
26-01-2015
**Kejohanan Ragbi Bawah 18 Tahun Majlis Sukan Sekolah Melaka 2015**
444.
26-01-2015
**Taklimat Petrosains Science Show Competition 2015**
445.
26-01-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2015**
446.
26-01-2015
**Kejohanan Bola Keranjang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015**
447.
26-01-2015
**Pelantikan Pengadil Kejohanan Bola Keranjang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin Tahun 2015**
448.
26-01-2015
**Pelantikan Pengadil Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin Tahun 2015**
449.
26-01-2015
Mesyuarat Penyelarasan Pemimpin Pergerakan Puteri Islam Perhubungan Negeri Melaka Zon Jasin Kali 1/2015
450.
26-01-2015
Pendaftaran Pertandingan Robotik Peringkat Negeri Melaka 2015
451.
23-01-2015
**RALAT - Pelantikan Pengadil Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin Tahun 2015**
452.
23-01-2015
**RALAT - Pelantikan Pengadil Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin Tahun 2015**
453.
23-01-2015
**RALAT- Kejohanan Bola Keranjang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015**
454.
23-01-2015
**Pertandingan Pengadil Kejohanan Bola Keranjang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin Tahun 2015**
455.
22-01-2015
**Kejohanan Badminton Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah dan Rendah Kawasan Jasin 2015**
456.
22-01-2015
**Kejohanan Badminton Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah dan Rendah Kawasan Merlimau 2015**
457.
22-01-2015
**Pelantikan Pengadil Kejohanan Badminton Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Dan Rendah Kawasan Merlimau Tahun 2015**
458.
22-01-2015
**Pelantikan Pengadil Kejohanan Badminton Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Dan Rendah Kawasan Jasin Tahun 2015**
459.
22-01-2015
**Kejohanan Bola Keranjang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015**
460.
22-01-2015
**Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin 2015**
461.
22-01-2015
**Pelantikan Pengadil Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin Tahun 2015**
462.
22-01-2015
**Pelantikan Pengadil Kejohanan Bola Baling Masjlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin Tahun 2015**
463.
22-01-2015
**Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015**
464.
22-01-2015
Taklimat Pengurusan Hal Ehwal Murid Sekolah Rendah Daerah Jasin Bagi Tahun 2015
465.
22-01-2015
Surat Penghantaran Dan Semakan Permohonan RMT Tahun 1,Murid Cicir 2-6 dan OKU 2015
466.
22-01-2015
Taklimat Pengurusan HEM Sekolah Rendah Daerah Jasin 2015 dan Penghantaran/Semakan Permohonan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Tahun 1 dan Tercicir 2015
467.
22-01-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Keranjang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2015**
468.
21-01-2015
PindaanTempat Mesyuarat Penyelarasan Pengerusi Teknikal Dan Pengerusi Pengelola Program Koakademik Jabatan Pendidikan Melaka 2015
469.
21-01-2015
Maulidur Rasul Dun Sungai Rambai Tahun 2015
470.
21-01-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2015**
471.
21-01-2015
**Kejohanan Ragbi Bawah 12 Tahun Majlis Sukan Sekolah Melaka 2015**
472.
21-01-2015
**Kejohanan Ragbi Bawah 18 Tahun Majlis Sukan Sekolah Melaka 2015**
473.
21-01-2015
**Kejohanan Ragbi Bawah 18 Tahun Majlis Sukan Sekolah Melaka 2015**
474.
21-01-2015
Taklimat Petrosains Science Show Competition
475.
20-01-2015
*RALAT*Lampiran Nama Sekolah Bagi Taklimat Analisis Jurang (PLC 1) bagi Sekolah Rendah
476.
20-01-2015
**Kejohanan Ragbi Bawah 12 Tahun Majlis Sukan Sekolah Melaka 2015 bagi Sekolah Rendah**
477.
20-01-2015
**Kejohanan Ragbi Bawah 18 Tahun Majlis Sukan Sekolah Melaka 2015**
478.
20-01-2015
**mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2015**
479.
20-01-2015
*RALAT*Taklimat Analisis Jurang Berdasarkan Subjek (PLC1) Tahun 2015-Sekolah Menengah
480.
20-01-2015
Pegawai Fasilinus Sekolah -Sekolah Daerah Jasin 2015
481.
20-01-2015
Ujian PRA Aptis Guru-Guru Bahasa Inggeris Bagi Program Profesional Up-Skilling Of English Language Teachers (PRO ELT)
482.
20-01-2015
Taklimat Guru Penolong Kanan KoKurikulum Sekolah-Sekolah Menengah Negeri Melaka Bersama Jabatan Pendidikan Melaka Tahun 2015
483.
20-01-2015
Taklimat Analisis Jurang Berdasarkan Subjek (PLC 1) Tahun 2015 (Surat Kedua)
484.
20-01-2015
Majlis Watikah Pelantikan Pengerusi Teknikal Dan Pengerusi Pengelola Program Koakademik Jabatan Pendidikan Melaka 2015.
485.
19-01-2015
Cuti Peristiwa Dan Cuti Perayaan Bagi Sesi Persekolahan Tahun 2015 Sekolah Kerajaan Dan Sekolah Bantuan Kerajaan Negeri Melaka
486.
19-01-2015
Mesyuarat Penyelarasan Pengerusi Teknikal Dan Pengerusi Pengelola Program Koakademik JPM 2015
487.
19-01-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau 2015**
488.
19-01-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015**
489.
19-01-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Keranjang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015**
490.
19-01-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Sepak Takraw Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin 2015**
491.
19-01-2015
Mesyuarat Majlis Pesuruhjaya Pengakap Daerah Jasin 2015
492.
19-01-2015
Ujian Pra Aptis Tahun 2015 Bagi Guru BI Yang Terlibat (Sila rujuk senarai nama)
493.
19-01-2015
Bengkel Verifikasi Data SMPK Untuk Guru-Guru Prasekolah Negeri Melaka Bil.1/2015
494.
19-01-2015
Taklimat Ahli Jawatankuasa Guru-Guru Prasekolah Sekolah-Sekolah Daerah Jasin.
495.
19-01-2015
Instrumen Pemantauan RMT
496.
19-01-2015
**Kejohanan Akuatik Majlis Sukan Sekolah Melaka 2015 (Bawah 18 L& P Bawah 15 L&P dan Bawah 12 L&P)**
497.
19-01-2015
**Mesyuarat Pengurus-Pengurus Pasukan Kejohanan Balapan & Padang MSS Kawasan Jasin Tahun 2015**
498.
19-01-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau 2015**
499.
19-01-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Jasin 2015**
500.
16-01-2015
Takwim Dan Agenda Pelaksanaan Dialog Prestasi Program Transformasi Daerah Tahun 2015
501.
16-01-2015
Taklimat Ahli Jawatankuasa Guru-Guru Prasekolah Sekolah-Sekolah Daerah Jasin.
502.
15-01-2015
Mesyuarat Penyelarasan Pengerusi Teknikal Dan Pengerusi Pengelola Program Koakademik Jabatan Pendidikan Melaka 2015
503.
15-01-2015
Majlis Watikah pelantikan Pengerusi Teknikal Dan Pengerusi Pengelola Program Koakademik Jabatan Pendidikan Melaka 2015.
504.
15-01-2015
MAKLUMAT TERKINI BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN 1 MALAYSIA 2015 DARI DUN MERLIMAU
505.
15-01-2015
Bengkel Verifikasi Data SMPK Untuk Guru-Guru Prasekolah Negeri Melaka Bil.1/2015
506.
15-01-2015
**Kejohanan Akuatik Majlis Sukan Sekolah Melaka 2015 (Bawah 18 L&P, bawah 15 L&P dan Bawah 12 L&P)**
507.
14-01-2015
**Mesyuarat Pengurus-Pengurus Pasukan Kejohanan Balapan & Padang MSS Kawasan Jasin Tahun 2015**
508.
14-01-2015
**Mohon Pencalonan Guru-Guru Sebagai Pegawai Kejohanan Balapan & Padang Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kawasan Jasin Tahun 2015**
509.
14-01-2015
Semakan Dokumentasi Pengurusan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Peringkat Daerah Jasin Tahun 2015
510.
13-01-2015
Penggunaan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan (SMPK) Dan Kutipan Data Prasekolah KPM Secara Manual Bagi TAhun 2015
511.
13-01-2015
RALAT: Majlis Penyampaian Bantuan Khas Awal Persekolahan 1 Malaysia Daerah Jasin Bagi Tahun 2015 (DUN MERLIMAU)
512.
13-01-2015
RALAT Majlis Penyampaian Bantuan Khas Awal Persekolahan 1 Malaysia Daerah Jasin Bagi Tahun 2015 (DUN ASAHAN)
513.
13-01-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Jasin 2015**
514.
13-01-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Kawasan Merlimau 2015**
515.
13-01-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Jasin 2015**
516.
13-01-2015
**Mesyuarat Kejohanan Ping Pong Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah dan Rendah Kawasan Merlimau 2015**
517.
13-01-2015
**Mesyuarat Kejohanan Ping Pong Majlis Sukan Sekolah-Sekolah menengah Dan Rendah Kawasan Jasin 2015**
518.
13-01-2015
**Makluman Penyertaan Kejohanan Boling Tenpin Majlis Sukan Sekolah Melaka 2015**
519.
13-01-2015
**Kejohanan Merentas Desa Majlis Sukan Sekolah Melaka Tahun 2015**
520.
12-01-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Bola Baling Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Kawasan Merlimau 2015**
521.
12-01-2015
Cadangan Pelantikan Semula Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17 dan Pekerja Sambilan Harian (PSH) Gred N17 dan FT17 Di Bawah Pelaksanaan Kajian Rintis Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) -Pemantapan Profesion Guru (PPG) Bagi Tahun 2015
522.
12-01-2015
Perubahan jadual agihan BKAP1M Bagi DUN Asahan
523.
12-01-2015
Dokumen Perjanjian Kontrak Perkhidmatan Kawalan Keselamatan (PKK) Sekolah/Institusi Pendidikan Di Bawah Jabatan Pendidikan NMelaka.
524.
12-01-2015
Senarai Cadangan ABM 2015 (Perjawatan)
525.
12-01-2015
**Penganjuran Program/Aktiviti Sukan Tahunan/Kejohanan Olahraga Di Sekolah-Sekolah Di Bawah Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M1S) **
526.
12-01-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Badminton Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Dan Rendah Kawasan Jasin 2015**
527.
12-01-2015
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Badminton Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Dan Rendah Kawasan Merlimau 2015**
528.
09-01-2015
Perlantikan sebagai sekolah pusat untuk Majlis Penyerahan Bantuan Khas Awal Persekolahan 1 Malaysia bagi tahun 2015
529.
09-01-2015
Bantuan Khas Awal Persekolahan 1 Malaysia untuk DUN Merlimau bagi tahun 2015
530.
09-01-2015
Bantuan Khas Awal Persekolahan 1 Malaysia untuk DUN Asahan bagi tahun 2015
531.
09-01-2015
Bantuan Khas Awal Persekolahan 1 Malaysia untuk DUN Sungai Rambai,DUN Bemban,DUN RIM dan DUN Serkam bagi tahun 2015
532.
09-01-2015
Majlis Send Off Pn. Hjh Noorainun bt Anuar, Ketua Sektor Pengurusan Akademik JPM Pada 15.1.2015 di JPM
533.
08-01-2015
Taklimat Awal Tahun Dan Agihan Dalaman Buku Teks Tahun 2015
534.
08-01-2015
Maklumat Kedudukan Murid pada 12 Januari 2014
535.
08-01-2015
Maklumat Kedudukan Guru, Bil. Kelas dan Jumlah Murid 2015
536.
08-01-2015
Lampiran A/15, B/15, C/15 dan D/15 (Borang Kedudukan Guru, Pembukaan Bilangan Kelas, Jumlah Murid Sek. Ren, Kelulusan Sementara ABM Perjawatan 2015))
537.
07-01-2015
Taklimat Program Bimbingan Dan Pementoran SISC+ PPD Jasin Di Bawah Program DTP Tahun 2015 (Sekolah Rendah)
538.
07-01-2015
Taklimat Program Bimbingan Dan Pementoran SISC+ PPD Jasin Di Bawah Program DTP Tahun 2015 (Sekolah Menengah)
539.
07-01-2015
Pelan Pembangunan Perkembangan Profesionalisme Berterusan (PPPB 2015)
540.
06-01-2015
Ucapan Perutusan Khas Tahun Baru 2015 Oleh Pengarah Pendidikan Melaka
541.
06-01-2015
Hadiah Skim Biasiswa Sukan Kementerian Pendidikan Malaysia 2015
542.
06-01-2015
Taklimat Program Dan Aktiviti Dakwah Sekolah-Sekolah Negeri Melaka Tahun 2015
543.
06-01-2015
Kursus Pengurusan Majlis Dan Protokol Untuk Pentadbir Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Negeri Melaka Tahun 2015
544.
06-01-2015
Pindaan Tarikh Taklimat BKAP1M 2015
545.
06-01-2015
Garis Panduan Pelaksanaan BKAP1M
546.
06-01-2015
Borang BKAP1M 2015 - Lampiran 1
547.
05-01-2015
Pendaftaran Pertandingan Koakademik Sains, Matematik Dan Teknologi Jabatan Pendidikan Negeri Melaka 2015 ( PENGETUA)
548.
05-01-2015
Pendaftaran Pertandingan Koakademik Sains, Metematik Dan Teknologi Jabatan Pendidikan Negeri Melaka 2015 (Guru Besar)
549.
05-01-2015
Cadangan Tarikh Pertandingan Kokurikulum (Ko-Akademik) Peringkat Kawasan Daerah Jasin 2015
550.
05-01-2015
Perjumpaan Profesional Bil.1/2015
551.
02-01-2015
Borang Maklumat Bantuan Khas Awal Persekolahan 1 Malaysia 2015 (Lampiran 1)
552.
02-01-2015
GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN 1 MALAYSIA 2015
553.
02-01-2015
Penjelasan Penangguhan Sesi Persekolahan Tahun 2015 Akibat Banjir
554.
31-12-2014
Taklimat Pelaksanaan Bantuan Khas Awal Persekolahan Tahun 2015 Daerah Jasin 2015
555.
31-12-2014
Cuti Umum Hari Kelepasan Am 2015
556.
31-12-2014
Kalendar 2015
557.
31-12-2014
Jadual Gaji 2015
558.
30-12-2014
Garis Panduan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) 2015
559.
30-12-2014
Surat Siaran KPM Bil 21 Tahun 2014 - Pelaksanaan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)
560.
30-12-2014
Taklimat Awal Tahun Dan Agihan Dalaman Buku Teks Tahun 2015
561.
29-12-2014
Mesyuarat Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks Antara JPN, PPD dan JU SPBT Tahun 2015 Negeri Melaka
562.
29-12-2014
PEMANTAUAN PEMBEKALAN BUKU TEKS TERBITAN BAHARU DAN BILIK OPERASI SPBT DAERAH (BOSD)
563.
29-12-2014
Pelaksanaan ESPKWS 2015 Dalam Pengurusan Akaun Sekolah
564.
29-12-2014
Pengauditan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Oleh Jabatan Audit Negara.
565.
29-12-2014
Pengesahan Penyertaan Aktiviti Koakademik Jabatan Pendidikan Melaka Tahun 2015
566.
24-12-2014
Taklimat Penyelarasan Program Linus 2.0 Dan Pengambilan Modul Linus 2015
567.
23-12-2014
Pembayaran Imbuhan Tahunan, Bayaran Khas Prestasi Dan Bayaran Khas Contract For Service Tahun 2014
568.
19-12-2014
Taklimat Profesionalisme Guru Besar Sekolah Rendah Negeri Melaka
569.
18-12-2014
Surat Iringan Keselamatan Dan Persekitaran Peralatan ICT Sekolah-Sekolah KPM
570.
18-12-2014
Cadangan Kelulusan Bilangan Kelas dan Murid Tahun 2015
571.
17-12-2014
Surat Siaran Mengenai Pelaksanaan Bantuan Khas Awal Persekolahan 1Malaysia Bagi Tahun 2015
572.
17-12-2014
Senarai Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Program/Aktiviti Tahun 2015
573.
17-12-2014
Surat Pekeliling Kewangan Bil.3 Tahun 2014 Pelaksanaan Bantuan Perjalanan Dan Pengangkutan Murid Yang Tinggal Di Asrama
574.
17-12-2014
Surat Iringan-Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 3 Tahun 2014: Pelaksanaan Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan Murid Yang Tinggal Di Asrama
575.
16-12-2014
Bengkel Pemantauan Pengurusan Kewangan Dan Akaun Sekolah Serta Refresher eSPKWS (Berkelompok) Bagi Sekolah-Sekolah Daerah Jasin-Kumpulan 1
576.
15-12-2014
Undangan Menghadiri Majlis Selaut Budi - Segunung Ingatan Meraikan Persaraan Puan Hajah Noorainun Binti Anuar, Ketua Sektor Pengurusan Akademik, JPM
577.
15-12-2014
Pelaksanaan Program Transisi Dan Guru Penyayang Tahun Satu Di Sekolah Rendah Tahun 2015
578.
15-12-2014
Mesyuarat Post Mortem Bagi Bengkel Pemantauan Kewangan Dan Akaun Sekolah Daerah Jasin
579.
08-12-2014
Taklimat Profesionalisme Pengetua dan Guru Besar Daerah Jasin Bil.12/2014
580.
08-12-2014
**Taklimat Pengurusan Sukan dan Penyelarasan Takwim Guru-Guru Penolong Kanan Sekolah Menengah dan Rendah Daerah Jasin**
581.
08-12-2014
*Ralat*Kursus Asas Pemulihan Bahasa Inggeris (Fasa 2) Bagi Guru-Guru Bahasa Inggeris Tahun 3 daerah Jasin
582.
02-12-2014
Bengkel Pemantauan Pengurusan Kewangan Daerah Jasin - KUMPULAN 10
583.
02-12-2014
Bengkel Pemantauan Pengurusan Kewangan Daerah Jasin - KUMPULAN 9
584.
28-11-2014
Perkhidmatan Kawalan Keselamatan (PKK) Sekolah/Institusi Pendidikan Di Bawah Jabatan Pendidikan Melaka (Sesi 2014-2017)
585.
28-11-2014
Bengkel Pemantauan Pengurusan Kewangan Dan Akaun Sekolah Serta Refresher eSPKWS (Berkelompok) Bagi Sekolah-Sekolah Daerah Jasin - Kumpulan 8
586.
28-11-2014
Bengkel Pemantauan Pengurusan Kewangan Dan Akaun Sekolah Serta Refresher eSPKWS (Berkelompok) Bagi Sekolah-Sekolah Daerah Jasin -Kumpulan 7
587.
27-11-2014
Berikut Adalah Contoh SG20 dan Senarai Semak Bagi Bayaran Gaji PT@FT NBOS Untuk Bulan NOV 2014. Dengan Ini Diminta Semua Sekolah Terlibat Menghantar Dokumen Berkaitan Selewat-lewatnya 28 NOV 2014 (JUMAAT) Sebelum Jam 12 TGH Hari.
588.
26-11-2014
Penggambilan Modul LBI Book 2 Dan Book 3
589.
25-11-2014
*RALAT*Jurulatih utama Bengkel Pemantauan Pengurusan Kewangan dan Akaun Sekolah Serta Refresher e-SPKWS (Berkelompok) Bagi Sekolah-sekolah Daerah Jasin-Kump.5
590.
24-11-2014
Jururlatih Utama Untuk Bengkel Pemantaua Pengurusan Kewangan dan Akaun sekolah Serta Refresher e-SPKWS (Berkelompok) Bagi Sekolah-Sekolah Daerah Jasin-kump. 6
591.
20-11-2014
Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) Bagi Tahun 2014
592.
20-11-2014
Taklimat Profesionalisme Kecemerlangan Guru-Guru Dan Pemurnian Modul Pendidikan Islam, Pendidikan Al-Quran as-Sunnah Dan Pendidikan Syariah Islamiah Daerah Jasin Tahu 2014
593.
18-11-2014
Surat Peringatan (1) : Sumbangan Tahunan Ahli MSKPP Negeri Melaka Tahun 2014
594.
18-11-2014
Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) Laporan Post Mortem Pelaksanaan Di Peringkat Sekolah
595.
17-11-2014
Program Panitia PJK Sekolah Rendah Daerah Jasin Tahun 2014: Ceramah Kesihatan
596.
15-11-2014
Jurulatih Utama Untuk Bengkel Pemantauan Pengurusan Kewangan Dan Akaun Sekolah Serta Refresher e-SPKWS (Berkelompok) Bagi Sekolah-Sekolah Daerah Jasin-19 Nov 2014
597.
15-11-2014
Jurulatih Utama Untuk Bengkel Pemantauan Pengurusan Kewangan Dan Akaun Sekolah Serta Refresher e-SPKWS (Berkelompok) Bagi Sekolah Sekolah Daerah Jasin-18 Nov 2014
598.
14-11-2014
INFO SPS : Status Pengisian Kehadiran Murid Daerah Jasin Nov 2014
599.
14-11-2014
Bahan Taklimat ASEAN (4)
600.
14-11-2014
Bahan Taklimat ASEAN (3)
601.
14-11-2014
Bahan Taklimat ASEAN (2)
602.
14-11-2014
Bahan Taklimat ASEAN (1)
603.
13-11-2014
Mesyuarat Post-Mortem Kem Kecemerlangan Ibadah (Murid Islam) Sekolah-Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Daerah Jasin Tahun 2014
604.
13-11-2014
Taklimat Profesionalisme Guru Penolong Kanan 1 (GPK) Sekolah Rendah Daerah Jasin
605.
13-11-2014
Pelancaran Sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka Sempena Sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan Tahun 2014
606.
13-11-2014
Taklimat Profesionalisme Pengetua Dan Guru Besar Daerah Jasin Bil.11/2014
607.
13-11-2014
Pelaksanaan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Di Sekolah Rendah Tahun 2015
608.
13-11-2014
Pengauditan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Oleh Jabatan Audit Negara
609.
12-11-2014
Sudut Komuniti ASEAN di semua sekolah rendah dan menengah di daerah Jasin
610.
11-11-2014
Taklimat Pemantapan KBAT Dalam Pedagogi Sains Untuk Sekolah Rendah Anjuran Panitia Sains Sekolah Rendah Daerah Jasin 2014
611.
11-11-2014
Taklimat Serta Raptai Showcase Program Upskilling For Professional English Language Teachers (ProELT) Negeri Melaka 2014
612.
11-11-2014
"Show case" Program ProELT Negeri Melaka Tahun 2014
613.
11-11-2014
Bengkel Pengemaskinian Modul Profil Perkhidmatan HRMIS
614.
10-11-2014
Bengkel Pemantauan Pengurusan Kewangan Dan Akaun Sekolah Serta Refrseher eSPKWS (Berkelompok) Bagi Sekolah-Sekolah Daerah Jasin-Kumpulan 2
615.
10-11-2014
Jemputan Perasmian Penutup Bengkel DTP "Pemantapan Program Melindungi Masa Instruksional (MMI) Di Sekolah" Peringkat Negeri Melaka 2014-Sekolah Menengah Kaw. Merlimau
616.
10-11-2014
Jemputan Perasmian Penutup Bengkel DTP "Pemantapan Program Melindungi Masa Instruksional (MMI) di Sekolah" Peringkat Negeri Melaka 2014-Sekolah Rendah kaw. Merlimau
617.
10-11-2014
**Pertandingan Senamrobik Sekolah Menengah dan Rendah Daerah Jasin 2014**
618.
10-11-2014
Mesyuarat Post Mortem Pertandingan Ko-Akademik Pejabat Pendidikan Daerah Jasin 2014
619.
10-11-2014
Hebahan Pengambilan Murid Bagi Program Kolej Vokasional Dan Sekolah Menengah Teknik Ambilan 2015
620.
10-11-2014
Jemputan Ke Majlis Program Hidup Dan Perangi Kanser Kospen dan One Stop Centre Bersama Panel Penasihat.
621.
10-11-2014
Pengemaskinian Aplikasi Pengkalan Data Murid (APDM) Bagi Persediaan Sesi Persekolahan Tahun 2015
622.
10-11-2014
Pencalonan Pelantikan Guru Bersara Bahasa Inggeris Secara Kontrak (Contrack For Service) Di Bawah Program Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) Kementerian Pendidikan Malaysia.
623.
07-11-2014
**Pertandingan Bola Jaring Dan Sepak Takraw MSKPP Negeri Melaka 2014**
624.
06-11-2014
Jurulatih Utama Untuk Bengkel Pemantauan Pengurusan Kewangan Dan Akaun Sekolah Serta Refrsher e-SPKWS (Berkelompok) bagi Sekolah-Sekolah Daerah Jasin
625.
06-11-2014
Taklimat Program Perkongsian Ilmu Guru-Guru Prasekolah Daerah Jasin Bersama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis-2
626.
06-11-2014
Program Perkongsian Ilmu Guru-Guru Prasekolah Daerah Jasin Bersama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis-1
627.
06-11-2014
Bengkel Pemantauan Pengurusan Kewangan Dan Akaun Sekolah Serta Refresher eSPKWS (Berkelompok) bagi Sekolah-Sekolah Daerah Jasin-Kumpulan 1
628.
05-11-2014
Seminar Pementoran Kenegaraan Pendidikan (SPKP) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Daerah Jasin.
629.
05-11-2014
Jemputan Peserta Untuk Kempen Kesedaran dan Saringan Prostate
630.
05-11-2014
Bahan Seminar Bulan Bahasa (6 Nov 2014)
631.
04-11-2014
Taklimat Pengurusan Program 3K Di Sekolah 2014
632.
04-11-2014
Pungutan Kad Cergasthon Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Melaka 2014
633.
04-11-2014
Format Buku Maklumat Sekolah, Guru dan Bukan Guru
634.
04-11-2014
**Taklimat Peningkatan Kualiti Sukan Untuk Pengendali Sukan Bola Jaring 1M1S Untuk Daerah Jasin Tahun 2014**
635.
04-11-2014
Taklimat Analisis Jurang SKPM Sekolah Rendah Tahun 2014
636.
04-11-2014
Taklimat Analisis Jurang SKPM Sekolah Menengah Tahun 2014
637.
03-11-2014
Pemakluman Aktiviti Pemantauan II Bagi Pelaksanaan Rintis Strategi Lautan Biru Kebangsaan-Pemantapan Profesion Guru Kementerian Pendidikan Malaysia Ke Sekolah-Sekolah Di Negeri Melaka
638.
03-11-2014
Taklimat Pelaksanaan Program Komuniti Asean Di Semua Sekolah Seluruh Negara
639.
03-11-2014
Siaran SPI, JPM: Makluman Pengumpulan Data e-Pelaporan Oktober Bersepadu j-QAF negeri Melaka 2014
640.
03-11-2014
Siaran SPI, JPM: Makluman Pengumpulan Data e-Pelaporan Oktober Bersepadu j-QAF negeri Melaka 2014
641.
03-11-2014
Jemputan Ke Majlis Pelancaran Pusat Kecemerlangan Kelab Doktor Muda Daerah Jasin 2014.
642.
03-11-2014
Seminar Bahasa Kebangsaan Sempena Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Jasin 2014. (Surat 2)
643.
03-11-2014
Seminar Bahasa Kebangsaan Sempena Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Jasin 2014. (Surat 1)
644.
03-11-2014
Siaran SPI, JPM: MTQ 2014 Untuk Semua Warga KPM
645.
03-11-2014
Perubahan Tarikh Peperiksaan SPM daripada 4 Disember 2014 kepada 27 November 2014
646.
31-10-2014
Info Emis : Tarikh Kemaskini Data 31 Oktober 2014-jam 430 petang
647.
31-10-2014
Seminar Bahasa Kebangsaan Sempena Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Jasin 2014. (SURAT 2)
648.
31-10-2014
Seminar Bahasa Kebangsaan Sempena Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Jasin 2014. (SURAT 1)
649.
31-10-2014
Data Kehadiran Kokurikulum 2014 (SEKOLAH)
650.
31-10-2014
Borang Data Peruntukan Kewangan Koku Sekolah_2014.
651.
31-10-2014
Surat Kutipan Data Peruntukan Kewangan Kokurikulum dan data Kehadiran Murid Dalam Aktiviti Kokurikulum tahun 2014
652.
31-10-2014
Info EMIS-Pemantauan Kemaskini Data setakat 12 tgh 31 OKT 2014
653.
30-10-2014
Projek Penghasilan Buku Maklumat Sekolah, Guru dan Bukan Guru
654.
30-10-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Pertandingan Senamrobik Sekolah Menengah dan Rendah Daerah Jasin 2014**
655.
29-10-2014
**Sumbangan Tahunan Ahli MSKPP Negeri Melaka Tahun 2014**
656.
29-10-2014
CONTOH SG 20 BAGI FT NBOS BLN OKTOBER 2014
657.
29-10-2014
Program Fit Aerobik Perdana Majlis Guru Besar Melaka 2014
658.
28-10-2014
Bengkel Kerja Pemantapan Dan Perkongsian Pengalaman Pelaksanaan Inisiatif PIBK Kalangan Guru-Guru Kaunseling Sepenuh Masa Sekolah Menengah Dan Rendah Daerah Jasin.
659.
28-10-2014
Taklimat Pengurusan Profesional Akhir Tahun 2014 Bagi Guru Prasekolah Dan Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah.
660.
28-10-2014
Kursus Asas Pemulihan Bahasa Inggeris Bagi Guru-Guru Bahasa Inggeris Tahun 3 Daerah Jasin
661.
28-10-2014
Kem Pemantapan Sahsiah Murid Tingkatan 2 Sekolah Menengah Daerah Jasin Tahun 2014
662.
28-10-2014
Taklimat Profesionalisme Kecemerlangan Guru-Guru Pendidikan Islam Bagi Sekolah Menengah Daerah Jasin (Tahsin Al-Quran) Di Bawah Program Transformasi Daerah (DTP), Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
663.
28-10-2014
Kem Pemantapan Akidah Murid Tingkatan 1 Sekolah Menengah Daerah Jasin Tahun 2014
664.
28-10-2014
Program Explorace Panitia Daerah Bahasa Inggeris Sekolah Kebangsaan Daerah Jasin Tahun 2014.
665.
28-10-2014
i-KePS 2014
666.
28-10-2014
Jemputan Majlis Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum Peringkat Negeri Melaka 2014.
667.
27-10-2014
Borang maklumat Guru dan PPM Prasekolah
668.
27-10-2014
Borang Laporan Pencapaian Literasi Prasekolah; BAHASA MELAYU dan BAHASA INGGERIS
669.
27-10-2014
Taklimat Peningkatan Pengetahuan Dan Kemahiran Guru Sejarah Sekolah Rendah 2014
670.
27-10-2014
Taklimat Pengurusan Prestasi Tahunan 2014
671.
24-10-2014
Pemberitahuan: Buletin Sejarah Digital Interaktif
672.
24-10-2014
Pelanjutan Perkhidmatan 1Bestarinet Interim Sementara Menunggu Keputusan Pelanjutan Perkhidmatan 1Bestarinet Fasa 2 (No Kontrak KPM/41/2011/06/003) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
673.
24-10-2014
Taklimat Pengurusan Prestasi Tahunan 2014
674.
24-10-2014
Program Selepas PT3 Kem Hargai Kesihatan Diri 2014Daerah Jasin Bagi Program Transformasi daerah (DTP) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
675.
24-10-2014
Taklimat Profesionalisme Pengetua Dan Guru Besar Daerah Jasin Bil.10/2014
676.
24-10-2014
Kem Pemantapan Sahsiah Murid Tingkatan 2 Sekolah Menengah Daerah Jasin Tahun 2014
677.
23-10-2014
Contoh Muka Depan Buku MAPS Sekolah-sekolah Daerah Jasin
678.
23-10-2014
Taklimat Profesionalisme Kecemerlangan Guru-Guru Pendidikan Islam Bagi Sekolah Menengah Daerah Jasin (Tahsin Al-Quran) Di Bawah Program Transformasi Daerah (DTP), Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
679.
21-10-2014
Contoh Surat Iringan Penghantaran Senarai Nama dan Maklumat Guru dan BSKG-R
680.
21-10-2014
PERTANDINGAN BOWLING MGB NEGERI MELAKA PERINGKAT NEGERI 2014 - MGB MELAKA
681.
21-10-2014
Mesyuarat Model Kelas Abad 21 Kali Ke-2
682.
21-10-2014
Taklimat Peningkatan Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Guru-Guru Bahasa Melayu Siri 1 & 2 Di Bawah Program Transformasi Daerah
683.
21-10-2014
Penggunaan Peruntukan Latihan Kemajuan Staf (LDP) Sekolah bagi Tahun 2014
684.
20-10-2014
Taklimat Penyelarasan Panduan Penskoran Ujian Bertulis Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) 2014
685.
20-10-2014
Mesyuarat Penyelarasan Pentaksiran Psikometrik
686.
20-10-2014
Kem Pemantapan Akidah Murid Sekolah Menengah Daerah Jasin Tahun 2014
687.
16-10-2014
Pemilihan Murid Ke Sekolah Sukan Negeri,SMK Seri Kota, Melaka Ke Tingkatan 1, Tahun 2015 (Peringkat Negeri)
688.
15-10-2014
**Pertandingan Bola Sepak MSKPP Negeri Melaka 2014**
689.
15-10-2014
**Lantikan Jurulatih Pemimpin Muda Sekolah Dasar 1 Murid 1 Sukan Peringkat Daerah Jasin 2014**
690.
15-10-2014
Program Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) 2014 dii SK Merlimau 1
691.
15-10-2014
Siaran SPI, JPM: Taklimat Profesionalisme dan Pengumpulan Data e-Pelaporan Bersepadu Program j-QAF 2014
692.
14-10-2014
Borang Selengkap Baru KWAPM
693.
14-10-2014
Program Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) 2014 SK Sungai Rambai
694.
14-10-2014
Taklimat Program Pendidikan Inklusif Murid Berkeperluan Khas Untuk Semua Guru Pra Sekolah Negeri Melaka
695.
14-10-2014
**Klinik Kemahiran dan Undang-Undang Bola Baling Peringkat Daerah Jasin 2014**
696.
14-10-2014
Bengkel Pembinaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Berasaskan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Bagi Subjek Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Tahun 2014
697.
14-10-2014
Mohon Penyertaan Pelajar Bagi Program Selepas Peperiksaan PT 3 Program Rakan Muda My Camp Peringkat Daerah Jasin 2014
698.
14-10-2014
Taklimat Penulisan Folio Reka Cipta SPM 2015 Untuk Guru-Guru Daerah Jasin Di Bawah Program Dasar Transformasi Pendidikan (DTP) 2014
699.
14-10-2014
Takilimat Kemahiran Asas Untuk Guru-Guru Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Daerah Jasin Di Bawah Program Dasar Transformasi Pendidikan (DTP) 2014
700.
14-10-2014
Siaran SPI, JPM: Ujian Khas ke Tingkatan 1 ke Aliran Agama (Bagi murid yang tidak bersekolah Agama petang (JAIM)
701.
13-10-2014
**Pelaksanaan Kem Pemimpin Muda Sekolah 1 Murid 1 Sujkan Peringkat Daerah Jasin 2014 (Dasar 1 Murid 1 Sukan)**
702.
13-10-2014
Seminar Bahasa Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka Sempena Sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan Tahun 2014
703.
09-10-2014
Taklimat Profesionalisme Kecemerlangan Guru-Guru Pendidikan Islam Bagi Sekolah Rendah Daerah Jasin (Siri 2) Di Bawah Program Transformasi Daerah (DTP) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
704.
09-10-2014
Bengkel Kerja 'Profesional Learning community' (PLC) Guru Bahasa Inggeris Daerah Jasin Tahun 2014
705.
09-10-2014
Taklimat Profesionalisme Untuk Meningkatkan Prestasi Guru Sivik dan Kewarganegaraan Sekolah Rendah Daerah Jasin 2014 (Di Bawah Program DTP 2013-2025)
706.
09-10-2014
Taklimat Profesionalisme Kecemerlangan Guru-Guru Pendidikan Islam Bagi Sekolah Rendah Daerah Jasin (Siri 1) di Bawah Program Transformasi Daerah (DTP), Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
707.
09-10-2014
**Pemilihan Pemain-Pemain Pasukan Bola Sepak MSKPP Kawasan Jasin 2014**
708.
09-10-2014
Taklimat Pembinaan Item KBAT Sekolah Berfokus Guru-Guru Matematik Sekolah Rendah Daerah Jasin (Di Bawah DTP)
709.
08-10-2014
Taklimat Pembinaan Modul PdP Tahun 5 Guru-Guru Matematik Sekolah Rendah Daerah Jasin (Di Bawah DTP)
710.
08-10-2014
**Kejohanan Futsal Piala Menteri Pelajaran Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014**
711.
08-10-2014
Kursus Kajian Tindakan Pengurusan Dan Kepimpinan
712.
08-10-2014
Taklimat KBAT Dalam Pendidikan Islam Untuk Guru-Guru Pendidikan Islam Sekolah Rendah Daerah Jasin 2014 (Di Bawah DTP)
713.
07-10-2014
Pindaan Tarikh Taklimat Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks Negeri Melaka Tahun 2014
714.
07-10-2014
Mesyuarat Penutur Jati Sekolah Rendah Daerah Jasin Kali Ke-4 Tahun 2014
715.
07-10-2014
**Pelantikan Pegawai Teknik Kejohanan Balapan Dan Padang Piala Menteri Pelajaran Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin Tahun 2014**
716.
07-10-2014
**Kejohanan Balapan dan Padang Piala Menteri Pelajaran Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014**
717.
07-10-2014
**Mesyuarat Penyerahan Dan Penyelarasan Data I-KePS 2014**
718.
07-10-2014
**Kejohanan Bola Jaring Piala Menteri Pelajaran Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014**
719.
07-10-2014
Program KBAT Dalam Pentaksiran Guru-Guru Matematik Sekolah Rendah Daerah Jasin (Di Bawah DTP)
720.
07-10-2014
Taklimat Penghasilan Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Menggunakan FROG VLE Bagi Guru-Guru daerah Jasin 2014 Di bawah Program Transformasi Daerah (DTP) Siri 1
721.
03-10-2014
**Jadual kejohanan Piala Menteri Pelajaran Bola Keranjang 2014**
722.
03-10-2014
Taklimat Penghasilan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran menggunakan FROG VLE Bagi Guru-Guru Daerah Jasin 2014 Di bawah Program Transformasi Daerah (DTP) Siri 1
723.
03-10-2014
Program KBAT dalam Pentaksiran Guru-Gruu Matematik Sekolah Rendah Daerah Jasin (Di Bawah DTP)
724.
02-10-2014
**Makluman Kem Pemimpin Muda Sukan 1M1S Peringkat Daerah Jasin 2014**
725.
02-10-2014
Kejohanan Bola Jaring Piala Menteri Pelajaran Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014.
726.
30-09-2014
Taklimat Ujian Lencana Kecekapan Dan Program Sihaton 2014
727.
30-09-2014
**Pelaksanaan Pengumpulan Data Melalui Instrumen Bancian Kemudahan Prasarana dan Program Sukan Sekolah (I-KePS) Bahagian Sukan, Kementerian Pendidikan Malaysia 2014**
728.
30-09-2014
**Mohon Pencalonan Guru-Guru Sebagai Pegawai Kejohanan Balapan & Padang Piala Menteri Pelajaran 2014**
729.
30-09-2014
**Pemilihan Pemain Bola Sepak Perempuan Bawah 13 Tahun Untuk Liga Bola Sepak Perempuan KPM-PPBN-FAM Tahun 2014**
730.
30-09-2014
**Kejohanan Bola Keranjang 3 on 3 Piala Menteri Pelajaran Sekolah-Sekolah Menengah Daerah Jasin 2014**
731.
30-09-2014
Pengagihan Kertas A4 Kali Kedua Kepada Sekolah-Sekolah Dalam Daerah Jasin.
732.
29-09-2014
Fasa 1 Pemilihan Pasukan Malaysia Ke 47TH Internasional Chemistry Olympiad (IChO) 2015 (Sila Ambil Bahan Di Pigeon Hole Sekolah Menengah Sahaja)
733.
29-09-2014
Kejohanan Sukan & Permainan Dan Nyanyian Solo (Lagu 70an ) PSKPP Negeri Melaka Tahun 2014.
734.
29-09-2014
**Senarai Susunan Acara Kejohanan 'LITTLE ATHLETIC' MSS Melaka 2014 **
735.
26-09-2014
Taklimat Pengisian Maklumat PAJSK Dengan Mengguna Pakai Sistem Maklumat Sekolah (SPS) 2014
736.
25-09-2014
Taklimat Penghasilan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Menggunakan Frog VLE-Bahan/peralatan yang perlu dibawa& Pembahagian Kumpulan
737.
25-09-2014
Taklimat Penyelarasan Pelaksanaan Saringan 2 Tahun 1, Tahun 2 Dan Tahun 3 Literasi Bahasa Malaysia Dan Numerasi Dan Pengambilan Instrumen Saringan Bertulis Linus 2.0 2014
738.
25-09-2014
SG 20 ONLINE SEPTEMBER 2014
739.
23-09-2014
Tawaran Kepada Guru Untuk Menyertai Kursus asas Kejurulatihan Gimnastik Artistik Majlis Sukan Sekolah Melaka Tahun 2014
740.
23-09-2014
Permohonan Kelulusan Tukar Guna Dan Penyewaan Premis Kementerian Pendidikan Malaysia (Termasuk Kuarters) Di Bawah Sektor Pelajaran.
741.
23-09-2014
Permohonan Kelulusan Tukar Guna Dan Penyewaan Premis Kementerian Pendidikan Malaysia (Termasuk Kuarters) Di Bawah Sektor Pelajaran)
742.
23-09-2014
Taklimat Phonological Awareness dan Phonics Bagi Guru-Guru Bukan Opsyen Bahasa Inggeris 2014 di Bawah Program Transformasi Daerah (DTP)
743.
23-09-2014
Kursus Penyebaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Guru Bahasa Malaysia Tahun Lima SK/SJK/SABK Sekolah Rendah Negeri Melaka Tahun 2014
744.
23-09-2014
Kursus Modul Guru Penasihat Sukan Ragbi Dasar 1M1S tahun 2014
745.
22-09-2014
Bengkel Pendidikan Seni Visual Untuk Guru-Guru PSV Sekolah Rendah Daerah Jasin Di bawah Program Dasar Transformasi Pendidikan
746.
22-09-2014
Bahan 2 i-THINK 2014
747.
22-09-2014
Bahan 1 i-THINK 2014
748.
22-09-2014
Taklimat Agenda Komunikasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) Di bawah Program Transformasi Daerah (DTP) Peringkat daerah Jasin Siri 3 Tahun 2014
749.
22-09-2014
Taklimat Kompang Untuk Guru dan Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah
750.
22-09-2014
Pelaksanaan Program Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) Sekolah-Sekolah Rendah Kumpulan JSR 6 2014
751.
22-09-2014
Pelantikan Sebagai Urusetia/Jurulatih Perkhemahan Pengakap Dan Pemadam Daerah Jasin 2014
752.
22-09-2014
Perkhemahan Pengakap dan Pemadam Daerah Jasin Tahun 2014
753.
22-09-2014
Sambutan Hari Puteri PPIM Zon Jasin Tahun 2014
754.
22-09-2014
Program Jejak Istana/Tempat Bersejarah Kelab Rukun Negara SR Peringkat Daerah Jasin 2014
755.
22-09-2014
Mesyuarat Jawatankuasa Kem Kecemerlangan Ibadah Sekolah-Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Daerah Jasin Bil.2 Tahun 2014 Di Bawah Program Transformasi Daerah (DTP) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
756.
22-09-2014
Kem Kecemerlangan Ibadah Sekolah-Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Daerah Jasin Tahun 2014 Di Bawah Program Transformasi Daerah (DTP) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
757.
22-09-2014
Pelantikan Sebagai Urusetia/Fasilitator Kem Kecemerlangan Ibadah Sekolah-Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Daerah Jasin Tahun 2014 Di Bawah Program Transformasi Daerah (DTP) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
758.
22-09-2014
Mesyuarat Jawatankuasa Induk Dan Hakim Pertandingan Hari Puteri PPIM Perhubungan Negeri Melaka Zon Jasin 2014
759.
22-09-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Piala Menteri Pelajaran 2014**
760.
22-09-2014
Taklimat Profesionalisme Pengetua Dan Guru Besar Daerah Jasin Kali 9/2014
761.
22-09-2014
Laporan Aktiviti Program Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) Tahun 2014
762.
22-09-2014
Program Kecemerlangan Pedagogi Matematik Guru Sekolah Rendah Daerah Jasin
763.
22-09-2014
Kursus Kelestarian Program Linus 2.0 (Literasi Bahasa Malaysia Dan Numerasi) Guru Bahasa Malaysia Dan Matematik Tahun Satu SK/SJK/SABK Sekolah Rendah Daerah Jasin 2014
764.
22-09-2014
Jadual Cadangan Tarikh Lawatan Ke Sekolah Untuk Pemeriksaan Kesihatan Murid Sekolah Bagi Tahun 2014
765.
20-09-2014
Bahan Taklimat RMT
766.
19-09-2014
Jadual Cadangan Tarikh Lawatan Ke Sekolah Untuk Pemeriksaan Kesihatan Murid Sekolah Bagi Tahun 2014
767.
19-09-2014
Kursus Kelestarian Program Linus 2.0 (Literasi Bahasa Malaysia dan Numerasi) Guru Bahasa Malaysia Dan Matematik Tahun Satu SK/SJK/SABK Sekolah Rendah Daerah Jasin 2014
768.
19-09-2014
Program Kecemerlangan Pedagogi Matematik Guru Sekolah Rendah Daerah Jasin
769.
19-09-2014
Laporan Aktiviti Program Rancangan intergrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) Tahun 2014
770.
19-09-2014
Taklimat Profesionalisme Pengetua Dan Guru Besar Daerah Jasin Kali 9 Tahun 2014
771.
19-09-2014
**Mesyuarat Pengurus Pasukan Kejohanan Piala Menteri Pelajaran 2014**
772.
18-09-2014
Taklimat Profesionalisme Pengetua, Guru Besar Daerah Jasin Kali ke-9 Tahun 2014
773.
18-09-2014
Taklimat Penyelarasan Saringan Linus Literasi Bahasa Inggeris Untuk Penyelaras Linus BI
774.
17-09-2014
Program Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013-2025) Pendidikan dan Aspirasi Murid Di Bawah Program Transformasi Daerah
775.
17-09-2014
Taklimat Peluasan Kursus i-THINK Dalam Talian (KiDT) Fasa 2 Sekolah-sekolah Daerah Jasin
776.
15-09-2014
RALAT: Taklimat Pengoperasian Linus 2.0 2014 Untuk Guru-Guru Dan Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah Daerah Jasin Di Bawah Program DTP PPPM Tahun 2014.
777.
15-09-2014
RALAT: Taklimat Pengoperasian Linus 2.0 2014 Untuk Guru-Guru Dan Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah Daerah Jasin Di Bawah Program DTP PPPM Tahun 2014
778.
15-09-2014
Jemputan Untuk Menyertai Latihan Katering Sihat Peringkat Daerah Jasin Tahun 2014.
779.
15-09-2014
Taklimat Profesionalisme Teras Pemikiran Islam bagi Guru Besar Sekolah Rendah Jabatan Pendidikan Melaka
780.
15-09-2014
Taklimat Profesionalisme Pengurusan Melalui Kepimpinan Berasaskan Nilai Menurut Perspektif Islam (Sekolah Menengah)
781.
11-09-2014
Taklimat Kompang Untuk Guru Dan Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah
782.
11-09-2014
Pelaksanaan Program Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) Sekolah-Sekolah Rendah Kumpulan JSR 6 2014
783.
11-09-2014
Pelantikan Sebagai Urusetia/Jurulatih Perkhemahan Pengakap Dan Pemadam Daerah Jasin 2014
784.
11-09-2014
Perkhemahan Pengakap Dan Pemadam Daerah Jasin Tahun 2014
785.
11-09-2014
Taklimat Agenda Komunikasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) Di Bawah Program Transformasi Daerah (DTP) Peringkat Daerah Jasin Siri 3 Tahun 2014
786.
11-09-2014
Taklimat Pengoperasian Linus 2.0 2014 Untuk Guru-Guru Dan Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah Daerah Jasin Di Bawah Program DTP PPPM Tahun 2014-2
787.
11-09-2014
Taklimat Pengoperasian Linus 2.0 2014 Untuk Guru-Guru dan Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah Daerah Jasin Di Bawah Program DTP PPPM Tahun 2014-1
788.
11-09-2014
Perlanjutan Tarikh Pemulangan Cek Lebihan Peruntukan Akibat Pelarasan Tahun 2014
789.
10-09-2014
Pelantikan Sebagai Urusetia/Fasilitator Kem Kecemerlangan Ibadah Sekolah-Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Daerah Jasin Tahun 2014 Di Bawah Program Transformasi Daerah (DTP) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
790.
10-09-2014
Kem Kecemerlangan Ibadah Sekolah-Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Daerah Jasin Tahun 2014 Di Bawah Program Transformasi Daerah (DTP) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
791.
10-09-2014
Mesyuarat JK Kem Kecemerlangan Ibadah Sekolah-Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Daerah Jasin Bil.2 Tahun 2014 Di Bawah Program Transformasi Daerah (DTP) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
792.
10-09-2014
Program Jejak Istana/Tempat Bersejarah Kelab Rukun Negara SR Peringkat Daerah Jasin 2014
793.
10-09-2014
Sambutan Hari Puteri PPIM Zon Jasin Tahun 2014
794.
09-09-2014
Mesyuarat Jawatankuasa Induk dan Hakim Pertandingan Hari Puteri PPIM Perhubungan Negeri Melaka Zon Jasin 2014
795.
08-09-2014
Pemberitahuan Ujian Kemasukan Awal Persekolahan 2015 Dan Contoh Borang Permohonan
796.
08-09-2014
Taklimat Penghasilan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Menggunakan Frog VLE Bagi Guru-guru Daerah Jasin Di Bawah DTP Siri 1 da 2
797.
08-09-2014
Pelaksanaan Saringan 2 Linus 2.0 Bagi Literasi Bahasa Malaysia, Literasi Bahasa Inggeris Dan Numerasi Murid Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3, 2014
798.
08-09-2014
Pindaan Takwim Pelaksanaan Permohonan Ke Sekolah Kawalan
799.
04-09-2014
Surat dan Senarai Nama Baru-Program Transformasi Daerah (DTP):Seminar Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)
800.
04-09-2014
*RALAT*Program Klinik Perkhidmatan Peringkat Daerah Jasin
801.
03-09-2014
Siaran SPI, JPM: Kem Transformasi Pendidikan Syariah Islamiah & Pendidikan al-Quran As-Sunnah SPM 2014 (SMKA, SABK, KAA dan SBPI Sahaja)
802.
03-09-2014
Siaran SPI, JPM: Kem Transformasi Pendidikan Islam SPM 2014
803.
03-09-2014
Program Kembara Merdeka Memperingati Kemerdekaan Negara Ke-57 Peringkat Daerah Jasin 2014
804.
03-09-2014
Program Transformasi Daerah (DTP): Seminar Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)
805.
02-09-2014
Ujian Mengenal Pasti Bakat (TID) Untuk Pemilihan Murid Ke Sekolah Sukan Negeri, SMK Seri Kota, Melaka Ke Tingkatan 1, Tahun 2015-(Khas Pelajar Tahun 6-2014 Sahaja)
806.
02-09-2014
Taklimat Penataran Sistem Online Kepada Sekolah Dalam Daerah Jasin Di Bawah Program Transformasi Daerah Dan Peluasan Pelaksanaan Penglibatan Ibu Bapa & Komuniti
807.
02-09-2014
Program Pengindahan Sekolah Rendah Dan Asrama Dalam Daerah Jasin 2014
808.
02-09-2014
Taklimat Pelaksanaan Pemberian Insentif Profisiensi Bahasa Inggeris (IProBI) Kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia Yang Mengajar Bahasa Inggeris Di Sekolah-Sekolah
809.
02-09-2014
Taklimat Penataran Pemeriksaan Khas Pentaksiran Berasaskan Sekolah(PBS)
810.
02-09-2014
Mesyuarat Perkhemahan Pengakap & Pemadam Daerah Jasin Tahun 2014
811.
02-09-2014
Perubahan Waktu Bekerja Pembersihan Bagi Kontrak Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan (KBK) Ke Sekolah Di Bawah Kementerian Pendidikan
812.
29-08-2014
Status terkini tarikh kemaskini data Emis (29 Ogos 2014-5.30 petang)
813.
29-08-2014
Mesyuarat Panitia Daerah Sekolah Menengah Daerah Jasin Bil2/2014
814.
29-08-2014
Status Kemaskini Data Emis Terkini 29 Ogos 2014-Untuk Tindakan PT Rintis
815.
29-08-2014
BAHAN LAIN PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GPK
816.
29-08-2014
BAHAN PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GPK KOKU
817.
29-08-2014
BAHAN PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GPKHEM
818.
29-08-2014
BAHAN PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GPK1
819.
29-08-2014
Taklimat KSSR Bahasa Inggeris Tahun 5 Sek Ren Daerah Jasin Tahun 2014
820.
28-08-2014
**Pindaan Tarikh Dan Masa Taklimat & Bengkel 1 Murid 1 Sukan Untuk Guru Penolong Kanan Kokurikulum (Sekolah Menengah) Negeri Melaka 2014**
821.
28-08-2014
Pematuhan Pemakaian Seragam Bagi Anggota Sokongan (AKS) Bagi Tahun 2014
822.
28-08-2014
Jemputan Pertandingan Akhir "SMART KICK" (Futsal Ball" (Bola Jaring) Prasekolah Peringkat Negeri Melaka 2014 DiBawah Inisiatif GTP 2.0
823.
28-08-2014
*RALAT*Borang Online SG20
824.
27-08-2014
Mesyuarat Jawatankuasa Kem Kecemerlangan Ibadah Sekolah-Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Daerah Jasin Tahun 2014 DiBawah Program Transformasi Daerah (DTP) Pelan Pembangunanan Pendidikan Malaysia
825.
27-08-2014
Taklimat Agenda Komunikasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) Di Bawah Program Transformasi Daerah (DTP) Peringkat Daerah Jasin Tahun 2014
826.
27-08-2014
**Lantikan Jurulatih Klinik Sukan 1M1S Pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan Peringkat Daerah Jasin 2014**
827.
27-08-2014
Contoh Borang SG20 untuk Pekerja Sambilan Harian FT17 dan N17 bagi Program PT-NBOS
828.
27-08-2014
Bengkel Pendidikan Moral Untuk Guru-guru Pend. Moral Daerah Jasin 2014 di bawah Program dasar Transformasi Pendidikan
829.
27-08-2014
**Ralat*Kursus Modul Guru Penasihat Sukan Gimnastik Dasar 1M1S Tahun 2014**
830.
26-08-2014
**Pelaksanaan Klinik Sukan 1Murid 1Sukan Peringkat Daerah Jasin 2014 (Dasar 1Murid 1Sukan)**
831.
26-08-2014
Mesyuarat Ketua Panitia Pendidikan Islam Sekolah Menengah Daerah Jasin Tahun 2014
832.
26-08-2014
Undangan Ke Mesyuarat Jawatankuasa Majlis Guru Cemerlang Daerah Jasin
833.
25-08-2014
Bahan Tambahan Taklimat PBPPP - Garis Panduan Keberhasilan
834.
25-08-2014
Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) 2014 Taklimat Pengendalian Dokumen Dan Pusat Peperiksaan UPSR 2014
835.
22-08-2014
Jemputan Mesyuarat Jawatankuasa Ketua Panitia Daerah Pendidikan Islam (Menengah) Daerah Jasin Tahun 2014
836.
22-08-2014
Pengagihan Kertas A4 Kepada Sekolah-Sekolah Dalam Daerah Jasin
837.
22-08-2014
Mesyuarat Dan Penyerahan Buku Penilaian Tahap Puteri Islam Malaysia Zon Jasin, Melaka Tahun 2014
838.
22-08-2014
Penggambilan Modul Asas 1 dan Asas 2 Literassi Bahasa Malaysia Tahun 1 (LINUS)
839.
21-08-2014
Memaklumkan Majlis Amal Sarana PIBG SMKDT 2014
840.
21-08-2014
Taklimat 1Murid 1Sukan Untuk Guru Penolong Kanan Kokurikulum (Sekolah Menengah) Negeri Melaka 2014
841.
21-08-2014
Makluman -Status Terkini Senarai Jumlah Permohonan ke Tingkatan 1 2015 murid tahun 6 Jasin bertarikh 21 Ogos 2014 jam 11.45am
842.
20-08-2014
Instrumen Pemantauan Pengurusan SPBT 2014
843.
20-08-2014
Taklimat Profesionalisme Pengetua Dan GPK Pentadbiran Sekolah-Sekolah Daerah Jasin (Band 4 dan 5)
844.
20-08-2014
Taklimat Guru Besar Sekolah Rendah Band 3
845.
20-08-2014
Program Peningkatan Profesionalisme GPK Kokurikulum Di Bawah Program Transfomasi Daerah Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 Daerah Jasin 2014
846.
20-08-2014
Program Peningkatan Profesionalisme GPK HEM Di Bawah Program Transformasi Daerah Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 Daerah Jasin 2014
847.
20-08-2014
Program Peningkatan Profesionalisme GPK Pentadbiran Di Bawah Program Trasnformasi Daerah Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 Daerah Jasin 2014
848.
19-08-2014
Notis Jemputan Mesyuarat Agong Majlis Guru-Guru dan Pembantu Pengurusan Murid Prasekolah
849.
19-08-2014
Bengkel Kemahiran Lukisan Kejuruteraan Untuk Pelajar SPM Tahun 2014
850.
19-08-2014
Jemputan Bagi Seminar Jati Diri Dan Patriotisme Kepimpinan Islam Guru-Guru Sekolah Daerah Jasin
851.
19-08-2014
Taklimat Peningkatan Profesionalisme Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Daerah Jasin Bagi Program Transformasi Daerah (DTP) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
852.
19-08-2014
Taklimat Pra Pelaksanaan Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Kementerian Pendidikan Malaysia Di Sekolah-Sekolah Seluruh Malaysia Tahun 2014
853.
19-08-2014
Taklimat Pemantapan Dan Perkongsian Pengalaman Pelaksanaan Inisiatif PIBK Di Kalangan Pengetua/Guru Besar/Sekolah dan YDP PIBG Di Bawah Program Transformasi Daerah Dan Peluasan Pelaksanaan Penglibatan Ibu Bapa Dan Komuniti
854.
18-08-2014
Siaran SPI, JPM: Kursus Peningkatan Profesionalisme Ketua Panitia Bahasa Arab/ Pendidikan Islam Peringkat Negeri Melaka 2014
855.
18-08-2014
Penting: Makluman Skema Baharu Pemarkahan Ujian Lisan Bahasa Melayu Pentaksiran PT3
856.
18-08-2014
Bengkel Kecemerlangan SPM Bahasa Arab Daerah Jasin 2014
857.
18-08-2014
Pertandingan Syarahan Dan Ujian Bertulis Bahasa Malaysia Piala Perpaduan Bagi SJKC & SJKT Kawasan Merlimau Tahun 2014
858.
18-08-2014
Taklimat PT3 Guru Kemahiran Hidup Tingkatan Tiga Daerah Jasin Di Bawah Program Transformasi Daerah Tahun 2014
859.
18-08-2014
Pertandingan Syarahan Dan Ujian Bertulis Bahasa Malaysia Piala Perpaduan Bagi SJKC Dan SJKT Kawasan Jasin Tahun 2014
860.
18-08-2014
Pertandingan Kuiz Bahasa Tamil Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) Daerah Jasin 2014
861.
18-08-2014
Borang KWAMP 2014 Bagi Bantuan Tahun 2015
862.
15-08-2014
Surat Makluman Lembaga Peperiksaan: Skema Pemarkahan Ujian Lisan Bahasa Melayu Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) Tahun 2014
863.
15-08-2014
Tinjuan Audit Infrastruktur Sekolah Untuk Pelaksanaan Inisiatif Menaiktaraf Semua Sekolah Bagi Mencapai Standard Garis Asas Infrastruktur Dalam PPPM (2013-2025)
864.
14-08-2014
Program Pendidikan Abad Ke-21 Di Bawah Program Transformasi Daerah Pelan Pendidikan Pembangunan Malaysia 2013-2025
865.
13-08-2014
*Ralat*Program Penghayatan Kemerdekaan Panitia Kajian Tempatan Daerah Jasin Tahun 2014
866.
13-08-2014
Majlis Penutup Program Kolaboratif Co/Permata Cemerlang 2014 anjuran SK Air Merbau (Surat Pindaan)
867.
13-08-2014
Jemputan Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan "Smart Kick" (Futsal) Dan "Fun Ball" (Bola Jaring) Prasekolah Peringkat Daerah Jasin 2014
868.
12-08-2014
Taklimat Dan Lantikan Ahli Jawatankuasa "Smart Kick" Dan "Fun Ball" Prasekolah Bersama Sekolah Pengelola
869.
12-08-2014
Program Modal Insan Di Bawah Transformasi Pendidikan Daerah (DTP) Daerah Jasin Tahun 2014 Kelolaan SK Masjid Baru
870.
12-08-2014
Program Modal Insan Di Bawah Transformasi Pendidikan Daerah (DTP) Daerah Jasin Bagi SJKT Tahun 2014
871.
12-08-2014
Program Penghayatan Kemerdekaan Panitia Kajian Tempatan Daerah Jasin Tahun 2014
872.
12-08-2014
Bengkel Analisa Peperiksaan Percubaan Bagi Guru Besar SK, SJKC dan SJKT Daerah Jasin (Sasaran Band 1) Tahun 2014
873.
12-08-2014
Taklimat Verifikasi Data Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan (SMPK) Untuk PPM Prasekolah Sekolah-Sekolah Daerah Jasin
874.
11-08-2014
Program Modal Insan Di Bawah Transformasi Pendidikan Daerah (DTP) Daerah Jasin Tahun 2014
875.
11-08-2014
Mesyuarat Jawatankuasa Ketua Panitia Bahasa Arab Daerah Jasin Tahun 2014
876.
11-08-2014
**Kursus Modul Guru Penasihat Sukan Sofbol Dasar 1M1S Tahun 2014**
877.
11-08-2014
Siaran SPI, JPM: Pemantauan PAFA (SR) 2014
878.
11-08-2014
Siaran SPI, JPM: Program Daurah Mursyid GPI (SR) 2014
879.
07-08-2014
Taklimat Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) Untuk Sekolah-Sekolah Pengelola RIMUP Tahun 2014
880.
07-08-2014
Program Modal Insan Di Bawah Transformasi Pendidikan (DTP) Daerah Jasin Tahun 2014
881.
07-08-2014
Senarai Sekolah Yang Masih Belum Lengkap Pengisian Markah Percubaan UPSR Sehingga 5 Ogos 2014 jam 11.00 mlm
882.
07-08-2014
Senarai Sekolah Yang Masih Belum Lengkap Markah Percubaan UPSR Sehingga 5 OGOS 2014 jam 11.00 mlm
883.
07-08-2014
Siaran SPI, JPM: Pemantauan PAFA (SM) Negeri Melaka 2014
884.
07-08-2014
Siaran SPI, JPM: Pindaan Tarikh Ihtifal Kalam Jamaie 2014
885.
07-08-2014
Siaran SPI, JPM: Maklumat Murid Tahun 6 Yang Tidak Bersekolah Agama Petang (JAIM) Tetapi Berminat Ke Ting. 1 Aliran Agama 2015
886.
06-08-2014
Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) 2014 Kertas Jawapan Objektif Bermaklumat (JOB) Borang Kawalan Bermaklumat (KOB) Dan Jadual Waktu Peperiksaan
887.
05-08-2014
Bengkel Analisa Peperiksaan Percubaan bagi GB SK SJKC dan SJKT 2014
888.
05-08-2014
Mesyuarat pengurus Pasukan Pertandingan Syarahan Dan Ujian Bertulis Bahasa Malaysia Piala Perpaduan Bagi SJKC Dan SJKT Kawasan Jasin Tahun 2014
Rancangan Tahunan Pelajaran
1.
07-01-2009
Rancangan Pelajaran Tahunan Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah (Peralihan hingga Tingkatan 6 Atas)
2.
11-02-2008
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tahun 3 Minggu 30 - 42 (Updated 2008) Sumbangan Para JU & Unit Bahasa, Jabatan Pelajaran Melaka
3.
11-02-2008
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tahun 2 Minggu 21 - 29 (Updated 2008) Sumbangan Para JU & Unit Bahasa, Jabatan Pelajaran Melaka
4.
11-02-2008
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tahun Minggu 1 - 20 (Updated 2008) Sumbangan Para JU & Unit Bahasa, Jabatan Pelajaran Melaka
5.
11-02-2008
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tahun 6 (Updated 2008)Sumbangan Para JU & Unit Bahasa, Jabatan Pelajaran Melaka
6.
11-02-2008
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tahun 5 (Updated 2008)Sumbangan Para JU & Unit Bahasa, Jabatan Pelajaran Melaka
7.
11-02-2008
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tahun 4 (Updated 2008)Sumbangan Para JU & Unit Bahasa, Jabatan Pelajaran Melaka
8.
11-02-2008
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tahun 2 (Updated 2008)Sumbangan Para JU & Unit Bahasa, Jabatan Pelajaran Melaka
9.
11-02-2008
Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tahun 1 (Updated 2008) Sumbangan Para JU & Unit Bahasa, Jabatan Pelajaran Melaka
10.
03-07-2007
Rancangan Tahunan Pend. Islam j-QAF (Tahun 3) - Penggal 2 (Sumber: JAPIM)
11.
03-07-2007
Rancangan Tahunan Pend. Islam j-QAF (Tahun 3) - Penggal 1 (Sumber: JAPIM)
12.
03-07-2007
Rancangan Tahunan Pend. Islam j-QAF (Tahun 2)
Aplikasi
1.
02-04-2008
Sistem ini mempunyai kelebihan memaparkan keputusan, analisa, graf dan slip keputusan peperiksaan berserta dengan ulasan guru. (Untuk Sekolah Rendah Agama SHJ
2.
02-04-2008
Sistem ini mempunyai kelebihan memaparkan keputusan, analisa, graf dan slip keputusan peperiksaan berserta dengan ulasan guru. (Untuk Sekolah Rendah Kebangsaan SHJ
3.
04-02-2008
Avast Cleaner Tools - Pencuci Virus/ Worm
4.
24-07-2007
Borang Tuntutan Perjalanan (MS Excel) Berkuatkuasa Julai 2007
5.
22-07-2007
Aplikasi Mudah Membuat Catatan Di Desktop (Amat Berguna)
6.
18-06-2007
Jom Main Pingpong Secara Siber
7.
18-06-2007
Permainan Ringan
8.
18-06-2007
Perisian FTP
Panduan
1.
30-10-2012
Perjumpaan Bersama Ketua Setiausaha Negara
2.
11-10-2012
Peraturan Mengenai Kebenaran Meninggalkan Pejabat dalam Waktu Bekerja
Audio
1.
17-04-2015
Pelaksanaan Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia (TPSM) Bagi Murid Prasekolah KPM Mulai Tahun 2015 (Tatacara Tuntutan)
2.
17-04-2015
Pelaksanaan Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia (TPSM) Bagi Murid Prasekolah KPM Mulai Tahun 2015 (Borang Tuntutan)
3.
29-01-2015
**Kejohanan Ping Pong Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Dan Rendah Kawasan Jasin 2015**
4.
29-01-2015
**Kejohanan Skuasy MSS Melaka & Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Skuasy MSS Melaka**
5.
13-06-2013
**Makluman Kem 1 Murid 1 Sukan Peringkat Daerah Jasin 2013**
6.
13-06-2013
Makluman Kem 1 Murid 1 Sukan Peringkat Daerah Jasin 2013
7.
09-04-2013
**Kejohanan Bola Sepak MSS Bawah 18 Tahun Melaka Kawasan Jasin 2013**
8.
21-05-2008
Lagu Guru Malaysia
9.
15-05-2008
PELANCARAN TABUNG BANTUAN MYANMAR
10.
22-07-2007
Wawasan Pendidikan Melaka (MP3)
11.
22-07-2007
Melaka Maju Jaya (MP3)
12.
22-07-2007
Lagu Perhimpunan Mingguan Sekolah - Wawasan Pendidikan Melaka (Minus One)
13.
22-07-2007
Lagu Perhimpunan Mingguan Sekolah - Melaka Maju Jaya (Minus One)
14.
22-07-2007
Lirik Lagu Akademik Bermutu Melaka No. 1 (Sumber: Blog Pend. Muzik, JPN Melaka- En. Amran bin Aris)
15.
22-07-2007
Minus One Lagu Akademik Bermutu Melaka No. 1 (Sumber: Blog Pend. Muzik, JPN Melaka- En. Amran bin Aris)
16.
22-07-2007
Vokal Lagu Akademik Bermutu Melaka No. 1 (Sumber: Blog Pend. Muzik, JPN Melaka- En. Amran bin Aris)
17.
22-07-2007
Instrumental Lagu Akademik Bermutu Melaka No. 1 (Sumber: Blog Pend. Muzik, JPN Melaka- En. Amran bin Aris)
18.
17-06-2007
Selamat Pengantin Baru [midi]
19.
17-06-2007
Negaraku [midi]
Maklumat & ICT
1.
22-01-2009
Anggaran Belanja Mengurus 2010 & 2011 (BK 23)
2.
22-01-2009
Anggaran Belanja Mengurus 2010 & 2011 (BK10)
3.
19-06-2008
Aplikasi Bahan Habis Guna dari Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia.
4.
09-04-2008
PENYELENGGARAN PERALATAN ICT, TINDAKAN SEBELUM 15 APRIL 2008
5.
01-07-2007
Power Point Untuk Penerangan Peringkat Sekolah - Sila Download
6.
17-06-2007
Buku Panduan Penyelengaraan Alatan ICT Kementerian Pelajaran Malaysia
Pendidikan Islam
1.
14-01-2008
Brosur Maal Hijrah 1429H
2.
22-07-2007
Renungan Bersama Sempena Rejab
3.
16-07-2007
Sedikit Informasi Untuk Renungan di Bulan Rejab
4.
17-06-2007
Barshis Murtad Selepas Termakan Pujukan Syaitan
5.
17-06-2007
24 Perkara ini JANGAN Dilakukan
6.
17-06-2007
Tazkirah Untuk Wanita
7.
17-06-2007
Tazkirah 1
Pengurusan Aset Alih Kerajaan
1.
16-12-2007
Pekeliling Perbendaharaan Bil 5 2007 (Pengurusan Aset)
2.
16-12-2007
Tatacara Pengurusan Aset
3.
16-12-2007
KEW[1].PA-5 SENARAI DAFTAR INVENTORI
4.
16-12-2007
KEW[1].PA-3 (Daftar Inventori)
5.
16-12-2007
KEW[1].PA-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET
6.
16-12-2007
KEW[1].PA-19 (Sijil Pelupusan Aset Alih)
7.
16-12-2007
KEW[1].PA-18 (Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih)
8.
16-12-2007
KEW[1].PA-17 LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA
9.
16-12-2007
KEW[1].PA-16 (Perakuan Pelupusan @ PEP)
10.
16-12-2007
KEW[1].PA-15 (Surat Pelantikan Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset Alih)
11.
16-12-2007
KEW[1].PA-14 DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL
12.
16-12-2007
KEW[1].PA-13 SENARAI ASET MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN
13.
16-12-2007
KEW[1].PA-12 (Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori)
14.
16-12-2007
KEW[1].PA-11 (Laporan Pemeriksaan Inventori)
15.
16-12-2007
KEW[1].PA-10 (Laporan Pemeriksaan Harta Modal)
16.
16-12-2007
KEW[1].PA-9 (Borang Aduan Kerosakan Aset Alih)
17.
16-12-2007
KEW[1].PA-8 LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI
18.
16-12-2007
KEW[1].PA-7 (Senarai Aset Di Lokasi)
19.
16-12-2007
KEW[1].PA-6 (Daftar Pergerakan Harta Modal)
20.
16-12-2007
KEW[1].PA-4 SENARAI DAFTAR HARTA MODAL
21.
16-12-2007
KEW[1].PA-2 (Daftar Harta Modal)
22.
16-12-2007
KEW[1].PA-1 (Borang Laporan Penerimaan Aset Alih)
Muatturun Koleksi Soalan Pendidikan Islam
1.
13-07-2012
Jadual Pelaksanaan Saringan 2 Dan Saringan 8 Program Literasi Dan Numerasi (LINUS) Bagi Murid Tahun 1 Dan Tahun 3, 2012
2.
13-07-2012
Jadual Pelaksanaan Saringan 2 Dan Saringan 8 Program Literasi Dan Numerasi (LINUS) Bagi Murid Tahun 1 Dan Tahun 3, 2012